Håll jämna steg med teknikkunniga kunder inom media och underhållning

Oracle hjälper ditt företag inom media och underhållning att ta itu med utmaningarna kring övergången till den digitala världen och hur du kan lyckas i den. Planera för framtiden i arbetet med att attrahera, utveckla och behålla talanger, och skapa en effektiv och produktiv digital arbetsplats där alla samarbetar.


Branschtrender

Kunden har makten
Dagens kunder konsumerar det de vill, när de vill, var de än är. Kraven på innovation är höga, och innehållet väger fortfarande tyngst. För att behålla en nöjd kundbas är medie- och underhållningsföretagen tvungna att innovera vad gäller såväl innehåll och leverans som den allmänna användarupplevelsen.
Kampen om innehåll
Konkurrensen om användarengagemang, kompetens och kundintäkter är hårdare än någonsin. Företag som blickar framåt har förstått digitaliseringens potential att skapa en mer direkt och personanpassad innehållsdistribution.
Digital konvergens
Den digitala konvergensen suddar ut gränserna mellan traditionellt åtskilda branscher (media, telekom och underhållning) och förändrar hela mediebranschen i grunden samtidigt som nya tillväxtmöjligheter skapas.
Global piratkopiering under 2017: Illegala aktiviteter för TV och musik ökade, medan de minskade för film
Det fortsatte att myllra av digitala pirater inom underhållning under 2017, trots lagliga strömningstjänster som Netflix och Spotify.
Absorberande upplevelser
Kundernas mediekonsumtionsbeteende driver innovationen framåt och öppnar upp för nya intäktsmöjligheter för innehållsskapare. Med nya tekniker som förstärkt verklighet (AR), virtuell verklighet (VR) och artificiell intelligens (AI). kan medieföretag skapa mer absorberande kundupplevelser samtidigt som man vinner konkurrensfördelar.
Överlägsen strömning
Kraven på personliga ”direkt till kund”-upplevelser förändrar hur medie- och underhållningsföretagen gör affärer. För att lyckas idag måste medie- och underhållningsföretag inte bara skapa, marknadsföra och distribuera innehåll, utan även ta fram sofistikerade strömningsplattformar som hanterar fortlöpande ”direkt till kund”-relationer i global skala.

Branschlösningar

 
Tjänst för digitala hem (DHS) är en ny molnbaserad Oracle-lösning för TV- och digitalboxleverantörer som levererar överlägsna tjänster till kunder. Lösningen ger helt nya möjligheter att leverera en integrerad plattform till aktörer inom TV-branschen. DHS kombinerar nya tekniker som sakernas internet (IoT), artificiell intelligens (AI), mobil teknik, chattrobotar och fjärrvideostöd med modern digital kundhantering för att leverera nästa generations tjänster för det digitala hemmet.
Med tuffare konkurrens inom innehållsgenerering och innehållsleverans och med övergången till ”direkt till kund”-relationer är effektiva ekonomiska system och processer ett måste för dagens medie- och underhållningsföretag. Oracles molntekniker hjälper kunder inom medie- och underhållningsbranschen att förändra ekonomiska processer genom att utveckla värdekedjor för bättre insikter och insyn i företags- och produktionsekonomin.
Oracle hjälper företag inom media och underhållning att ta steget till den digitala världen, där möjligheten att locka till sig de bästa talangerna är en förutsättning för att skapa eftertraktat innehåll och en framgångsrik verksamhet. Oracle hjälper medie- och underhållningsföretag att planera för framtiden i deras arbete med att attrahera, utveckla och behålla talanger. På en alltmer digital och samarbetsfokuserad arbetsplats får medie- och underhållningsföretag hjälp att hänga med i de nya trenderna inom HR så att de inte halkar per i en snabbt föränderlig bransch.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud