VMware-arbetsbelastningar för företag i ledande publika moln

Seamlessly deploy your existing VMware or KVM based datacenter workloads on Oracle Cloud Infrastructure, AWS, or GCP as-is, without any modification to the VMs, network, or storage.

Ökad rörlighet

Minska etableringstiden från veckor till minuter. Utnyttja molnets oändliga kapacitet och distribuera flera parallella miljöer.

Reducerad kostnad

Minska de kapitalinvesteringar och driftkostnader som är förknippade med att köra och hantera ett datacenter. Ravello har en enkel, kostnadseffektiv och användningsbaserad prissättning.

Möjligheten att distribuera applikationerna ”som de är”

Ravellos kapslade hypervisor stöder migreringsfria molnmiljöer som fungerar som kloner med hög tillförlitlighet av kompletta arbetsbelastningar för datacenter med flera virtuella maskiner, inklusive L2-nätverk.

Skalbar i alla geografiska regioner

Distribuera så många miljöer du behöver i valfritt moln i världen, och stäng ned dem när de inte längre behövs.
 
 

Move to the Cloud in 3 Steps

1. Upload your on-prem application VMs to Ravello
Users can upload their VMs directly from vCenter, vSphere, or in OVF/OVA formats
2. Drag and drop the application VMs on to the Ravello Canvas
Ravello automatically configures the VMs, Networking, and Storage to match the on-prem environment
3. Run your application in the cloud
Publish the application in a cloud region closest to you

Fler resurser

Datacenter-like environments in the cloud for every stage of enterprise application lifecycle
Cybermiljöer på begäran i företagsklass hos Ravello Systems
Kom igång med Oracles Ravello-molntjänst
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud