Förändra framtiden för den offentliga sektorn

När framtiden för den offentliga sektorn ska förändras behövs en skalbar molnplattform. Se hur Oracle kan hjälpa dig på bästa sätt när du påbörjar din resa till molnet.


Branschtrender

Leverera morgondagens behov av digitala myndigheter idag
När du använder Oracles molnlösningar förändrar du morgondagens offentliga sektor idag på ett kostnadseffektivt sätt.
Bättre engagemang från medborgarna
Fort Wayne i Indiana (USA) kan erbjuda unika tjänster till sina medborgare genom en komplett digital omvandling av stadens telefonbaserade myndighetsservice.
Gå över till modern teknik
Om myndigheterna ska kunna nå ut till dagens hyperanslutna medborgare måste de gå över till innovativa plattformar och moderna verktyg för att kunna leverera intressanta och innovativa tjänster.
Ge bättre service till medborgarna
Staden San José vände sig till Oracle för att nå sitt mål: att bli den mest innovativa staden i USA innan år 2020.
Överlägsna upplevelser för medborgare
De robusta funktionerna i Oracles servicemoln ger de boende, verksamheterna och myndighetspersonalen i San José överlägsna upplevelser.
AI gör ”smarta städer” ännu smartare
Teknikinriktade städer svarar på den ökade efterfrågan av knappa resurser genom att utveckla nya funktioner som artificiell intelligens (AI) och sensorstyrd analys för att hantera utmaningar.

Branschlösningar

 
Myndigheter genomgår en förvandling för att kunna möta kraven i den digitala åldern. Medborgarnas förväntningar och föränderliga regler och bestämmelser ställer krav på myndigheter att utforma moderna upplevelser för medborgare och att uppnå positiva resultat. Medborgarna förväntar sig att kunna interagera med myndigheter och att myndigheterna ska känna dem baserat på den information som redan samlats in om dem.
Oracles skalbara lösning Hantering av digitala bevis (DEM) hanterar den aktuella globala expansionen av digitala data, alltifrån polisers kroppsburna kameror, sociala medier och andra källor till digitala bevis.
Oracles innovativa lösning Digital fältservice (DFS) för resurs- och servicekrävande branscher är ett genombrott. Den består av en integrerad plattform som kan användas i en serviceverksamhet och den optimerar schemaläggningen och dirigeringen av servicen för mobila applikationer.
Med Intäktsgenerering på digitala ytor kombineras Oracles ledarskap inom molnmarknadsföring med mobilitet och sakernas internet varvid marknadsförare och globala varumärken kan generera intäkter från flera miljoner människor från olika målytor.
Oracles lösning Framtidens myndighetspersonal (GWF) är en komplett och heltäckande lösning som organisationerna i den offentliga sektorn kan använda när de söker per, väljer och anställer de bästa talangerna.
Oracles lösning Integrerad plattform för polisverksamhet är en säker plattform i molnet som erbjuder flera lösningar inom beslutsstöd och som transformerar silor med konfidentiella data till ett enda datalager. Från en och samma lösning kan data hämtas, hanteras, analyseras, lagras och delas - snabbt, smidigt och kostnadseffektivt - när som helst, var som helst och på alla mobila enheter.
Modernisera hur lokala myndigheter handlägger bygglov och markhantering med Oracle Public Sector Community Development, en utökningsbar, tillförlitlig, användarvänlig och specialutvecklad molnlösning.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud