Hizmet Tanıtım Videoları

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM), bulut kaynaklarınıza kimlerin erişimi olduğunu, ne tip erişime sahip olduklarını ve hangi özel kaynaklara erişebildiklerini kontrol etmenize izin verir. Tüm Oracle Bulut Altyapısı hizmetlerinde BT kaynaklarınıza erişimi güvenlik bir şekilde kontrol etmek ve kaynaklarınızı kolayca yönetmek amacıyla kimlik doğrulama ve yetkilendirme için kullanılan tek bir modelden nasıl yararlanabileceğinizi anlamak için videoyu izleyin.
 
An İlkeleri, Kimlik ve Erişim Yönetimi içerisindeki bir özelliktir. Gerekli kaynaklar ve ilkeler ayarlandıktan sonra, bir anda çalışan uygulama Oracle Bulut Altyapısı genel hizmetlerini çağırabilir ve böylece kullanıcı kimlik bilgilerini veya bir konfigürasyon dosyası konfigüre etme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu özelliği kullanarak bir anı Oracle Bulut Altyapısı hizmetlerinde API çağrıları yapması için yetkilendirebilirsiniz. Bu videoda, IAM'de Oracle Bulut Altyapısı An İlkelerinin özelliklerini ve işlevlerini açıklanmaktadır. Bir anın Nesne Depolamadaki verileri okumak için python komut listesi çalıştırdığı örnek bir tanıtımı da göreceksiniz.
 
Sanal Bulut Ağı (VCN), Oracle Bulut Altyapısında özelleştirilebilir ve özel bir ağdır. VCN size ağ ortamınız üzerinde tam kontrol olanağı sağlar. Videoda alt ağlar, yönlendirme tabloları oluşturmak ve durum denetlemeli güvenlik duvarları yapılandırmak da dahil olmak üzere, VCN kurulumu ele alınmaktadır. Videonun sonundaki hızlı tanıtımda, kullanım hakkında bir bölme ve bölmenin içinde de bir VCN oluşturma gösterilmektedir.
 
Oracle Bulut Altyapısı sayesinde, tam ağ izolasyonu sağlayacak şekilde, son derece yüksek kullanılabilirlik oranına sahip hipervizörsüz hesaplama anları sağlayabilirsiniz. Sanal makine anlarınız için aynı bulut için optimize edilmiş donanım, aygıt yazılımı, yazılım yığını ve ağ alt yapısından yararlanabilirsiniz. Yalın donanım ve sanal makine anları hakkında daha fazla bilgi edinin ve Oracle Bulut Altyapısı web konsolu aracılığıyla nasıl bir an başlatacağınızı gösteren tanıtıma göz atın.
 
Oracle Bulut Altyapısı Blok Birimler sizin tercih edeceğiniz yüksek G/Ç blok depolama ve kesintisiz veri koruma ve kurtarma seçenekleriyle çok sayıda yüksek performanslı uygulamayı hızlandırır. Hesaplama anı başına düşük gecikme ve on binlerce IOPS sağlayan ağa bağlı blok birimlere göz atın. Hızlı tanıtım blok birimlerin nasıl kolayca sağlanabildiğini göstermektedir.
 
Oracle Bulut Altyapısı Nesne Depolama Hizmeti internet ölçekli, son derece dayanıklı ve yüksek kullanılabilirlik oranına sahip bir depolama hizmetidir ve nesneler gibi yapılandırılmamış verileri depolamak için idealdir. Bu videoda, Oracle Nesne Depolama işlevleri ve performansı hakkında bilgi edinecek ve birden fazla hata etki alanında veriler nasıl kopyalanarak ve düzeltilerek yüksek dayanıklılık ve veri bütünlüğünün nasıl sağlandığını öğreneceksiniz. İşlevlere genel bakışın ardından bir tanıtım gelmektedir.
 
Bulut kaynaklarınızın birden fazla Kullanılabilirlik Etki Alanı'nda yetkilendirilmesi sayesinde yüksek kullanılabilirlik ve felaket durumlarına karşı koruma sağlamak için önemli bir temel elde edilir. Bu nedenle, Bölgeler ve Kullanılabilirlik Etki Alanları'nın yönetimi çok önemlidir. Bu videoda, Bölgeler ve Kullanılabilirlik Etki Alanları hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olunmakta ve bunların konsoldan yönetilmesini sağlayan adımlar sunulmaktadır.
 
Oracle Bulut Altyapısı Yük Dengeleme sayesinde, birden fazla hesaplama anı genelinde akışı dağıtabilir ve böylece, uygulama kullanılabilirliğinizi ve tepki hızınızı artırabilirsiniz. Videoda trafik akışına dinamik olarak uygulama düğümleri eklemek ve akıştan düğümleri kaldırmak için yük dengeleyicinizi API veya web konsolu aracılığıyla nasıl yönetebileceğiniz anlatılmaktadır.
 
Oracle, Oraclecloud.net'in sınıfının en iyisi DNS çözümünü Oracle bulut hesaplama platformuna ekleyerek kurumsal müşterilere IaaS ve PaaS için tek durak noktası sağlar. Bu videoda, Oracle Bulut Altyapısı DNS'in özellikleri ve işlevleri açıklanmaktadır. Desteklenen kayıt tipleri ve hizmetin doğrudan kullanıcı arayüzünden sunduğu bölge yönetimine yönelik işlevlerin tamamı hakkında bilgi edineceksiniz. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.
 
Oracle Bulut Altyapısı Denetimi, Oracle Bulut Altyapısı kullanım hakkınız için genel uygulama yazılımı programlama arayüzü (API) uç noktalarına yönelik çağrıları otomatik olarak kaydeden bir web hizmetidir. Hizmet, bu çağrıların her biri için görüntülenebilen, alınabilen, depolanabilen ve analiz edilebilen denetim günlüğü olaylarını kaydeder.
 
Etiketleme, Oracle Bulut Altyapısı'nın güçlü bir temel hizmetidir. Kullanıcıların etikete dayalı olarak bir grup kaynakta arama yapmasına, bu kaynaklara erişimi kontrol etmesine ve üzerlerinde toplu eylem gerçekleştirmesine olanak sağlar. Bu videoda, etiketleme hizmetine genel bir bakış, hizmetin özellikleri, etiketlenebilecek kaynakların bir listesi ve etiketleme belirtimleri sunulmaktadır.
 
Oracle Bulut Altyapısı E-posta Teslimi, gelen kutusuna kaliteli teslim sağlayan son derece ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve güvenilir bir altyapı hizmetidir. E-posta Teslimi hizmeti; E-posta Teslim Edilebilirliği, Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve İtibar Yönetimi alanlarında endüstrinin en iyi uzmanları tarafından desteklenmektedir.
 
Oracle Hızlı Bağlantı, ağınızı Oracle Bulut Altyapısı'na ve diğer Oracle Bulut hizmetlerine bağlamak için genel interneti kullanmanın alternatifi olan bir ağ bağlantısıdır. Hızlı Bağlantı daha yüksek bant genişliği seçenekleri sunan ayrılmış ve özel bir bağlantı oluşturmanın kolay, esnek ve ekonomik bir yolunu ve İnternet tabanlı bağlantılarla kıyaslandığında, daha güvenilir ve tutarlı bir ağ deneyimi sunar.
 
Kapsayıcı teknolojisi, yazılımı çeşitli hesaplama ortamlarında güvenilir şekilde çalıştırma sorununu çözer. Bu videoda, Terraform Kubernetes Yükleyicisinin Oracle Bulut Altyapısı'nda Sanal Bulut Ağı ve alt ağları, Kubernetes kontrol düzleminin çalışacağı anları ve geçici kullanıcılığınızda etcd ve Kubernetes ana öbeklerine ön uç uygulamak amacıyla Yük Dengeleyicilerini yetkilendirmek ve konfigüre etmek için çeşitli Terraform modülleri ve örnek ana konfigürasyon sağlar.
 
Ravello, kurumların VMware ve KVM iş yüklerini hiçbir ağ veya depolama değişikliği yapmadan Oracle Bulut Altyapısı'nda "olduğu gibi" çalıştırmalarına olanak tanıyan bir bulut hizmetidir. Bu videoda, kavram kanıtından test, üretim ve eğitime kadar uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında yardımcı olan Ravello'nun özellikleri ve avantajları ele alınmaktadır.
 
×
Bizi şimdi arayın
1-800-633-0738 (Birleşik Devletler)

İletişim
×
Bizi şimdi arayın
1-800-633-0738 (Birleşik Devletler)


Oracle Bulut Tartışma Forumları