Görevleri Bulut Ölçeğinde Çizelgeleyin, Yürütün ve Raporlayın

Oracle Orkestrasyon Bulut Hizmeti REST uç noktalarını, komut listelerini veya 3. taraf otomasyon çerçevelerini çağırarak hiper ölçekte yürütülen görevlerin otomasyonuna olanak tanır. Oracle Orkestrasyon Bulut Hizmeti bu görevleri şirket içinde, bulutta ve hibrit bulut ortamlarında sorunsuz şekilde yürütür. Hizmet, Oracle Yönetim Bulutunun güvenli, birleşik büyük veri platformu üzerinde oluşturulmuştur.
 

Açık ve Entegre

Bağımsız iş akışlarından veya diğer Oracle Yönetim Bulutu Hizmetlerinden istediğiniz komut listesini (Chef komut listeleri, Python vb.) yürütün veya istediğiniz REST uç noktasını çağırın
 

Uygulama ve Bulut Kullanan

Görevleri, şirket içinde veya bulutta, altyapıda ya da uygulama yığınlarında yürütün
 

Esnek

Görevleri istediğiniz zamanlamayla çalıştırın: şimdi, sonra veya tekrarlanan biçimde
 

Ölçeklenebilir

Görevleri güvenilir bir şekilde hiper ölçekli bulut altyapısında yürütün
 
×
Bizi şimdi arayın
1-800-633-0738 (Birleşik Devletler)

İletişim
×
Bizi şimdi arayın
1-800-633-0738 (Birleşik Devletler)


Oracle Bulut Tartışma Forumları