Oracle ger de taktiska gränsenheterna säkerhet, infrastruktur och programvara i företagsklass för militära operationer

Den prenumerationsbaserade produkten Oracles moln för taktiska gränstjänster ger verksamhetskritisk prestanda till gränsenheterna med en stor variation av beräkningskärnor, lagring och programvara. Till detta används ett tåligt hölje.
 

Säker

FIPS 140-2, nivå 4, som utformats med dynamiska nollställningsmembran i flera lager, inbäddad HSM KMIP 4096-bitars kryptografi, ett tåligt hölje enligt MIL-STD 810 som utformats för regelefterlevnad av MIL-STD-461, DIN EN 60 529, ICE 34-5/529 och skärmning enligt MIL-STD-285.
 

Standardbaserad hantering

OTEC kan konfigureras för olika molnkontrollösningar. Detta gäller i synnerhet Kubernetes med Docker för standardbaserade kluster med hög tillgänglighet för applikationsavbildsåtgärder, eller Oracle VM Manager som körs som en virtuell molnmiljö.
 

Produkter i Oracles moln för taktiska gränstjänster

Oracles molninfrastruktur innehåller en integrerad, standardbaserad uppsättning med molntjänster runtom i världen. Gräns- och fältplatser har ofta andra beräknings- och lagringsbehov. Vår lösning med gränstjänster har utformats för fältverksamhet som kan omfatta olikartade applikationer: för företag, anpassade, i hybridform, frånkopplade eller containerbaserade.

Oracles moln för taktiska gränstjänster (OTEC)

OTEC innehåller en molnmiljö för gränstjänster med flexibel konfiguration där det finns många olika alternativ inom beräkning, minne och lagring så att det passar verksamheten på bästa sätt. Denna molnlösning inom beräkning och lagring för gränsenheter är säkrare eftersom den är högpresterande, har ett tåligt hölje, hög densitet, är manipulationssäker och har skärmning. Varje enhet består av ett integrerat nätverk, en administrationsserver och bladservrar med integrerad beräkning, minne och lagring. Du kan välja mellan 96 och 288 kärnor per enhet, och lagringsalternativ från 60 till 180 Tbyte beroende på vilken modell du väljer. Enheterna kan också vara klustrade för stora installationer.
OTEC innehåller manipulationssäkra noder som utformats för NIST FIPS 140-2, nivå 4. Noderna skyddas fysiskt och logiskt i en x86-beräkningsmiljö som ger ett säkrare kluster för privat exekvering på fältet. OTEC kan också konfigureras så att det blir säkrare att exekvera och dynamiskt verifiera operativsystemen och applikationerna med hjälp av kryptografisk attestering av fjärrstacksintegritet.
 
 
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud