Observera och optimera tillgänglighet och prestanda i molninfrastruktur och applikationer

 
 
 
 

Övervakningstjänsten i Oracles molninfrastruktur ger dig de insikter du behöver för att förstå resursernas tillstånd, optimera applikationernas prestanda och agera på avvikelser i realtid.

 

Mätetal

Detaljerade fördefinierade mätetal och infopaneler är tillgängliga för dina resurser i Oracles molninfrastruktur, t.ex. beräkningsinstanser, blockvolymer, virtuella gränssnittskort, lastbalanserare, objektlagringsbehållare och mer.
 

Alarm

Alarm aviserar dig i realtid när viktiga ändringar i molninfrastrukturen och dina tjänster upptäcks. På så sätt kan du vara säker på att svängningar i resursernas prestanda och tillstånd snabbt identifieras, och att du genast meddelas när det händer.
 

Anpassade mätetal

Dina applikationer kan skicka egna anpassade mätetal så att du kan visualisera, övervaka och larma om alla viktiga tidsseriedata på ett och samma ställe.
 

Robust motor för mätetal

En robust motor för mätetal, i kombination med ett kraftfullt frågespråk, ger stöd för flexibel aggregering och komplexa frågor i flera mätetalsströmmar och dimensioner i realtid.
 

Elastiska priser

Priserna för Oracles övervakningslösning är intuitiva, lättfattliga och flexibla. Kunder betalar bara för det som de använder, vilket är särskilt intressant för arbetsbelastningar med kraftiga toppar i belastningen. Inga inkrementella kostnader för larm, lagrade data osv.
 
 
 

Användningsfall

Infrastruktur- och applikationsövervakning

Optimera tillgänglighet och prestanda i molninfrastruktur och applikationer Upptäck och åtgärda avvikelser innan de kan påverka verksamheten.

Resursoptimering

Upptäck flaskhalsar eller underutnyttjade resurser, och optimera affärsresultaten och minska kostnaderna genom att göra justeringar i molninfrastrukturen.

Underlätta arbetet för CI/CD- och utvecklingsteam

Utvecklingsteam behöver en bra övervakningslösning för att vara säkra på att deras koddistributioner inte leder till funktions- eller prestandaförsämringar.
 
 
 
 

De senaste blogginläggen

Oracle Cloud Native Framework presenteras på KubeCon North America 2018
Spåra viktiga tillstånds- och prestandamått med Övervakning i Oracles molninfrastruktur
Oracle levererar övervakningsdata med öppen källkod i molnet med Grafana
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud