Moln för skatterapportering

För samman skatter och ekonomi

Molnet för skatterapportering är den moderna skatterapporteringsplattformen som optimerar processer, för samman personer och skapar en synergi med befintliga ekonomiska system. Skattehantering på ett enkelt sätt!
 

Bästa praxis för standardskatterapportering

Med bästa praxis blir det enkelt för företagens skatteavdelningar att uppfylla globala skatterapporteringskrav på löpande bas. Skatteavsättning och rapportering land för land är färdigkonfigurerade.
 

Förbättring av skatteprocesserna

Sluta använda kalkylblad för andra viktiga skatteprocesser! Arbetsflöden, konfigurerbara skatteplaner, infopaneler och robusta rapportfunktioner gör att alla skatteprocesser kan automatiseras, inklusive kontrovershantering, osäkra skattepositioner, skatteavdrag för forskning och utveckling, datainsamling för verksamhetsöverföringar, datainsamling för skatteregelefterlevnad med mera.
 

Sömlös transparens mellan skatteavdelningen och ekonomiavdelningen

Skattearbetet och ekonomiarbetet har gemensamt DNA. Om du utnyttjar företagets investeringar i Oracle-teknik kan du få ökad effektivitet för skatteprocesser, kraftfullare kontrollmekanismer och en ojämförlig integrering mellan bokföring och skatterapportering.
 

Enkelt att använda, enkelt att äga

Använd konfigurationsguiderna så blir det mycket enkelt att konfigurera och underhålla skatteprocesserna. Oracle Cloud är enkelt att äga och håller dig sammankopplad med ekonomisystemen.

Höjdpunkter

Förklarad verksamhetsrapportering
Alla, från kunder och kollegor till myndigheter, kräver att du gör korrekta rapporter och dessutom förklarar rapporterna med begripliga beskrivningar.
Skippa kalkylbladen och få snabbare stängningsprocesser
Upptäck de viktigaste kraven, bästa praxis och de senaste automatiseringarna för en snabb och pålitlig ekonomisk stängningsprocess.
EPM-molntrender under 2018
Enligt vår femte årliga rapport över EPM-trender (Enterprise Performance Management) har mer än hälften av de svarande (62 procent) migrerat eller planerar att migrera sina EPM-processer till molnet inom det närmaste året.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud