Moln för lönsamhet och kostnadsstyrning

Identifiera och åtgärda dold vinst och förlust

Förse affärsanvändare med de insikter och den flexibilitet som de behöver för att identifiera lönsamhetens många dimensioner.
 

Upptäck vad som driver fram kostnader och vinster

Maximera vinstpotentialen och ta kontrollen över kostnaderna genom att förstå den underliggande orsaken bakom kostnader och intäkter.
 

Ge användarna flexibilitet

Ägna mindre tid åt datainhämtning, kalkylblad och kodändringar. Ge affärsanvändarna kontrollen genom att minska beroendet av IT-avdelningen och öka den tid som är tillgänglig för att analysera resultat.
 

Förbättra det ekonomiska beslutsfattandet

Maximera vinsten och/eller minimera kostnaderna med snabba ändringar i konsekvensantaganden och få åtgärdsinriktad prestationsinformation till affärsområdescheferna.
 

Skapa en kultur av lönsamhet och ansvarstagande

Sätt kraften i händerna på dem som kan göra förändringar och få med dig affärsanvändarna med transparens för delade kostnadstilldelningar.

Höjdpunkter

Förklarad verksamhetsrapportering
Alla, från kunder och kollegor till myndigheter, kräver att du gör korrekta rapporter och dessutom förklarar rapporterna med begripliga beskrivningar.
Skippa kalkylbladen och få snabbare stängningsprocesser
Upptäck de viktigaste kraven, bästa praxis och de senaste automatiseringarna för en snabb och pålitlig ekonomisk stängningsprocess.
EPM-molntrender under 2017
Molntekniken blir snabbt allt vanligare och beslutsfattare upptäcker de stora fördelarna med tjänster för verksamhetsutveckling i molnet.
Modern finansupplevelse
Programvarurobotar och sofistikerade kognitionssystem håller på att ersätta manuella uppgifter. Lär dig mer om hur det går till. 13–15 februari 2018 i New York.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud