Utveckla

logistikkedjan

Oracle SCM Cloud är byggt för molnet och den moderna logistikkedjan och levererar den insyn, de insikter och de funktioner som du behöver för att skapa din egen intelligenta logistikkedja. Titta på videon om den adaptiva, intelligenta logistikkedjan nedan och se hur tekniken påverkar SCM.
 
 

Logistikhantering (SCM)

Med funktioner som produktinnovation, strategisk materialförsörjning, utlagd tillverkning, integrerad logistik, expediering i alla kanaler och integrerad planering av efterfrågan och tillgång är Oracle SCM Cloud den mest omfattande SCM-sviten i molnet. Med Oracle SCM Cloud kan du distribuera funktioner gradvis, med minimal risk, lägre kostnad och maximal flexibilitet - och med löpande funktionella innovationer.
Med molnet för minnesintern kostnadsstyrning kan du definiera en kostnadsstrategi för hela företaget, simulera obegränsade konsekvensscenarier och analysera kostnader, marginaler och lönsamhet - allt i realtid.
Få heltäckande insyn i och hantera effektivt materialflöden, lagerarbete och produktkostnader genom hela logistikkedjan med molnet för lager- och kostnadsstyrning.
Hantera alla lagerbehov och transportsätt inom och över gränser för att minska kostnaderna, öka effektiviteten och säkerställa regelefterlevnaden
Planera och verkställ effektivt med en integrerad lösning som sammanlänkar organisationens applikationer för underhåll, logistikkedja och ekonomi och som hjälper dig att på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt modernisera verksamhetens underhållsprocesser.
Med moln för tillverkning kan du effektivisera tillverkningsprocesserna med visualisering, avräkningstransaktioner och samarbete över sociala medier samtidigt som du håller nere kostnaderna.
Hantera order från alla dina kanaler och få en enhetlig översikt över dina kunder. Styr hela processen från order till betalning och hantera undantag proaktivt med molnet för orderhantering.
Med Upphandlingsmoln kan du effektivisera företagets upphandlings- och inköpsprocess genom automatisering och socialt samarbete samtidigt som du kontrollerar kostnaderna och får högre marginaler.
Öka avkastningen på innovationerna och låt företaget växa fortare med molnet för hantering av produktlivscykel - en global, integrerad plattform som utformats för att snabbt uppfinna, utveckla och kommersialisera lönsamma produkter.
Ta kontroll över din produktinformation genom datakonsolidering, databerikning, datastyrning och datadelning med hjälp av Moln för hantering av produktmasterdata.
Identifiera, analysera och åtgärda avbrott i verksamheten, och med viktiga handelspartner, med hjälp av molnet för logistiksamarbete och synlighet. Automatisera effektivt processer från början till slut så att hela logistikkedjan blir mer effektiv och responsiv.
Ligg steget före utmaningar och förändringar i verksamheten med molnet för logistikplanering. Utforma strategier för intäktsökning och kostnadsminimering proaktivt och genomdriv dem på ett konsekvent sätt inom hela företaget.
Effektivisera det dagliga arbetet och skapa strategier som optimerar reaktionsförmågan i logistiknätverket med hjälp av branschbeprövad SCM-praxis, fördefinierade infopaneler, rapporter och mätetal.
 
 

Höjdpunkter

Nu är dokumentationen om version 13 av SCM tillgänglig
Kom snabbt igång med den senaste utgåvan av molntjänsten och försäkra dig om att uppgraderingen går smidigt med Oracles resurser för förberedelse för utgåva.
Utforska morgondagen redan i dag
Var med på Oracle Cloud Day, en del av ett globalt evenemang som för dig närmare morgondagens teknik via molnet.
FEMSA Logistica hanterar 4 000 lastbilar om dagen med OTM-molnet
Juan Carlos Christy, Secondary Transportation Director på FEMSA Logistica, förklarar hur man bättre kan hantera företagets vagnpark om fyra tusen lastbilar med Oracles moln för transporthantering.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud