Moln för hantering av produktlivscykel

Moln för hantering av produktlivscykel

Öka avkastningen på innovationerna och låt företaget växa fortare med molnet för hantering av produktlivscykel - en global, integrerad plattform som utformats för att snabbt uppfinna, utveckla och kommersialisera lönsamma produkter.
 

Innovation och projekthantering

Välj och omvandla en stadig ström av innovativa idéer till en lönsam produktportfölj och effektivisera projekthanteringen och genomförandet på global nivå.
 

Utveckling

Snabba upp utvecklingstiden och balansera kostnad, kvalitet och regelefterlevnad.
 

Kommersialisering

Kommersialisera snabbt produkterna globalt med tillverkning på flera platser.
 

Kvalitetsstyrning

Hantera kvalitet på ett säkert och effektivt sätt med hjälp av den senaste samarbetsinriktade, uppkopplade molntekniken med slutet kretslopp.

Höjdpunkter

Oracle PLM Cloud: Innovation, utveckling, kommersialisering
Oracle PLM Cloud är en elegant lösning som förenklar och snabbar upp produktutvecklingen på ditt företag.
Så fungerar det: Demo av Oracles moln för innovationshantering
Högre avkastning har aldrig verkat mer lovande! Se hur denna innovationsplattform möjliggör en öppen och samarbetsinriktad, men ändå strukturerad innovationsprocess så att du kan få snabbare, bättre och mer förutsägbara resultat.
Nytt moln för kvalitetsstyrning!
Företagets kvalitetsstyrning är fundamental för en sammanlänkad, kontrollerad kvalitetskontroll i ett slutet kretsloppssystem genom hela logistikkedjan.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud