Oracle Bulut Altyapısı Hizmet Eşlemesi

 
 

Bulut Hizmeti eşlemesi

Oracle Bulut Altyapısı, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform tarafından benzer hizmetler sunulmaktadır. Aşağıdaki tablo, dört bulut sağlayıcısı genelinde hizmetlerin yüksek düzey eşlemesini sağlamaktadır.
Şubat 2019'da güncellenmiştir.
Kategori
Oracle Bulut Altyapısı
AWS
Azure
Google
Bölgeler
Erişilebilirlik Etki Alanı Erişilebilirlik Bölgesi Erişilebilirlik Bölgesi Bölgeler
Ağ Bağlantısı ve İçerik Teslimi
Oracle Bulut Altyapısı Sanal Bulut Ağı (VCN) Amazon Sanal Özel Bulutu (VPC) Sanal Ağ Sanal Özel Bulut
Ağ Bağlantısı ve İçerik Teslimi
Oracle Bulut Altyapısı Yük Dengeleme Esnek Yük Dengeleme Yük Dengeleyici ; Uygulama Ağ Geçidi Bulut Yük Dengeleyici
Ağ Bağlantısı ve İçerik Teslimi
Oracle Bulut Altyapısı Hızlı Bağlantı AWS Direct Connect Azure ExpressRoute Cloud Interconnect
Hesaplama
Oracle Bulut Altyapısı Hesaplama - Sanal Makineler Amazon EC2 Azure Sanal Makineleri Compute Engine
Hesaplama
Oracle Bulut Altyapısı Hesaplama - Yalın Donanım Amazon EC2 - I3.metal    
Hesaplama
Oracle Bulut Altyapısı Hesaplama - GPU Amazon EC2 - P2, P3, G3 anları Azure N-Series Google GPU
Hesaplama
Kubernetes İçin Oracle Bulut Altyapısı Kapsayıcı Motoru Amazon Elastic Compute Cloud Container Hizmeti Azure Kubernetes Hizmeti Kubernetes Motoru
Hesaplama
Oracle Bulut Altyapısı Kapsayıcı Kayıt Defteri EC2 Container Registry Azure Container Registry Kapsayıcı Kayıt Defteri
Hesaplama
Oracle Fonksiyonlar (yakında sunulacaktır) AWS Lambda Azure İşlevleri ; Azure Event Grid Cloud Functions
Depolama
Oracle Bulut Altyapısı Blok Birimler Amazon Elastic Block Store (EBS) Azure Disk Depolama Compute Engine Persistent Disks
Depolama
Oracle Bulut Altyapısı Dosya Depolama Amazon Elastic File System Azure Dosyalar ZFS / Avere ; Cloud Filestore (beta)
Depolama
Oracle Bulut Altyapısı Nesne Depolama Amazon Simple Storage Service (S3) Azure Depolama Cloud Storage ; Cloud Storage Nearline
Depolama
Oracle Bulut Altyapısı Arşiv Depolama Amazon Glacier Azure Depolama - Standart Cloud Storage Coldline
Depolama
Oracle Bulut Altyapısı Veri Aktarım Hizmeti Import/Export Disk ; Import/Export Snowball; Import/Export Snowmobile İçeri/Dışarı Aktarma ; Azure Data Box Transfer Appliance ; Transfer Service
Depolama
Oracle Bulut Altyapısı Depolama Ağ Geçidi Depolama Ağ Geçidi StorSimple ZFS / Avere
Güvenlik, Kimlik ve Uyumluluk
Oracle Bulut Altyapısı Kimlik ve Erişim Yönetimi AWS Identity and Access Management (IAM) ; AWS Organizations Azure Active Directory ; Azure Abonelik ve Hizmet Yönetimi + Azure RBAC Cloud Identity & Access Management
Güvenlik, Kimlik ve Uyumluluk
Oracle Bulut Altyapısı Anahtar Yönetimi Hizmeti Key Management Service Key Vault Cloud Key Management Service
Güvenlik, Kimlik ve Uyumluluk
Oracle Bulut Altyapısı Denetimi AWS CloudTrail Etkinlik Günlüğü Cloud Audit Logging
Veritabanı
Oracle Veritabanı Bulut Hizmeti Amazon Relational Database Service (RDS) Azure SQL Veritabanı Cloud SQL (MySQL, Postgres); Cloud Spanner
Veritabanı
Oracle Otonom İşlem Gerçekleştirme Amazon Aurora Azure SQL Veritabanı; Azure Cosmos DB Cloud SQL ; Cloud Spanner
Veritabanı
Oracle Otonom Veri Ambarı Amazon Redshift Azure SQL Veri Ambarı BigQuery
Veritabanı
Oracle NoSQL Amazon DynamoDB Azure Cosmos DB Cloud Datastore, Cloud Bigtable
Oracle Bulut Altyapısı DNS Amazon Route53 Azure DNS ; Azure Traffic Manager Cloud DNS
Oracle Bulut Altyapısı E-posta Teslimi Amazon SES Market - E-posta İş Ortakları
Oracle Bulut Altyapısı Web Uygulaması Güvenlik Duvarı Web Uygulaması Güvenlik Duvarı Uygulama Ağ Geçidi Web Uygulaması Güvenlik Duvarı İş Ortakları
Oracle Bulut Altyapısı DDoS Koruması AWS Shield Azure DDoS Koruma Hizmeti Cloud Armor
 
 
 
×
Bizi şimdi arayın
1-800-633-0738 (Birleşik Devletler)

İletişim
×
Bizi şimdi arayın
1-800-633-0738 (Birleşik Devletler)


Oracle Bulut Tartışma Forumları