Nätverk och anslutningar över ditt fysiska och virtuella nätverk

Utöka din IT-infrastruktur med skräddarsydda virtuella molnnätverk och anslutningstjänster som erbjuder förutsägbara prestanda, isolering och tillgänglighet.
 

Servicekvalitet

Isolera och optimera dina applikationer för prestanda och säkerhet och eliminera eventuella störningar från andra klienter
 

Hybridmoln

Kör företagets arbetsbelastningar i molnet med säker och redundant VPN-anslutning
 

Verksamhetskritisk

Räkna med stabilt hög nätverksprestanda i molnet, med stöd av servicenivåavtalet för Oracles molninfrastruktur
 

Flexibel

Anpassa dina virtuella molnnätverk så att de speglar dina interna nätverk eller skapa nya nätverkstopologier med detaljerad kontroll
 

Nätverksprodukter i Oracles molninfrastruktur

Virtuella molnnätverk i Oracles molninfrastruktur

Ett virtuellt molnnätverk är ett anpassningsbart privat nätverk i Oracles molninfrastruktur. Precis som ett traditionellt nätverk för datacenter ger ett virtuellt molnnätverk fullständig kontroll över nätverksmiljön. Det innebär bland annat att du kan tilldela ditt eget privata IP-adressutrymme, skapa delnät, skapa dirigeringstabeller och konfigurera tillståndsbaserade brandväggar. En enskild klient kan ha flera virtuella molnnätverk och därmed gruppera och isolera relaterade resurser. Oracles nya 25 GByte-nätverksinfrastruktur har betydligt mycket större bandbredd och låter företagen på ett kostnadseffektivt sätt få ut så mycket som möjligt av tjänsterna för beräkning, lagring och databaser.
Med Oracles virtuella nätverk kan du isolera och gruppera din molninfrastruktur i ett virtuellt nätverk som du definierar och äger. Virtuella molnnätverk i Oracles molninfrastruktur körs i ett avancerat nätverk som ger förutsägbar och jämn datagenomströmning med korta svarstider och minimalt jitter.

Oracle Cloud Infrastructure Service Gateway

A Service Gateway lets resources in your VCN privately and securely access Oracle services in the Oracle Services Network, such as Object Storage, Autonomous Data Warehouse, and Autonomous Transaction Processing. Traffic between an instance in the VCN and a supported Oracle service travels over the Oracle Cloud Infrastructure fabric, and never traverses the internet.
Much like the internet gateway or NAT gateway, the Service Gateway is a virtual device that is highly available and dynamically scales to support the network bandwidth of your VCN.
 
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud