Varför ska jag gå över till Oracles molnapplikationer?

Oracles molnapplikationer är kompletta, framtidssäkrade och pålitliga för att du ska kunna använda moderna affärsprocesser. Tack vare Oracles applikationer kan du skapa differentierade produkter och tjänster, gå in på nya marknader, motsvara globala krav och göra kunderna nöjda och lojala, allt medan verksamheten och IT-driften drivs av adaptiv intelligens och standardiserade affärsprocesser till en längre kostnad och mindre krångel.
 

Kunder förlitar sig på Oracles molnapplikationer

Se hur Oracles molnapplikationer har förändrat våra kunders verksamheter och stärkt deras konkurrenskraft i en tid av digital transformation.
Transformera verksamheten
NCR snabbar upp processer och ökar flexibiliteten till lägre kostnad med Oracles ERP- och SCM-moln.
Överträffa förväntningarna
Panasonic Computer Products ökar kundnöjdheten med en strategisk övergång till Oracles CX-moln.
Minska komplexiteten
Overhead Door Corporation skalar verksamheten och kontrollerar kostnaderna genom att standardisera på Oracles HCM-moln.
Modernisera tekniken
Mechanics Bank drar nytta av flexibel och anpassningsbar teknik för att öka lönsamheten med Oracles ERP- och EPM-moln.

Kundupplevelse (CX)

Med Oracles molnsvit för CX kan ledande organisationer leverera överlägsna kundupplevelser genom hela kundresan. Oracle kan hjälpa organisationer att skapa konkurrensfördelar genom att engagera kunderna i fysiska och digitala kanaler på ett sätt som kraftigt förbättrar kundlojaliteten, merförsäljningen och varumärkesspridningen.
Marknadsföring
Leverera det bästa ditt varumärke har att erbjuda
Försäljning
Sälj mer, få fler insikter, öka tillväxten
Service
Ge dina kunder dem bästa servicen
Konfigurera, prissätt och offerera (CPQ)
Effektivisera försäljningen
Handel
Skapa inspirerande handelsmiljöer
Lojalitetsprogram
Öka värdet och lönsamheten från kundlivscykeln
Engagemang (försäljning och service)
Enhetlig försäljning och service
Hantering av kunddata
Skapa en fullständig bild av dina kunder
Hantering av säljprestationer
Tillämpa strategier för bättre resultat
Sociala medier
Fokusera på det som är viktigt för dina kunder
Data
Nå den viktigaste målgruppen
CRM-analys
Maximera kundrelationshanteringen
CX-moln för medelstora företag
Minska komplexiteten, öka tillväxten och sänk IT-kostnaderna

Hantering av humankapital (HCM)

Företag med modern HR har en kompetens- och konsumentinriktad strategi som drar nytta av tekniken för att skapa en samarbetsbaserad, insiktsfull, engagerande och mobil HR-upplevelse för medarbetare och chefer. Oracle HCM Cloud hjälper modern HR-personal att hitta och behålla den bästa kompetensen och att öka den globala flexibiliteten.
Global personaladministration
Öka den globala flexibiliteten
Talanghantering
Hitta och behåll den bästa kompetensen
Personalbelöningar
Differentiera och vinn slaget om de bästa talangerna
Personalhantering
Optimera tiden
Arbetslivslösningar
Engagera medarbetarna
HCM-analys
Effektivisera HR och personalstyrkan
HCM-moln för medelstora företag
Förenkla personaladministrationen

Affärssystem (ERP)

Effektivisera företagets affärsprocesser med molnet för affärssystem (ERP). Med ERP-molnets funktioner för hantering av ekonomi, upphandlingar och projektportföljer med mera kan du öka produktiviteten, minska kostnaderna och förbättra kontroller.
Ekonomi
Integrera modern ekonomi
Intäktsförvaltning
Förenkla komplex intäktsredovisning
Redovisningsnav
Förena åtskilda redovisningssystem
Ekonomihantering för projekt
Öka projektens lönsamhet
Projekthantering
Förbättra projektleveranserna
Upphandling
Dra nytta av moderna upphandlingar
Riskhantering
Säkerställ regelefterlevnad inom ekonomisk rapportering
ERP-analys
Låt företaget utvecklas och växa
ERP-moln för medelstora företag
Minska komplexiteten, öka tillväxten och sänk IT-kostnaderna

Logistikhantering (SCM)

Oracle SCM Cloud är byggt för molnet och den moderna logistikkedjan och levererar den insyn, de insikter och de funktioner som du behöver för att skapa din egen intelligenta logistikkedja. Med funktioner som produktinnovation, strategisk materialförsörjning, utlagd tillverkning, integrerad logistik, expediering i alla kanaler och integrerad planering av efterfrågan och tillgång är Oracle SCM Cloud den mest omfattande SCM-sviten i molnet. Med Oracle SCM Cloud kan du distribuera funktioner gradvis, med minimal risk, lägre kostnad och maximal flexibilitet - och med löpande funktionella innovationer.
Moln för minnesintern kostnadsstyrning
Maximera intäkterna, öka vinsten och optimera driftkostnaderna och rörelsekapitalet
Lagerstyrning
Få insyn i och hantera hela logistikkedjan
Logistik
Minska kostnaderna, öka effektiviteten och säkerställ regelefterlevnaden
Underhåll
Integrera effektiva och produktiva underhållsåtgärder
Tillverkning
Effektivisera tillverkningsprocesserna
Orderhantering
Få insyn i din orderhantering
Upphandling
Dra nytta av moderna upphandlingar
Hantering av produktlivscykel
Förnya, utveckla och kommersialisera lönsamma produkter
Hantera produktmasterdata
Ta kontroll över och kommersialisera företagets produktinformation
Logistiksamarbete och synlighet
Förbättra företagets globala värdenätverk
Logistikplanering
Ligg steget före utmaningar och förändringar i verksamheten
SCM-analys
Implementera ett effektivt logistiknätverk

Verksamhetsutveckling

Oracles marknadsledande applikationer för verksamhetsutveckling, Enterprise Performance Management (EPM) i kombination med en innovativ och enkel molnlösning hjälper företag i alla storlekar att prognostisera resultat, generera tillförlitliga rapporter och koppla ihop hela organisationen.
Verksamhetsplanering
Ta kontrollen och koppla ihop alla bitar
Planering och budgetering
Implementera en planerings- och budgeteringslösning i världsklass
Verksamhetsrapportering
Omdefiniera de beskrivande rapporteringsprocesserna
Kontoavstämning
Effektivisera kontoavstämningsprocessen
Ekonomisk konsolidering och stängning
Minska tid och kostnad väsentligt för periodstängningar
Lönsamhet och kostnadsstyrning
Identifiera och åtgärda dolda vinster och förluster
Skatterapportering
För samman skatter och ekonomi

Applikationer för sakernas internet

Oracle Internet of Things Applications levererar IoT-appar i världsklass för företagsresurser, produktionslinjer, vagnparker och mobila medarbetare. Utnyttja kraften i prediktiva maskininlärningsalgoritmer och utöka snabbt grundläggande processer för SCM, CX, HCM och ERP - med IoT-data och insikter i realtid.
Sakernas internet - tillgångsövervakning
Insikter från ansluta tillgångar i realtid
Sakernas internet - produktionsövervakning
Industri 4.0 i enkel tappning
Sakernas internet - vagnparksövervakning
Förändra vagnparker digitalt
Sakernas internet - anslutna medarbetare
Förbättra medarbetarnas säkerhet
Serviceövervakning av anslutna tillgångar
Differentiera serviceupplevelsen

Adaptiva intelligenta appar

Öka värdet i hela applikationsportföljen med Oracles programsvit med AI-applikationer och datastyrda applikationer. Oracles unika designstrategi utnyttjar fördefinierade anslutningar, utökade datakällor från tredje part, dynamiskt beslutsfattande och sammanlänkade resultat för att förbättra verksamhetsresultatet med minimal kostnad och minimalt arbete.
Adaptiva intelligenta appar
Omvandla verksamheten med integrerat beslutsstöd
Adaptiva intelligenta appar för tillverkning
Uppnå verksamhetsoptimering

Branschlösningar

Dra nytta av Oracles omfattande produktportfölj för att tillgodose branschspecifika behov. Med Oracles lösningar för ekonomitjänster, kommunikation, konsumentvaror med mera kan du snabbt leverera innovationer, förbättra kundupplevelser och öka marginalerna för att vinna konkurrensfördelar.
Bilindustrin
Anpassa tillverkningen till ny teknologi
Kommunikation
Omdefiniera kundupplevelsen för den digitala tidsåldern
Konsumtionsvaror och detaljhandel
Ta de bästa besluten för dina kunder och kategorier
Utbildning och forskning
Uppfyll behoven hos dagens moderna högskolor och universitet
Ekonomitjänster
Förändra framtiden för ekonomitjänsterna
Hälsa och sjukvård
Få morgondagens sjukvård redan i dag
Högteknologi
Leverera enastående upplevelser
Industriell tillverkning
Ge stöd till industriell tillverkning
Offentlig sektor
Framtidssäkra den offentliga sektorn

Höjdpunkter

Letar du efter en betrodd partner inom molnimplementering?
Oracle CEI-partners (Cloud Excellence Implementer) har de kvalifikationer och beprövade erfarenheter som krävs för att kunna ge överlägsna kundframgångar med implementeringarna av Oracle Cloud. Kom i kontakt med en godkänd CEI-partner idag!
Omvandla verksamheten i molnet
Hur väl förberedd är din verksamhet på en framtid som bygger på avancerade molnapplikationsinnovationer?
Molnmigrering: Minimera störningen, maximera avkastningen
De flesta organisationer inser potentialen i molntjänsterna när de ska utöka IT-kapaciteten, men det finns några uppenbara frågor som de måste ta itu med innan de växlar över till molnet.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud