Omfattande integrering och analyser i molnet

SOA-molntjänsten är en iPaaS, så att ni snabbt kan tilldela er nya plattform, börja utveckla och distribuera era API:er och integreringsprojekt och få realtidsanalyser under övergången till ett digitalt företag.
 

Alternativ

Integreringsstilar som Enterprise Service Bus, orkestrering, API-hanterare, företag till företag, hanterad filöverföring och integreringsanalys
 

Fokus på utvecklare

Fullständig bredd och djup i utvecklingsverktygen ger den flexibilitet som krävs för att klara av alla era integreringsutmaningar
 

Kraftfull

iPaaS med skalbarhet i företagsklassen för era verksamhetskritiska API:er och tjänster för att kunna stödja dynamiskt föränderliga affärsarbetsbelastningar
 

Enkel administration

Slipp besväret med installation, säkerhetskopiering och konfiguration för att kunna leverera projekten snabbare
 

SOA-molnprodukter (3)

SOA-molntjänst

Oracles SOA-svit är en heltäckande, standardbaserad programvaruserie för att bygga, distribuera och hantera integreringar enligt konceptet serviceorienterad arkitektur (SOA). Fördelarna med komponenterna i serien är bland annat att de har enhetliga verktyg, att det bara krävs en distribution och att de har samma hanteringsmodell, samma övergripande säkerhet och samma enhetliga metadatahantering. Med hjälp av Oracles SOA-svit kan företagen sänka sina kostnader genom att maximera återanvändandet av befintliga IT-investeringar och IT-resurser, oavsett vilken miljö (operativsystem, applikationsserver osv.) de körs i eller vilken teknik de bygger på. De lättanvända, enhetliga applikationsutvecklingsverktygen som är fokuserade på återanvändande minskar, i kombination med stödet för en fullständig livscykelhantering, komplexiteten och kostnaderna för utveckling och underhåll.
Oracles molntjänst för SOA ger fullständig tillgång till programvaran för SOA-svit, så att administratörerna kan finjustera, konfigurera och övervaka SOA-miljön.
SOA-svit, företag till företag, tjänstebuss och integreringsanalys 12c tilldelas automatiskt i molnet.
Utvecklarna kan distribuera befintliga SOA-sammansättningar eller utveckla nya sammansättningar för Molntjänsten för SOA.
Säkerheten är inbyggd i plattformen.
Tack vare molnadaptrar och REST/JSON- och SOAP/XML-funktioner går det snabbt att integrera tjänsten med SaaS-applikationer.
Portabilitet för dina befintliga SOA-sammansättningar och projekt för tjänstebuss.
Få affärsanalyser i realtid utan att blanda in IT-avdelningen.
Exponera enkelt era SOA-tjänster med molntjänsten för API-hanterare.

Molntjänst för hanterad filöverföring

Oracles molntjänst för hanterad filöverföring (Oracle MFT CS) möjliggör en säker filutväxling och filhantering mellan molnet och både SaaS och lokala företagsapplikationer. Med Oracles publika moln får du den molnplattform och infrastruktur som behövs för att tilldela din MFT-molnmiljö. Tillsammans skyddar de mot oavsiktlig åtkomst till osäkrade filer vid varje steg i ändpunktsöverföringen av filer. MFT-konsolen är enkelt att använda, framför allt för icke-teknisk personal, så att du kan använda mer resurser åt att hantera överföringen av filerna. Med de långtgående rapportfunktionerna kan du snabbt se statusen på en filöverföring, och du kan starta den igen om det skulle behövas.
Granskning, kontroll och rapportering från början till slut.
Inbyggd säkerhet, identitetshantering, LDAP och PGP-kryptering.
Komprimering, schemaläggning och fullständigt utbyggbart filhanteringsramverk.
Lätt, molnvänligt webbgränssnitt för design och hantering.
Inbäddade sFTP/FTPs-servrar.
Brett stöd för slutpunkter: SSH, sFTP, FTPs, fil, SOAP och Oracle Data Integrator.
Mycket väl integrerat med Oracle SOA-serien och företag till företag, även tillgängligt i SOA-molntjänsten.
Hög tillgänglighet och klustrad miljö med lastbalanserare.

Molntjänst för API-hanterare

Företagsledare förväntar sig att nya affärslösningar kommer till marknaden snabbt, samtidigt som komplexiteten för dessa lösningar ökar dramatiskt. Det är inte bara att omfattningen och storleken på dessa lösningar växt, betydande delar av lösningarna implementeras nu allt oftare i molnet, utanför IT-organisationen. API:er (Application Programming Interfaces) ger tillgång till, och information om, affärsprocesserna på serversidan. Ju fler API:er ett företag framställer och använder, desto viktigare blir hanteringen och synligheten för dessa API:er.
Oracles molntjänst för API-hanterare gör det enklare att skapa API:er som exponerar funktionerna i system och tjänster på serversidan. Dessa API:er publiceras för att användas av applikationsutvecklare och hanteras och övervakas vid körningen. Oracles molntjänst för API-hanterare har följande funktioner:
Låter användarna enkelt skapa API:er.
Ger möjligheten att säkra API:erna.
Gör det enkelt att redigera och publicera API:er.
Gör det enklare att hitta och använda API:er.
Kontrollerar åtkomsten till API:erna vid körningen.

Nyheter med mera

Ny tjänstetyp för Integration Analytics
En ny tjänsttyp för Integrationsanalys är nu tillgänglig via molntjänsten för SOA.
SOA 12.2.1 är nu tillgänglig
Med PaaS-plattformslösningen för beräkning i Oracles molntjänst för SOA kan du köra Oracle SOA-svit, Oracle Service Bus och integreringsanalys i molnet.
MFT 12.2.1 är nu tillgänglig
Med PaaS-plattformslösningen för beräkning i Oracles molntjänst för SOA kan du köra Oracle SOA-svit, Oracle Service Bus och integreringsanalys i molnet.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud