Moln för lönsamhet och kostnadsstyrning

Identifiera och åtgärda dold vinst och förlust

Förse affärsanvändare med de insikter och den flexibilitet som de behöver för att identifiera lönsamhetens många dimensioner.
 

Upptäck vad som driver fram kostnader och vinster

Maximera vinstpotentialen och ta kontrollen över kostnaderna genom att förstå den underliggande orsaken bakom kostnader och intäkter.
 

Ge användarna flexibilitet

Ägna mindre tid åt datainhämtning, kalkylblad och kodändringar. Ge affärsanvändarna kontrollen genom att minska beroendet av IT-avdelningen och öka den tid som är tillgänglig för att analysera resultat.
 

Förbättra det ekonomiska beslutsfattandet

Maximera vinsten och/eller minimera kostnaderna med snabba ändringar i konsekvensantaganden och få åtgärdsinriktad prestationsinformation till affärsområdescheferna.
 

Skapa en kultur av lönsamhet och ansvarstagande

Sätt kraften i händerna på dem som kan göra förändringar och få med dig affärsanvändarna med transparens för delade kostnadstilldelningar.

Höjdpunkter

Varifrån kommer vinsterna och förlusterna?
Dagens globala affärsklimat håller ett högt tempo och innebär stark konkurrens. Det är viktigt att din organisation lägger resurser och investeringar på rätt saker.
EPM-molntrender under 2018
Enligt vår femte årliga rapport över EPM-trender (Enterprise Performance Management) har mer än hälften av de svarande (62 procent) migrerat eller planerar att migrera sina EPM-processer till molnet inom det närmaste året.
Flytta kostnadsberäkning och lönsamhet till molnet
Om du vill förändra ditt företag har du mycket att se fram emot.
Oracle Cloud Day
Framtiden är i molnet. Men vilken är den bästa vägen dit? Lär dig mer på Oracle Cloud Day.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud