Oracles molntjänster för personalhantering

Optimera personalhanteringen

Kontrollera arbetskostnaderna, minska antalet manuella processer och förenkla regelefterlevnaden för all personal, globalt.
 

Registrera tid korrekt

Registrera tid korrekt för all personal: heltidspersonal, tillfällig och projektbaserad personal.
 

Hantera tidsundantag

Använd en kraftfull regelmotor för att automatisera beräkningar av övertid, lönetillägg och löner.
 

Kontrollera arbetskostnaderna

Minska lönefel och eliminera manuella processer.
 

Minimera regelefterlevnadsrisk

Distribuera företagspolicyer globalt med stöd för lokala jurisdiktioners behov.

Höjdpunkter

Sju teman som ökar personalengagemanget
Med hjälp av forskning och återkoppling från 5 000 anställda över hela världen har vi identifierat sju teman som ökar engagemanget.
Oracle Cloud Day
Framtiden är i molnet. Men vilken är den bästa vägen dit? Lär dig mer på Oracle Cloud Day.
Definiera framtiden för områdena Ekonomi, HR och Logistikkedja
Modern Business Experience kombinerar Modern Finance Experience, Oracle HCM World och Modern Supply Chain Experience till ett enda evenemang med kunskaper och nätverkande som gynnar karriären.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud