Stöd för affärsanvändare

Dokumentation och hjälp


Dokumentationen om Oracles moln innehåller detaljerade produktguider och självstudiekurser som beskriver hur du implementerar och använder molntjänster för Oracles applikationsmoln.
Föredrar du att söka per innehåll på webben eller att läsa separata guider? Sök i Fusion Applications-hjälpen efter det du behöver per affärsprocess eller specifik produkt.

Förberedelse


Se vad som är nytt i Oracles molntjänster för applikationer. Vi erbjuder en rad resurser som hjälper dig att snabbt komma igång och planera för uppdateringar.

Kundforum


Cloud Customer Connect är Oracles förstklassiga molnwebbforum där medlemmar kan samarbeta och dela med sig av bästa praxis. Oracles webbforum hjälper medlemmar att hålla jämn takt med produktstrategin och är en kanal för återkoppling av molnlösningar direkt till Oracles utvecklingsavdelning.

Partner


Letar du per en Oracle-certifierad partner som kan hjälpa dig med din molntjänstimplementering?
Om du är en partner hittar du information om återförsäljning, marknadsföring och utveckling av nya lösningar samt hur du skaffar en specialistkompetens i kunskapszonerna.
Som Oracle-partner kan du ta del av utbildningsinnehåll för Oracle Cloud som tar dig ett steg närmare en specialisering.

Regelefterlevnad


Oracle har samarbetat med externa bedömningsorganisationer och oberoende granskare för att uppfylla ett stort antal internationella och branschspecifika regelefterlevnadsstandarder, t.ex. ISO 27001, SOC1, SOC2, PCI DSS, HIPAA och FedRAMP.

Policyer och kontrakt


Sök per alla policyer och kontrakt relaterade till Oracles molntjänster.

Support


Dra nytta av Oracle Support-forumet där du kan skicka frågor och söka i en omfattande kunskapsbas med artiklar skrivna av produktexperter.

Uppdateringar


Få tillgång till information om programfixar och kända problem som förbereder dig för ändringar i molntjänstmiljön.

Systemkrav


Sök per alla systemkrav för dina Oracles molntjänster.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud