Oracle Bulut Altyapısı Teknik Kaynaklar

Oracle Bulut Altyapısı gibi özellik açısından zengin bir platformu kullanmaya başlamak, doğru teknik bilgiler olmadan göz korkutucu olabilir. Burada size yolculuğunuzda rehberlik edecek yararlı dokümanların ve sunumların listesini bulabilirsiniz.
 
 
 

Hızlı Başlangıç ve Hizmet Kılavuzları

Oracle Bulut Altyapısı çözümlerini kullanmaya başlamanız için sunulan teknik kaynaklardan yararlanın. Kaynaklar yeni içeriklerle sık sık güncellendiğinden düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.
Aşağıdaki kategori bağlantılarını inceleyerek başlayın:

 

Yönetim ve Operasyon Kılavuzları

Oracle Bulut Altyapısı'nda Felaket Onarımına İlişkin En İyi Uygulamalar
Bu teknik dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı'nda uygulama felaket onarımını tasarlayıp kullanıma geçirmeye ilişkin en iyi yöntemler genel hatlarıyla açıklanmaktadır.
Oracle Bulut Altyapısı'nda Yüksek Erişilebilirlik Mimarisini Devreye Almak için En İyi Uygulamalar
Oracle Bulut Altyapısı'nda yüksek erişimli çözümler tasarlamak ve Oracle'a özel hizmetlerden yararlanmak için en iyi mimari uygulamaları öğrenin.
Oracle Kurumsal Yönetici 13'ü Devreye Alma
Önemli kavramları, önkoşulları, kurulumu ve konfigürasyonu ele alan bu hızlı başlangıç teknik dokümanından yararlanarak Oracle Kurumsal Yönetici'yi devreye alın.
Terraform ve Oracle Bulut Altyapısı'na başlangıç
Bu teknik blog yazısında, Oracle Bulut Altyapısı'nda Terraform orkestrasyonu ele alınmaktadır.

 

Hesaplama Çözümleri

Oracle Bulut Altyapısı'nda Active Directory Domain Services Oluşturma
Bu teknik dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı geçici kullanım alanınızda bir Active Directory ortamı oluşturma süreci adım adım açıklanmaktadır.
Oracle Bulut Altyapısı'nda Hesaplama Anlarını Yeniden Boyutlandırma
Bu dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı'nda standart hesaplama kaynaklarını yeniden boyutlandırma süreci ve buna ilişkin en iyi uygulamalar genel hatlarıyla açıklanmaktadır. Bu süreç, dağıtılmış ve hem bir etki alanı denetleyicisi hem de Active Directory çalıştıran bir Windows 2012 R2 Sunucu anının yeniden boyutlandırılması ile örneklendirilmektedir.
Oracle Bulut Altyapısı'nda Güvenle Grafik Uygulama Çalıştırma
Bu makalede, öndeğer olarak komut satırı, yalnızca SSH ile konfigüre edilen Linux hesaplama anlarının eksiksiz bir masaüstü ortamı veya grafik özelliklerin bir kısmını gerektiren grafik uygulamaları çalıştıracak şekilde güvenle konfigüre edilmesi açıklanmaktadır.
Özel İşletim Sistemi Görüntülerini Devreye Alma
Bu teknik dokümanda, özel bir görüntü oluşturmak ve Oracle Bulut Altyapısı'na bir görüntü aktarmak için adım adım yönergeler sunulmaktadır.
Başlangıç: Oracle Bulut Altyapısı için Oracle Linux
Bu başlangıç kılavuzunda, Oracle Bulut Altyapısı'nda bir Oracle Linux anını başlatma ele alınmaktadır.
Çoklu VNIC ile Yalın Donanım Anlarında KVM Yükleyip Konfigüre Etme
Bu teknik dokümanda belirtilen adımları izleyerek yalın donanım anlarında KVM'yi kullanmaya başlayın.
Oracle Bulut Altyapısı'nda Oracle VM Yükleyip Konfigüre Etme
Bu teknik dokümanda belirtilen adımları izleyerek Oracle VM'yi kullanmaya başlayın.
Hyper-V'yi Oracle Bulut Altyapısı'na Dağıtma
Bu teknik dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı ve Microsoft Hyper-V ortamlarının kurulması ele alınmaktadır.
Kubernetes'i Devreye Alma
Bu genel bakış ve adım adım devreye alma kılavuzu, Oracle Bulut Altyapısı'nda Kubernetes'i devreye almayı ele almaktadır.

 

Veri Yönetimi Çözümleri

Nesne Depolama ve Bir Veri Aktarım Hizmeti Kullanarak Oracle Bulut Altyapısı'na Veritabanı Geçirme
Bu teknik dokümanda, Oracle Veritabanı iş yüklerinin bir Oracle Bulut Altyapısı Hesaplama anına nasıl geçirileceği ayrıntılı olarak açıklanmakta ve geçişinize yardımcı olacak seçenek ve örnekler sunulmaktadır.
Nesne Depolama Kullanarak Oracle Bulut Altyapısı Veritabanı Hizmetine Veritabanı Geçirme
Bu teknik dokümanda, Oracle Veritabanı iş yüklerinin Oracle Bulut Altyapısı'na DBaaS kullanıcı tarafından yönetilen Oracle Veritabanı anları olarak nasıl geçirileceği ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Oracle Bulut Altyapısı'nda Exadata'yı Devreye Alma
Bu teknik dokümanda, bir Exadata Veritabanı Sistemini gerekli tüm ağ bağlantılarıyla birlikte devreye almaya yönelik ayrıntılı talimatlar sağlanmaktadır.
Cloudera Kurumsal Veri Merkezi Başvuru Mimarisi
Bu teknik dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı'nda Cloudera Kurumsal Veri Merkezi'ni çalıştırmaya ilişkin en iyi uygulamalar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Apache Cassandra'yı Devreye Alma
Oracle Bulut Altyapısı'nda Apache Cassandra NoSQL veritabanını devreye alın.
MongoDB'yi Devreye Alma ve Güvenliğini Sağlama
Bu teknik blog yazısında, Oracle Bulut Altyapısı'nda MongoDB'nin güvenliğini sağlamaya ilişkin en iyi uygulamalar ele alınmaktadır.
Kullanılabilirliği Yüksek Dağıtılmış Önbelleğe Alma Katmanını Memcached ve Redis Kullanarak Devreye Alma
Bu teknik dokümanda, en yaygın olarak kullanılan iki bellek içi önbellek motoru olan Redis ve Memcached'in Oracle Bulut Altyapısı'nda devreye alınmasına ilişkin en iyi uygulamalar sunulmakta ve karşılaştırılmaktadır.
Microsoft SQL Server Her Zaman Açık Kullanılabilirlik Gruplarını Devreye Alma
Kurumsal kademe veritabanı hizmeti kullanılabilirliğini ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak için Oracle Bulut Altyapısı'nda Microsoft SQL Server Her Zaman Açık kullanılabilirlik gruplarını devreye almayı öğrenin.
Oracle Veritabanlarını Amazon Web Services'den Oracle Bulut Altyapısı Veritabanına Geçirme
Bu teknik dokümanda, veritabanlarınızı Oracle Bulut Altyapısı'na geçirmeye ilişkin konular incelenmekte ve böyle geçişlere yönelik farklı seçenekler ayrıntılarıyla açıklanmaktadır.
Oracle NoSQL Veritabanını Devreye Alma
Oracle Bulut Altyapısı'nda Oracle NoSQL Veritabanını devreye almaya yönelik, ön kurulumu ve NoSQL öbek kurulum komut listelerinin nasıl çalıştırılacağını da içeren bu başvuru kılavuzunu uygulayın.

 

Uygulama Çözümleri

Oracle Application Express (APEX) on Oracle Cloud Infrastructure Database
This paper provides step-by-step guidance for deploying Oracle APEX on Oracle Cloud Infrastructure Database by using the Terraform template.
Oracle E-İş Yönetim Sistemi'ni Oracle Bulut Altyapısı'na Taşıma
E-İş Yönetim Sistemi'ni (EBS) Oracle Bulut Altyapısı'nda devreye alarak EBS'nin geleneksel avantajlarını modern IaaS'nin çevikliği, kullanılabilirliği ve uygun maliyeti ile nasıl birleştirebileceğinizi öğrenin.
Oracle Bulut Altyapısı'nda SAP NetWeaver Uygulama Sunucusu ABAP/Java Platformunu Devreye Alma
Oracle Bulut Altyapısı'nda SAP NetWeaver Uygulama Sunucusu ABAP/Java platformunu devreye almak için bu teknik doküman başvuru kılavuzunda önerilen en iyi uygulamaları izleyin.
Oracle Veritabanı Exadata Bulut Hizmeti'nde SAP NetWeaver Uygulama Sunucusu ABAP/Java Veritabanlarını Devreye Alma
Oracle Veritabanı Exadata Bulut Hizmeti'nde SAP NetWeaver Uygulama Sunucusu ABAP/Java platformunun Oracle veritabanlarını devreye almak için bu teknik dokümanda önerilen en iyi uygulamaları izleyin.
Kullanılabilirliği Yüksek WordPress Uygulamanız için Oracle Bulut Altyapısı Yük Dengeleme'yi Kullanma
Bu teknik dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı Yük Dengeleme'nin konfigürasyonunu yaptığı ve ön ucunda yer aldığı çok düğümlü bir WordPress sitesi oluşturmaya yönelik başvuru kılavuzu sunulmaktadır.

 

Ağ Çözümleri

Sanal Bulut Ağına (VCN) Genel Bakış ve Devreye Alma Kılavuzu
Oracle Bulut Altyapısı VCN'leri için Ağ hizmeti ve yaygın devreye alma senaryoları hakkında bilgi edinin.
Terraform ile NAT Anı Devreye Alma
Bu blog yazısında, Terraform ile otomatik olarak NAT anı kurmak ve özel anları internet isteklerini NAT anı üzerinden yönlendirecek şekilde konfigüre etmek açıklanmaktadır.
NAT Anı Konfigürasyonu: Özel Alt Ağlar için İnternet Erişimini Etkinleştirme
Sanal bulut ağınızda bir NAT anı kurmak ve özel alt ağınızı internet isteklerini yönlendirecek şekilde konfigüre etmek için önerilen adımları izleyin.
VPN IPSec Tünellerini Devreye Alma
Teknik dokümantasyondan yararlanarak sanal bulut ağınız için bir IPSec VPN kurup yönetmeyi öğrenin.
Cisco ASA/ASAv VTI ile VPN IPSec Tünellerini Devreye Alma
Kılavuzluk sağlayan bu teknik dokümanda, Cisco ASA/ASAv cihazını bir Oracle Bulut Altyapısı VCN'ye IPSec bağlantısı oluşturacak şekilde konfigüre etmek için gereken adımlar ele alınmaktadır.
Hyper-V'yi Oracle Bulut Altyapısı'na Dağıtma
Bu teknik dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı ve Microsoft Hyper-V ortamlarının kurulması ele alınmaktadır.
Bastion Ana Bilgisayarları: Sanal Bulut Ağları için Korumalı Erişim
Bu teknik dokümanda, kale burcu ana bilgisayarlarına ve Oracle Bulut Altyapısı anlarına güvenli erişime ilişkin en iyi uygulamalar ele alınmaktadır.

 

Güvenlik Çözümleri

Oracle Bulut Altyapısı Güvenliğe Genel Bakış
Bu teknik dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı'nın güvenlik özelliklerine genel bir bakış sunulmaktadır.
Oracle Bulut Altyapısı ve GDPR
Bu dokümanda Oracle Bulut Altyapısı özelliklerinin ve işlevlerinin müşterilerin GDPR gereksinimlerinden bazılarını karşılamasına nasıl yardımcı olduğu açıklanmaktadır.
Bastion Ana Bilgisayarları: Sanal Bulut Ağları için Korumalı Erişim
Bu dokümanda bastion ana bilgisayarları ve Oracle Bulut Altyapısı anlarına güvenli erişim için en iyi uygulamalar yer almaktadır.
Oracle CASB Bulut Hizmeti Teknik Dokümanları ve Veri Sayfaları
Oracle CASB Bulut Hizmeti'nin otomatik güvenlik izlemesi aracılığıyla bulutta kapladığınız alanı nasıl koruduğu hakkında bilgi edinin.
Oracle Eğitim Yöneticisi ile Oracle Bulut Altyapısı'nı Birleştirme
Bu dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı ile Oracle Eğitim Yöneticisi birliğini konfigüre etmek için gerekli adımlar sunulmaktadır.
Oracle Bulut Altyapısı'nda Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) için En İyi Uygulamalar
Bu teknik dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı'nda çözüm planlaması, tasarımı ve dağıtımı yaparken Oracle Bulut Altyapısı Kimlik ve Erişim Yönetimi'ni (IAM) kullanmak için en iyi uygulamalar sağlanmaktadır.
Microsoft Windows: Active Directory'i Oracle Bulut Altyapısı'na Kadar Genişletme
Bu teknik dokümanda, Windows Active Directory'yi Oracle Bulut Altyapısı'na genişletme süreci adım adım açıklanmaktadır.
Okta ve Oracle Bulut Altyapısı'nı Birleştirme
Bu teknik dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı ile Okta federasyonunu konfigüre etmeye yönelik adım adım bir kılavuz sunulmaktadır.
Oracle Denetim Kasası ve Veritabanı Güvenlik Duvarını Devreye Alma
Bu teknik dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı Veritabanı anlarına erişimi denetlemek için Oracle Denetim Kasası Sunucusu'nun kullanımı üzerinde odaklanılmaktadır.
Oracle Anahtar Kasası ile Oracle Veritabanı Şifreleme Anahtarlarını Yönetme
Bu teknik dokümanda, Oracle Veritabanı TDE anahtarlarını yönetmek amacıyla Oracle Anahtar Kasası'nı yalın donanım anlarda kurma ve konfigüre etme yönergeleri sağlanmaktadır.

 

Veri Koruma Çözümleri

Oracle Bulut Altyapısı'nda Felaket Onarımına İlişkin En İyi Uygulamalar
Bu teknik dokümanda, Oracle Bulut Altyapısı'nda uygulama felaket onarımını tasarlayıp kullanıma geçirmeye ilişkin en iyi yöntemler genel hatlarıyla açıklanmaktadır.
Commvault ile Oracle Bulut Altyapısı Nesne Depolamada Yedekleme Yapma
Bu blog yazısında, Commvault'un Oracle Bulut Altyapısı entegrasyonu ve desteğinin yanı sıra yedekleme hedefi olarak Oracle Nesne Depolama'nın kullanılması ele alınmaktadır.

 

Depolama Çözümleri

Nesne Depolama'yı Kullanarak Oracle Bulut Altyapısı'na Veritabanı Geçirme
Bu teknik dokümanda, Oracle Veritabanı iş yüklerinin Nesne Depolama'yı kullanarak bir Oracle Bulut Altyapısı Hesaplama anına nasıl geçirileceği ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Nesne Depolama'yı Kullanarak Oracle Bulut Altyapısı Veritabanı Hizmetine (DBaaS) Veritabanı Geçirme
Bu teknik dokümanda, Oracle Veritabanı iş yüklerinin Nesne Depolama'yı kullanarak Oracle Bulut Altyapısı'na DBaaS kullanıcı tarafından yönetilen Oracle Veritabanı anları olarak nasıl geçirileceği ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Dosya Depolama Hizmeti Performans Kılavuzu
Bu makalede, Oracle Bulut Altyapısı Dosya Depolama hizmetinin performansı açıklanmaktadır.
Nesne Depolamaya Diğer Bulut Sağlayıcılarından veya Yerel Dosya Sistemlerinden Veri Transfer Etme
Bu doküman verilerin Nesne Depolamadan diğer bulut sağlayıcılarına transfer edildiği birincil kullanım senaryosuna odaklanır.
Ceph Dağıtılmış Depolama Öbeği Dağıtma
Bu blog yazısında, bir Ceph Dağıtılmış Depolama Öbeğini Oracle Linux kullanarak Oracle Bulut Altyapısı'nda devreye almak açıklanmaktadır.
GlusterFS'yi Devreye Alma
Bu blog yazısında, yüksek erişimli bir GlusterFS Depolama ortamını Dağıtılmış GlusterFS Birimi kullanarak Oracle Bulut Altyapısı'nda devreye almaya yönelik adım adım bir kılavuz sunulmaktadır.
Oracle Öbek Dosya Sistemini Devreye Alma
Bu blog yazısında, Oracle Öbek Dosya Sistemini (OCFS2) iSCSI kullanarak Oracle Bulut Altyapısı'nda devreye almaya yönelik adım adım bir kılavuz sunulmaktadır.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Pratik Kazanın

Oracle Bulut Altyapısı'nda çalışan önceden konfigüre edilmiş çözümleri birkaç dakika içinde ücretsiz olarak denemeye başlayın.

×
Bizi şimdi arayın
1-800-633-0738 (Birleşik Devletler)

İletişim
×
Bizi şimdi arayın
1-800-633-0738 (Birleşik Devletler)


Oracle Bulut Tartışma Forumları