Hazır Bilgi. Daha Hızlı Eylem

Oracle Yönetim Bulutu, uygulamalara ve altyapıya ilişkin izleme, yönetim ve güvenliğini sağlama işlemleri için geleneksel çözümlerde gereken insan çabasını ortadan kaldıran bir yönetim hizmetleri grubudur. Oracle Yönetim Bulutu, operasyonel veri kümesinin tamamı üzerinde makine öğrenimi ve büyük veri tekniklerini kullanarak müşterilerin inovasyonu desteklemesine ve operasyonel süreçlerdeki maliyeti ve riski azaltmasına yardımcı olur.
Daha fazla bilgi edinmek için e-Kitabı ve dokümantasyonu okuyun.
 
 

Oracle Yönetim Bulutu Hizmetleri

Uygulama Yazılımı Performansı İzleme

Uygulamalar İçin Hızlı Sorun Yalıtımı
 
Oracle Uygulama Performansı İzleme Bulut Hizmeti, geliştirme ve operasyon ekiplerine uygulama sorunlarını hızla bulmaları ve düzeltmeleri için gereken bilgileri sağlar. Tüm son kullanıcı ve uygulama performansı bilgileriniz (ilgili uygulama günlükleriyle birlikte), Oracle Yönetim Bulutunun güvenli, birleşik büyük veri platformunda bir araya getirilir.

Altyapı İzleme

BT Altyapınızın Tümü İçin Birleşik Proaktif İzleme
 
Oracle Altyapı İzleme Bulut Hizmeti, şirket içindeki ve buluttaki tüm BT altyapınızın statüsü ve sağlamlığını tek bir platformdan izler. Tüm kademelerin proaktif olarak izlenmesi sayesinde yöneticiler sorunlar hakkında uyarılır ve bu sorunları son kullanıcıyı etkilemeden önce giderir.

Günlük Analizleri

Makine Verileri hakkında gerçek zamanlı bilgiler
 
Oracle Günlük Analitiği Bulut Hizmeti, uygulamalarınız ve altyapınızdaki tüm verileri izler, toplar, dizine ekler ve analiz eder. Böylece kullanıcılar bu verilerde arama yaparak, verileri keşfederek ve ilişkilendirerek sorunları daha hızlı giderebilir, operasyonlarla ilgili bilgiler elde edebilir ve daha iyi kararlar alabilir. Hizmet, Oracle Yönetim Bulutunun güvenli, birleşik büyük veri platformu üzerinde oluşturulmuştur.

Orkestrasyon

Görevleri Bulut Ölçeğinde Çizelgeleyin, Yürütün ve Raporlayın
 
Oracle Orkestrasyon Bulut Hizmeti, hiper bulut ölçeğinde görev yürütür ve REST, komut listesi veya başka şirketlerin otomasyon çerçevelerini çağırarak her görevi otomatik hale getirebilir. Oracle Orkestrasyon Bulut Hizmeti, hem şirket içi hem de bulut altyapısına otomasyon uygulayabilir.

BT Analizleri

Modern BT İçin Operasyonel Zeka
 
Oracle BT Analitiği Bulut Hizmeti, uygulamalar ve altyapı yatırımlarının performansı, kullanılabilirliği ve kapasitesi hakkında 360 derece ayrıntılı bilgiler sağlayarak iş kolu ve BT yetkilileri, analistler ve yöneticilerin BT varlıkları hakkında önemli kararlar almalarına yardım eder. Hizmet, Oracle Yönetim Bulutunun güvenli, birleşik büyük veri platformu üzerinde oluşturulmuştur.

Konfigürasyon ve Uyumluluk

Uygulama Yazılımı ve Altyapı Konfigürasyon Değerlendirmelerini Otomatik Hale Getirin
 
Oracle Konfigürasyon ve Uyumluluk Hizmeti, BT ve İş Uyumluluğu fonksiyonunun kendi özel kurallarınıza ek olarak endüstri standardı kıyaslamalar kullanarak ihlalleri değerlendirmesine, puanlandırmasına ve düzeltmesine olanak sağlar. Oracle Konfigürasyon ve Uyumluluk Hizmeti hem şirket içini hem de bulut altyapısını değerlendirebilir.

Güvenlik İzleme ve Analizi

Modern BT Manzarası İçin Etkili Güvenlik
 
Oracle Güvenlik İzlemesi ve Analizi (SMA) Bulut Hizmeti, şirket içi ve bulut BT varlıklarında en geniş güvenlik tehditleri yelpazesinin hızla algılanması, araştırılması ve giderilmesine olanak sağlar. Güvenlik İzlemesi ve Analizi, makine öğrenimi, kullanıcı oturumu tanıma ve güncel tehdit bilgileri bağlamı temelinde oluşturulan entegre SIEM ve UEBA özellikleri sunar.
×
Bizi şimdi arayın
1-800-633-0738 (Birleşik Devletler)

İletişim
×
Bizi şimdi arayın
1-800-633-0738 (Birleşik Devletler)


Oracle Bulut Tartışma Forumları