VMware-arbetsbelastningar för företag i ledande publika moln

Distribuera sömlöst befintliga VMware- eller KVM-baserade arbetsbelastningar i ditt datacenter till Oracles molninfrastruktur, AWS eller GCP utan att modifiera virtuella maskiner, nätverk eller lagring.

Ökad rörlighet

Minska tilldelningstiden från veckor till minuter. Utnyttja molnets oändliga kapacitet och distribuera flera parallella miljöer.

Reducerad kostnad

Minska de kapitalinvesteringar och driftkostnader som är förknippade med att köra och hantera ett datacenter. Ravello har en enkel, kostnadseffektiv och användningsbaserad prissättning.

Möjligheten att distribuera applikationerna ”som de är”

Ravellos kapslade hypervisor stöder migreringsfria molnmiljöer som fungerar som kloner med hög tillförlitlighet av kompletta arbetsbelastningar för datacenter med flera virtuella maskiner, inklusive L2-nätverk.

Skalbar i alla geografiska regioner

Distribuera så många miljöer du behöver i valfritt moln i världen, och stäng ned dem när de inte längre behövs.
 
 

Gå över till molnet i tre steg

1. Ladda upp dina lokala virtuella maskiner för applikationen till Ravello
Användare kan ladda upp sina virtuella maskiner direkt från vCenter, vSphere eller i OVF/OVA-format
2. Dra och släpp de virtuella maskinerna för applikationen på Ravello-ritytan
Ravello konfigurerar automatiskt de virtuella maskinerna, nätverken och lagringen så att de matchar den lokala miljön
3. Kör din applikation i molnet
Publicera applikationen i den molnregion som ligger närmast dig

Fler resurser

Datacenterliknande miljöer i molnet för varje fas i företagsapplikationernas livscykel
Cybermiljöer på begäran i företagsklass hos Ravello Systems
Kom igång med Oracles Ravello-molntjänst
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud