Morgondagens logistikkedja redan idag

Det är mycket brus i dagens logistikkedja. Vi får digital återkoppling från alla håll. Det kan vara information från kunden via internet, information från fabriken under produktionen eller tillgångsövervakningen eller till och med information från själva produkten. Den moderna logistikkedjan måste inte bara kunna lyssna, utan även stänga ute brus och svara på tilltal.
 
 

Logistikhantering (SCM)

Oracle har byggt kompletta, enhetliga affärsprocesser som tar hänsyn till den moderna logistikkedjan. Oavsett om det gäller blockkedjor, sakernas internet eller adaptiv intelligens kombinerar Oracle SCM Cloud den digitala logistikkedjan med funktioner som produktinnovation, strategisk materialförsörjning, utlagd tillverkning, integrerad logistik, expediering via omnikanal och integrerad planering av efterfrågan och tillgång. Det gör Oracles SCM-moln till den mest omfattande SCM-sviten i molnet. Med Oracle SCM Cloud kan du distribuera funktioner gradvis, med minimal risk, lägre kostnad och maximal flexibilitet - allt med löpande funktionella innovationer och en mer hållbar logistikkedja.
Få heltäckande insyn i och hantera effektivt materialflöden, lagerarbete och produktkostnader genom hela logistikkedjan med molnet för lager- och kostnadsstyrning.
Uppnå regelefterlevnad och minska logistikkostnaderna för en mer kundorienterad expediering med Oracles integrerade lagerhantering, transporthantering och global handelsadministration.
Dra nytta av framstegen inom sakernas internet (IoT), artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att fatta smartare beslut och bidra till en mer effektiv underhållshantering i molnet.
Strömlinjeforma dina interna och externa tillverkningsoperationer med tillverkningsmoln, integrerat med sakernas internet (IoT), artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). Det gör att du kan optimera beslut i realtid samtidigt som du har kontroll över kostnader och kvalitet för att framgångsrikt gå över till Industri 4.0.
Hantera order från alla dina kanaler och få en enhetlig översikt över dina kunder. Styr hela processen från order till betalning och hantera undantag proaktivt med molnet för orderhantering.
Med Upphandlingsmoln kan du effektivisera företagets upphandlings- och inköpsprocess genom automatisering och socialt samarbete samtidigt som du kontrollerar kostnaderna och får högre marginaler.
Öka avkastningen på innovationerna och låt företaget växa fortare med molnet för hantering av produktlivscykel - en global, integrerad plattform som utformats för att snabbt uppfinna, utveckla och kommersialisera lönsamma produkter.
Ta kontroll över din produktinformation genom datakonsolidering, databerikning, datastyrning och datadelning med hjälp av Moln för hantering av produktmasterdata.
Använd molnet för servicelogistik när du vill beställa reservdelar, hantera lagret i bilen och initiera kundfakturering för serviceaktiviteter - samtidigt som du hanterar kostnaderna.
Identifiera, analysera och åtgärda avbrott i verksamheten, och med viktiga handelspartner, med hjälp av molnet för logistiksamarbete och synlighet. Automatisera effektivt processer från början till slut så att hela logistikkedjan blir mer effektiv och responsiv.
Få bättre resultat snabbare, så att du kan ligga steget före utmaningar och förändringar i verksamheten. Utforma strategier för intäktsökning och kostnadsminimering proaktivt och genomdriv dem på ett konsekvent sätt inom hela företaget.
Med molnet för minnesintern kostnadsstyrning kan du definiera en kostnadsstrategi för hela företaget, simulera obegränsade konsekvensscenarier och analysera kostnader, marginaler och lönsamhet - allt i realtid.
Effektivisera det dagliga arbetet och skapa strategier som optimerar reaktionsförmågan i logistiknätverket med hjälp av branschbeprövad SCM-praxis, fördefinierade infopaneler, rapporter och mätetal.
 
 

Höjdpunkter

Få ut ett större affärsvärde med en mer hållbar logistikkedja
För att organisationer ska få en mer hållbar logistikkedja behöver de räkna in hållbarhet hela vägen från produktens idéstadium till hanteringen av hur dess livscykel ska avslutas. Utforska hur Oracles moderna svit av molnlösningar för logistikkedjan kan ge dig stöd i dina egna hållbarhetsinitiativ, samtidigt som den levererar affärsvärde.
Oracle Cloud Day
Framtiden är i molnet. Men vilken är den bästa vägen dit? Lär dig mer på Oracle Cloud Day.
The Wonderful Company får bättre synlighet med Oracle Cloud
Richard Scheitler, informationschef på The Wonderful Company, förklarar hur Oracles molnapplikationer hjälpte dem att se organisationen på ett mer enhetligt sätt jämfört med att få inblick i en silo i taget.
Definiera framtiden för områdena Ekonomi, HR och Logistikkedja
Modern Business Experience kombinerar Modern Finance Experience, Oracle HCM World och Modern Supply Chain Experience till ett enda evenemang med kunskaper och nätverkande som gynnar karriären.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud