Oracle Cloud - Rivstart

Publicera en rivstartslösning i Oracles molninfrastruktur

Visa upp din produkt för kunder och generera kundämnen med Oracles rivstart.
 
 
Tillhandahålls av Oracle

Om du vill att dina potentiella kunder ska visa, starta och lära sig mer om dina lösningar och tjänster baserade på Oracles molninfrastruktur är rivstarten det snabbaste sättet. Det finns 3 rivstartsprogram som du kan delta i för att på bästa sätt nå ut till dina potentiella kunder.

 

Rivstartsdemo

Med rivstartsdemon kan du skapa en demomiljö som körs i realtid och som distribueras direkt i Oracles molninfrastruktur för dina kunder. Kunden registrerar sig hos dig och inom några få minuter är kunden inloggad i en fungerande distribution av din lösning i Oracles molninfrastruktur. Rivstartsdemolabb är kostnadsfria för dina kunder. Med hjälp av dem kan du visa din lösning och generera mycket kvalificerade kundämnen.

Rivstartsutbildning

I rivstartsutbildningen kan du skapa djupgående tekniska självstudielabb med praktisk utbildning. När kunden har genomfört dessa utbildningslabb har han/hon tagit del av djupgående teknisk kunskap om hur produkten ska implementeras, konfigureras och/eller hanteras. Rivstartsutbildningens labb är antingen kostnadsfria eller så behöver kunden betala en liten avgift. Det är upp till dig.
 
 

Rivstartsintroduktionen Kommer snart

Med rivstartsintroduktionen kan du leverera produktionsfärdiga referensdistributioner av dina produkter eller lösningar. Kunderna kan snabbt distribuera din produkt direkt i kontot för Oracles molninfrastruktur för utveckling/testning, koncepttest, pilottest, förproduktion eller produktion. Med rivstartsintroduktionen kan kunderna distribuera lösningen direkt i Oracles molninfrastruktur för eget bruk.

Anslut till rivstartsprogrammet

Varför borde du publicera en rivstart?
  • Erbjudanden med rivstart genererar fler kundämnen och ett större intresse än lösningar utan rivstart
  • Gör så att Oracles fältsäljare förstår produkten bättre i fråga om samförsäljning
Så här ansluter du dig till rivstartsprogrammet
Ta kontakt med oss. Skicka ett e-postmeddelande till oss med följande:
  • En kort beskrivning/specifikation av din produkt eller lösning
  • Ett enkelt arkitekturdiagram över din produkt eller lösning
  • Företagets namn, plats och målmarknad
  • Det rivstartsprogram som du är mest intresserad av (rivstartsdemo, rivstartsintroduktion, rivstartsutbildning, alla)
Om du redan är en Oracle-partner vill du kanske engagera din partnerutvecklingschef eller partnerlösningsarkitekt.
 
När vi har tagit emot din information kontaktar rivstartsteamet dig via e-post angående fler frågor och kommande steg.
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud