Säkerhetsövervakning och analys

Effektiv säkerhet för det moderna IT-landskapet

Med Oracles molntjänst för säkerhetsövervakning och analys (SMA) kan du snabbt identifiera, undersöka och åtgärda alla typer av säkerhetshot, både lokalt och i molnet. Säkerhetsövervakning och analys tillhandahåller integrerade SIEM- och UEBA-funktioner som bygger på maskininlärning, medvetenhet om användarsessioner och uppdaterad information om hot. Tjänsten är byggd på den säkra, enhetliga plattform för stora datamängder som kännetecknar Oracles moln för systemhantering.
 

Omfattande identifiering

Alla loggar, informationsflöden, mätetal och platser (lokalt eller i molnet)
 

Snabb utredning

Intuitiv visualisering av hot och tidiga varningssignaler
 

Smart reparation

Kraftfullt ramverk för automatiska reparationsåtgärder för alla IT-stackar
 

Snabbare avkastning

Nästa generationens tjänst med SOC-kompatibelt innehåll
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud