NoSQL-databas

En NoSQL-databastjänst med behovsstyrt dataflöde och lagring som baseras på tilldelning som stöder JSON, tabell- och nyckel-värde-datatyper, allt med flexibla transaktionsgarantier.
 

Säkerhet i företagsklass

  • SSL över nätverket
  • Kryptering i vila
  • OAuth-autentisering
  • Rollbaserad åtkomstkontroll
 

Elastisk

Skaländra per behov, baserat på dina arbetsbelastningar. Utöka lagringen och dataflödet på ett flexibelt sätt och betala endast för det du behöver. Du betalar bara för resurserna du använder. Optimera driftskostnaderna.

Lokal databas till NoSQL-databas

Du kan antingen köra Oracle NoSQL i ditt datacenter eller som en fullt hanterad molntjänst. Kör enkelt din lokala implementering i en molntjänst och få alla fördelar med att använda Oracle Cloud.
 

Snabba och jämna prestanda

Med Oracle NoSQL Database får du förutsägbara svarstider i form av ensiffrigt antal millisekunder, t.o.m. när applikationerna skaländras uppåt för att uppfylla arbetsbelastningsbehoven. Utvecklare kan fokusera på att ta fram omfattande applikationsfunktioner, samtidigt som Oracle NoSQL Database fokuserar på de förutsägbara korta svarstiderna och den automatiska skaländringen.
 

Ingen administration

Oracle NoSQL Database är ett datalager utan server som tillhandahåller all administration på serversidan och som förser din applikation med automatisk skaländring, korta svarstider för begäranden och en hög tillgänglighet så att utvecklarna kan fokusera på affärsvärdet. Utvecklarna ansluter bara sina applikationer till Oracle NoSQL Database och börjar sedan skriva och läsa data.
 

Flexibla datamodeller

Använd nyckel/värde, fast schema eller tillfällig JSON från Oracle NoSQL Database. Applikationerna kan använda enkla API:er för begäranden eller ett deklarativt SQL över tillfällig JSON men även över data i fast schema.
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud