AI-styrd säkerhets-, gransknings- och bedrägeriövervakning

Använd Oracles riskhantering med inbäddad AI-teknik för att automatisera avancerade analyser för utformning av ERP-roller, ansvarsfördelning (SOX), datasekretess (GDPR) och för att förhindra ekonomiska bedrägerier.
 

Kontinuerligt skydd

Övervaka kontinuerligt användar-, konfigurations- och transaktionsaktivitet.
 

Bästa praxis direkt

Dra nytta av ett bibliotek med ERP-algoritmer för säkerhets-, efterlevnads- och kontrollanalys.
 
 

Förenklade arbetsflöden för regelefterlevnad

Effektivisera certifieringar för användaråtkomst, SOX och kontrollbedömningar.
 

Minimera betalningsfel

Förhindra utgifts- och fakturabetalningsfel och bedrägerier.
 

Höjdpunkter

Skydda och utöka Oracle ERP Cloud med Riskhantering
Hör hur du kan hantera finansiella och verksamhetsrelaterade risker och göra Oracle ERP Cloud säkert med Oracle Risk Management Cloud. Ägna mindre tid åt manuella processer tack vare verktyg för proaktiv analys och automatisering. 
Effektiv riskhantering
Corey West, redovisningschef på Oracle, diskuterar hur molntjänstener för riskhantering och ERP-moln bidrar till effektivare riskhantering, säkerhet och regelefterlevnad.
Minska riskerna med hjälp av datavetenskap och maskininlärning
Visste du att 80 % av tiden och arbetet inom datavetenskap går åt till att filtrera bort, samla in och ordna data?
Definiera framtiden för områdena Ekonomi, HR och Logistikkedja
Modern Business Experience kombinerar Modern Finance Experience, Oracle HCM World och Modern Supply Chain Experience till ett enda evenemang med kunskaper och nätverkande som gynnar karriären.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud