Oracles molntjänster för personalhantering

Optimera personalhanteringen

Kontrollera arbetskostnaderna, minska antalet manuella processer och förenkla regelefterlevnaden för all personal, globalt. Se hur Blackboard övergick från PeopleSoft till Oracle Workforce Management.
 

Registrera tid korrekt

Registrera tid korrekt för all personal: heltidspersonal, tillfällig och projektbaserad personal.
 

Hantera tidsundantag

Använd en kraftfull regelmotor för att automatisera beräkningar av övertid, lönetillägg och löner.
 

Kontrollera arbetskostnaderna

Minska lönefel och eliminera manuella processer.
 

Minimera regelefterlevnadsrisk

Distribuera företagspolicyer globalt med stöd för lokala jurisdiktioners behov.

Höjdpunkter

Modern personalhantering: Effektiv hantering av tid, arbete och ledighet
Det är inte lätt att attrahera och behålla kunniga och kvalificerade anställda.
Kovaion Consulting minskar HR-kostnader med 33 procent med Oracle HCM Cloud
Visa fallstudien om hur Kovaion Consulting India minskade HR-kostnaderna med 33 procent genom att integrera processer för frånvaro, tidsrapportering, rekrytering, prestationer och lön i Oracle HCM.
Sju teman som ökar personalengagemanget
Med hjälp av forskning och återkoppling från 5 000 anställda över hela världen har vi identifierat sju teman som ökar engagemanget.
Oracle HCM World
Nätverk med 2 000 HR-ledare. Lär dig hur du kan förbättra personalengagemanget och behålla personal. 20–22 mars 2018 i Dallas. Använd koden HCM1095 och betala bara $1 095 fram till 19 mars.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud