Molnbaserad intern plattform med stöd för flera språk

Utveckla molninterna 12-faktorsapplikationer på en modern, flerspråkig plattform med Java EE, Java SE, Node.js, PHP, Python, Ruby, GO och .NET
 

Snabb

Snabb tilldelning via självbetjäning av dedikerade och isolerade exekveringsapplikationscontainrar för Java EE, Java SE, Node.js, PHP, Python och Ruby i molnet
 

Öppen

Välj mellan nya versioner av Java EE, Java SE, Node.js, PHP, Python och Ruby, och dra nytta av de tusentals tillgängliga biblioteken/modulerna och applikationsramverken
 

Skalbar

Välj hur mycket RAM din applikation behöver och skala sedan vertikalt och horisontellt dynamiskt
 

Anpassningsbar

Molnbaserade, integrerade verktyg för utvecklingens livscykel för kontinuerlig integrering och distribution
 

Nyheter med mera

Distribuera dina applikationer i molnet
Upptäck snabbt hur applikationer som Java SE, Node.js, PHP, Python och Ruby kan utvecklas och migreras till Oracle Cloud för maximal flexibilitet, effektivitet och kostnadsbesparing.
Bygg molninterna appar snabbare med Oracle
Gå vidare till modern molnutveckling och upptäck hur du snabbt kan distribuera och köra din kod i containrar.
Distribuera en Node.js-applikation i molnet för applikationscontainrar
I den här artikeln beskrivs hur en enkel Node.js-applikation körs i molnet för applikationscontainrar. Applikationen hanterar en statisk HTML-fil som innehåller JavaScript för att få åtkomst till ett REST-API från webbläsaren.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud