Stöd för affärsanvändare

Dokumentation och hjälp


Dokumentationen om Oracles moln innehåller detaljerade produktguider och självstudiekurser som beskriver hur du implementerar och använder molntjänster för Oracles applikationsmoln.
Föredrar du att söka efter innehåll på webben eller att läsa separata guider? Sök i Fusion Applications-hjälpen efter det du behöver per affärsprocess eller specifik produkt.

Readiness


See what's new in Applications Cloud Services. A broad range of assets are available to help you get up to speed and plan for updates.

Kundwebbforum


Cloud Customer Connect is Oracle's premier online cloud community, specifically designed to promote peer-to-peer collaboration and sharing of best practices, enable members to keep pace with product strategy, and provide a cloud solution feedback channel directly to Oracle development.

Partner


Letar du efter en Oracle-certifierad partner som kan hjälpa dig med din molntjänstimplementering?
Om du är en partner hittar du information om återförsäljning, marknadsföring och utveckling av nya lösningar samt hur du skaffar en specialistkompetens i kunskapszonerna.
Som Oracle-partner kan du ta del av utbildningsinnehåll för Oracle Cloud som tar dig ett steg närmare en specialisering.

Regelefterlevnad


Oracle har samarbetat med externa bedömningsorganisationer och oberoende granskare för att uppfylla ett stort antal internationella och branschspecifika regelefterlevnadsstandarder, t.ex. ISO 27001, SOC1, SOC2, PCI DSS, HIPAA och FedRAMP.

Policyer och kontrakt


Sök efter alla policyer och kontrakt relaterade till Oracles molntjänster.

Support


Dra nytta av Oracle Support-forumet där du kan skicka frågor och söka i en omfattande kunskapsbas med artiklar skrivna av produktexperter.

Updates


Check out information about fixes and known issues to help you prepare for changes to your Cloud Services environment.

Systemkrav


Sök efter alla systemkrav för dina Oracles molntjänster.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud