Moln för riskhantering

Automatisera processer för säkerhet, efterlevnad och interna kontroller

Använd Oracle Risk Management för att hantera åtkomst, automatisera interna kontroller, övervaka processer och upprätthålla regelefterlevnaden inifrån din ERP-molndistribution.
 

Insiktsstyrd

Förbättra den ekonomiska insynen och skapa en kultur där både effektiva och riskmedvetna affärsbeslut fattas.
 

Strategisk

Dra nytta av regelefterlevnadspolicyer för att identifiera och åtgärda problem med processer inom alla affärsområden.
 
 

Extremt effektiv

Minska det manuella arbetet och minimera antalet manuella fel genom att automatisera arbetskrävande uppgifter som övervakning och testning av kontroller.
 

Kontroller och efterlevnad

Effektivisera ansvarsfördelning och kontroller och genomför granskningar snabbare med data som genereras av automatiserade kontroller.
 

Höjdpunkter

Skydda och utöka Oracle ERP Cloud med Riskhantering
Hör hur du kan hantera finansiella och verksamhetsrelaterade risker och göra Oracle ERP Cloud säkert med Oracle Risk Management Cloud. Ägna mindre tid åt manuella processer tack vare verktyg för proaktiv analys och automatisering. 
Tre skäl till att flytta riskhantering och regelefterlevnadsverktyg till molnet
Det har gått nästan 15 år sedan lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX) antogs i USA och många företag kämpar fortfarande med att förhindra interna bedrägerier.
Effektiv riskhantering
Corey West, redovisningschef på Oracle, diskuterar hur molntjänstener för riskhantering och ERP-moln bidrar till effektivare riskhantering, säkerhet och regelefterlevnad.
Tio ytterligare skäl till att migrera ERP till molnet
Förutom kostnadsbesparingar och nya affärsmodeller finns det tio andra fördelar med att migrera företagets lokala ERP-system till molnet.
Modern finansupplevelse
Programvarurobotar och sofistikerade kognitionssystem håller på att ersätta manuella uppgifter. Lär dig mer om hur det går till. 13–15 februari 2018 i New York.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud