Oracle Bulut Altyapısı Hizmet Düzeyi Anlaşması

Kuruluşlar bulut altyapılarından sadece kullanılabilirlikten daha fazlasını talep eder. Yaşamsal iş yükleri de tutarlı performans ve bulutta çalışan kaynakları herhangi bir zamanda yönetme, izleme ve değiştirme kabiliyeti gerektirir. Performansı, kullanılabilirliği ve hizmet yönetilebilirliğini kapsayan uçtan uca Hizmet Düzeyi Anlaşmaları sadece Oracle sunmaktadır.
Kullanılabilirlik

Oracle'ın çalışma süresi ve bağlantı konusundaki taahhütleri ile bulut iş yüklerinizin sürekli işler halde olacağından emin olabilirsiniz.

Yönetebilirlik

The elasticity and configurability of infrastructure is part of why people move applications to the cloud. Your services need to be manageable all the time to deliver this benefit. Oracle provides manageability SLAs to ensure your ability to manage, monitor, and modify resources.

Performans

IaaS kaynaklarınızın sadece erişilebilir olmaları yeterli değildir. Kaynaklar tutarlı olarak beklediğiniz şekilde performans göstermelidir. Oracle performans garantisi veren ilk bulut satıcısıdır, bu nedenle kurumsal uygulamalarda altyapınıza güvenebilirsiniz.

Kullanılabilirlik

Hizmet/Kaynak
Ölçüm
Aylık Hizmet Düzeyi Anlaşması Yüzdesi
Hizmet Düzeyi Anlaşması İhlal Edilirse Oracle Hizmet Kredisi
Hesaplama
Bölgede hizmet verememesi %99,99 veya daha fazla çalışma süresi %10
Hesaplama
Bölgede hizmet verememesi %99 veya daha fazla çalışma süresi %25
Hesaplama
Kullanılabilirlik Etki Alanı kullanılamazlığı %99.95 veya daha fazla çalışma süresi %10
Hesaplama
Kullanılabilirlik Etki Alanı kullanılamazlığı %99 veya daha fazla çalışma süresi %25
Blok Birimler
Bölgede hizmet verememesi %99,99 veya daha fazla çalışma süresi %10
Blok Birimler
Bölgede hizmet verememesi %99 veya daha fazla çalışma süresi %25
Nesne Depolama
API hatası oranı %99,9 veya daha fazla çalışma süresi %10
Nesne Depolama
API hatası oranı %99 veya daha fazla çalışma süresi %25
Hızlı Bağlantı
Özel Bağlantı %99,9 veya daha fazla çalışma süresi %10
Hızlı Bağlantı
Özel Bağlantı %99 veya daha fazla çalışma süresi %25

Yönetebilirlik

Hizmet/Kaynak
Ölçüm
Aylık Hizmet Düzeyi Anlaşması Yüzdesi
Hizmet Düzeyi Anlaşması İhlal Edilirse Oracle Hizmet Kredisi
Hesaplama
API hatası oranı %99,9 veya daha fazla çalışma süresi %10
Hesaplama
API hatası oranı %99 veya daha fazla çalışma süresi %25
Blok Birimler
API hatası oranı %99,9 veya daha fazla çalışma süresi %10
Blok Birimler
API hatası oranı %99 veya daha fazla çalışma süresi %25
Veritabanı
API hatası oranı %99,9 veya daha fazla çalışma süresi %10
Veritabanı
API hatası oranı %99 veya daha fazla çalışma süresi %25

Performans

Hizmet/Kaynak
Ölçüm
Aylık Hizmet Düzeyi Anlaşması Yüzdesi
Hizmet Düzeyi Anlaşması İhlal Edilirse Oracle Hizmet Kredisi
Hesaplama yerel NVMe sürücüsü
Disk IOPS Kaynak performansı çoğu zaman (%99,9) yayımlanan performanstan %90 daha fazladır %10
Hesaplama yerel NVMe sürücüsü
Disk IOPS Kaynak performansı çoğu zaman (%99) yayımlanan performanstan %90 daha fazladır %25
Blok Birimler
Disk IOPS Kaynak performansı çoğu zaman (%99,9) yayımlanan performanstan %90 daha fazladır %10
Blok Birimler
Disk IOPS Kaynak performansı çoğu zaman (%99) yayımlanan performanstan %90 daha fazladır %25
Ağ performansı Kaynak performansı çoğu zaman (%99,9) yayımlanan performanstan %90 daha fazladır %10
Ağ performansı Kaynak performansı çoğu zaman (%99) yayımlanan performanstan %90 daha fazladır %25

Dakika/saat cinsinden aylık Hizmet Düzeyi Anlaşması.

  • %99,99 veya daha fazla çalışma süresi: aylık kapalı kalma süresi başına 4,38 dakika veya daha az
  • %99,95 veya daha fazla çalışma süresi: aylık kapalı kalma süresi başına 21,56 dakika veya daha az
  • %99,9 veya daha fazla çalışma süresi: aylık kapalı kalma süresi başına 43,8 dakika veya daha az
  • %99 veya daha fazla çalışma süresi: aylık kapalı kalma süresi başına 7,2 saat veya daha az
 

Kaynaklar

Oracle PaaS ve IaaS Genel Bulut Hizmetleri - Temel Doküman

 
 

Sık Sorulan Sorular

 

Kullanılabilirlik Hizmet Düzeyi Anlaşmaları

Kullanılabilirlik Hizmet Düzeyi Anlaşmaları birden fazla Kullanılabilirlik Etki Alanı'na dağıtım yapmanızı gerektirir mi?

Oracle Bulut Altyapısı - Hesaplama'nın Kullanılabilirlik SLA'sı için iki seçenek vardır. Birden fazla Kullanılabilirlik Etki Alanı'nda devreye alırsanız bölge kullanılamazlığını ölçen ve %99,99 kullanılabilirlik garantisi olan SLA geçerlidir. Tek bir Kullanılabilirlik Etki Alanı'ndaki birden fazla hata etki alanında devreye alırsanız Kullanılabilirlik Etki Alanı kullanılamazlığını ölçen ve %99,95 kullanılabilirlik garantisi olan SLA geçerlidir.

Çalışma süresi nasıl hesaplanır?

Çalışma süresi "Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi" olarak aylık hesaplanır.

  • Oracle Bulut Altyapısı - Hesaplama ve Oracle Bulut Altyapısı - Blok Birim Aylık Çalışma Süresi Yüzdeleri, Oracle Bulut Altyapısı - Hesaplama veya Oracle Bulut Altyapısı - Blok Birim'in "Bölge Kullanılamıyor" durumunda olduğu uygulanabilir takvim ayındaki dakika sayısı yüzdesi yüzde yüzden çıkartılarak hesaplanır.
  • Oracle Bulut Altyapısı - Nesne Depolama Aylık Çalışma Yüzdesi, uygulanabilir takvim ayında her beş dakikalık süredeki "API Hatası Oranlarının" yüzdesi yüzde yüzden çıkartılarak hesaplanır.
  • Oracle Bulut Altyapısı - Hızlı Bağlantı Aylık Çalışma Yüzdesi, Adanmış Devrenin "Kullanılamaz" durumda olduğu uygulanabilir takvim ayındaki dakika yüzdesi yüzde yüzden çıkartılarak hesaplanır.

Birden fazla Kullanılabilirlik Etki Alanı kullanılamaz hale geldiğinde ne olur?

Kullanılabilirlik Hizmet Düzeyi Anlaşmaları genellikle bölge çapında bir olay nedeniyle tetiklenir. Bir bölgede birden fazla Kullanılabilirlik Etki Alanı kapandığında bu Kullanılabilirlik Etki Alanlarına dağıtılan tüm hizmetler etkilenir.

Yönetilebilirlik Hizmet Düzeyi Anlaşmaları

Yönetilebilirlik Hizmet Düzeyi Anlaşmaları Kullanılabilirlik Etki Alanı düzeyinde mi yoksa bölge genelinde midir?

Yönetilebilirlik Hizmet Düzeyi Anlaşmaları hizmet genelindedir ve Kullanılabilirlik Etki Alanı düzeyinde tanımlanır.

Oracle Bulut Altyapısı - Hesaplama, Oracle Bulut Altyapısı - Blok Birim ve Oracle Bulut Altyapısı - Veritabanı için çalışma süresi nasıl hesaplanır?

Her biri için "Aylık Çalışma Yüzdesi", uygulanabilir takvim ayındaki her beş dakikalık süre için "API Hatası Oranlarının" yüzdesi yüzde yüzden çıkartılarak hesaplanır.

Performans Hizmet Düzeyi Anlaşmaları

Ağ performansı Hizmet Düzeyi Anlaşmaları için, Oracle talepte bulunan müşterilere hangi Hizmet Kredilerini sağlıyor?

Oracle, talepte bulunan müşteriler tarafından kullanılan temel hesaplama kaynakları için Hizmet Kredisi sağlar.

Genel Hizmet Düzeyi Anlaşması Hizmet Kredisi Süreci

Hizmet Kredisi nedir? Hizmet Kredileri nasıl hesaplanır?

Hizmet kredileri ("Hizmet Kredileri"), bir Oracle Bulut Altyapısı Hizmeti için hiçbir uygulanabilir Hizmet Taahhüdünün karşılanmadığı ay içinde Oracle'a ödediğiniz ve Oracle'ın talebinizi onaylamasını izleyen takvim ayında alacaklandırıldığınız net ücretlerin yüzdesi olarak hesaplanır. Oracle uygulanabilir Oracle Bulut Altyapısı Hizmetine ilişkin Oracle PaaS ve IaaS Genel Bulut Hizmetleri temel dokümanının Hizmet Düzeyi Anlaşmaları bölümünde belirtilen Hizmet Taahhütlerinin hiçbirini karşılamadığında Hizmet Kredileri tek ve yegane çözümünüzdür. Hizmet Kredileri sadece uygulanabilir Hizmet Taahhüdünün karşılanmadığı belirli Oracle Bulut Altyapısı Hizmet için sağlanır.

Müşterinin Hizmet Düzeyi Anlaşması hatasını belirlemek ve Hizmet Kredisine başvurmak için işlem yapması gerekir mi?

Evet. Müşterilerden Hizmet Düzeyi Anlaşması talebinde bulunmalarını ve Hizmet Düzeyi Anlaşması hatasının destekleyici kanıtını sunmalarını istiyoruz.

Kimler Hizmet Kredisi alabilir?

Oracle PaaS ve IaaS Genel Bulutu temel dokümanında yer alan stok tutma birimler ile Oracle Bulut Altyapısı için ödeme yapan tüm müşteriler Hizmet Kredisi alma talebinde bulunabilir. Yukarıda belirtilen hizmetleri Oracle Mağaza üzerinden satın alan müşterilerin Hizmet Kredisi almaya uygun olmaları için Oracle ile en az bir faturalama dönemini tamamlamış olmaları gerekir. Detaylı bilgi için Oracle PaaS ve IaaS Genel Bulutu temel dokümanına başvurun.

Hizmet Kredisi talebinin ortalama tamamlanma süresi nedir?

Hizmet Kredisi talepleri, belirtilen Oracle Bulut Altyapısı Hizmetinin uygulanabilir Hizmet Taahhüdünü karşılamamasına yol açan hatanın oluştuğu tarihten itibaren 30 takvim günü içinde müşteriler tarafından yapılmalıdır. Oracle, talepleri Oracle'ın talebi almasının ardından 60 gün içerisinde işlemek için ticari olarak elinden gelen çabayı gösterecektir.

Hizmet Kredisi talebi doğrulandıktan sonra ne olur?

Hizmet Kredisi talebi doğrulandıktan sonra, Oracle'ın talebi onaylamasının ardından müşterinin sonraki takvim ayına yönelik bakiyesi artırılır. Örneğin, Evrensel Kredilerinizin parçası olarak her ay 100 bin ABD Doları harcıyorsanız ve Oracle'ın talebi onaylamasının ardından 5 bin ABD Doları kredi alıyorsanız, Oracle bakiyenizi artırır ve ödemeniz istenebilecek fazla kullanım bedellerinden önce sonraki takvim ayında 105 bin ABD Doları değerinde kaynağa sahip olmanızı sağlar.

Müşteriler Hizmet Kredilerini herhangi bir Oracle Bulut hizmeti için kullanabilir mi?

Oracle'ın müşterinin Hizmet Kredisi talebini onaylamasının ardından bakiye artırıldıktan sonra, müşteri Evrensel Kredisine veya Kullandıkça Öde hesabına bağlı olan herhangi bir Oracle Bulut hizmeti için Hizmet Kredilerini kullanmakta özgürdür.

 

NOT: Bu SSS Dokümanı, Oracle'ın PaaS ve IaaS Genel Bulut Hizmetlerine ilişkin sık sorulan sorulara yönelik genel bir referanstır. SSS Dokümanında ele alınan konuların tam açıklaması ve Oracle'ın PaaS ve IaaS Genel Bulut Hizmetleri için geçerli hüküm ve koşullar için lütfen Şubat 2018 tarihli Oracle PaaS ve IaaS Genel Bulut Hizmetleri Temel Dokümanına başvurun.

 
 
×
Bizi şimdi arayın
1-800-633-0738 (Birleşik Devletler)

İletişim
×
Bizi şimdi arayın
1-800-633-0738 (Birleşik Devletler)


Oracle Bulut Tartışma Forumları