Oracles moln för systemhantering

Smartare insikter. Snabbare åtgärder

Oracle Management Cloud är en svit med hanteringstjänster som eliminerar de mänskliga uppgifter som är associerade med traditionella lösningar för att övervaka, hantera och säkra applikationer och infrastruktur. Oracles moln för systemhantering använder maskininlärning och tekniker för stora datavolymer för hela driftsdatauppsättningen för att hjälpa kunder främja innovation och samtidigt reducera kostnader och risker i verksamhetsprocesserna.
Mer information finns i e-boken och dokumentationen.
 
 

Oracles molntjänster för systemhantering

Övervakning av applikationsprestanda

Snabb problemisolering för applikationer
 
Oracles molntjänster för prestandaövervakning av applikationer ger utvecklings- och driftteam den information de behöver för att snabbt hitta och åtgärda problem med applikationer. All prestandainformation för användare och applikationer (med associerade applikationsloggar) samlas på systemhanteringsmolnets säkra, enhetliga plattform för stora datamängder.

Infrastrukturövervakning

Enhetlig, proaktiv övervakning för hela IT-infrastrukturen
 
Oracles molntjänst för infrastrukturövervakning övervakar status och tillstånd för hela IT-infrastrukturen, lokalt eller i molnet, från en enda plattform. Med proaktiv övervakning av alla skikt uppmärksammas administratörerna på problem och kan felsöka och lösa dem innan de påverkar användarna.

Logganalys

Realtidsinsikter om maskindata
 
Oracles molntjänst för logganalys övervakar, samlar, indexerar och analyserar alla loggdata från dina applikationer och infrastruktur. Därmed kan användarna söka, utforska och korrelera dessa data för att felsöka problem snabbare, få insikter i verksamheten och ta bättre beslut. Tjänsten är byggd på den säkra, enhetliga plattform för stora datamängder som kännetecknar Oracles moln för systemhantering.

Orkestrering

Planera, genomför och rapportera uppgifter i molnskala
 
Oracles molntjänst för orkestrering genomför uppgifter i hyperskala i molnet, och automatiserar dem med REST-anrop, skript och automatiseringsramverk från tredje part. Oracles molntjänst för orkestrering kan automatisera infrastrukturer både lokalt och i molnet.

IT-analys

Verksamhetsinformation för modern IT
 
Oracles molntjänst för IT-analys ger 360-graders insikt i applikationernas och infrastrukturens prestanda, tillgänglighet och kapacitet så att affärsområdes- och IT-chefer, analytiker och administratörer kan ta viktiga beslut om IT-egendomen. Tjänsten är byggd på den säkra, enhetliga plattform för stora datamängder som kännetecknar Oracles moln för systemhantering.

Konfiguration och regelefterlevnad

Automatisera konfigurationsbedömningar för applikationer och infrastruktur
 
Med Oracles tjänst för konfiguration och regelefterföljnad kan regelverk för IT och affärsverksamheten bedöma, poängsätta och åtgärda överträdelser enligt branschstandarder och egna regler. Med Oracles tjänst för konfiguration och regelefterlevnad kan du utvärdera infrastrukturen, både lokalt och i molnet.

Säkerhetsövervakning och analys

Effektiv säkerhet för det moderna IT-landskapet
 
Med Oracles molntjänst för säkerhetsövervakning och analys (SMA) kan du snabbt identifiera, undersöka och åtgärda alla typer av säkerhetshot, både lokalt och i molnet. Säkerhetsövervakning och analys tillhandahåller integrerade SIEM- och UEBA-funktioner som bygger på maskininlärning, medvetenhet om användarsessioner och uppdaterad information om hot.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud