Oracle Cloud - Rivstart

Rivstartsintroduktion - tidig förhandsvisning

Med rivstartsintroduktionen kan du använda referensdistributioner av populära arbetsbelastningslösningar direkt från Oracle Cloud Marketplace och konsolen för Oracles molninfrastruktur. Rivstartsintroduktionen distribuerar lösningen direkt i ditt eget kontoinnehav på bara några minuter så att du snabbt och enkelt kan börja använda lösningen.
 
Rivstartsintroduktionen ingår i den tidiga förhandsvisningen. Starta de här lösningarna med tidig förhandsvisning från vår partner idag.

Referensdistributioner

Jenkins-kluster
Jenkins är en ledande server med öppen källkod inom kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD) som används för att automatisera skapandet, testningen och sändningen av programvaruprojekt. Lösningen använder flera virtuella maskiner så att en primär Jenkins-instans kan distribuera arbetsbelastningar till ett konfigurerbart antal agenter.
Skapat av: Bitnami
 
RabbitMQ-kluster
RabbitMQ är en meddelandeförmedlare som applikationer använder som gemensam plattform för att skicka och ta emot meddelanden. Här kan meddelanden lagras tillfälligt på ett säkert sätt tills de tas emot. Lösningen använder flera virtuella maskiner för att tilldela flera noder i ett RabbitMQ-kluster som sedan utgör en enda logisk förmedlare.
Skapat av: Bitnami
 
MySQL med replikering
MySQL är ett snabbt, tillförlitligt, skalbart relationsdatabassystem med öppen källkod som är enkelt att använda. MySQL Server har utformats för att hantera verksamhetskritiska produktionsapplikationer med stor last. Lösningen använder flera virtuella maskiner för att replikera databaserna från huvudnoden till ett konfigurerbart antal kopior.
Skapat av: Bitnami
 
SonarQube - flera skikt
SonarQube är ett verktyg med öppen källkod som ger en kontinuerlig kodkvalitet. Det utför automatiska granskningar av koden för att upptäcka buggar, programröta och sårbarhetsproblem hos över 20 programmeringsspråk. Lösningen använder två virtuella maskiner: den ena med klientsidan för applikationer och den andra med databasen.
Skapat av: Bitnami
 
MongoDB med replikering
MongoDB är en skalbar, högpresterande NoSQL-databas med öppen källkod i C++. Lösningen använder flera virtuella maskiner för att tilldela flera noder som en uppsättning med kopior. Om ett huvudfel skulle inträffa är en nod med en kopia tillgänglig och kan ta dess plats.
Skapat av: Bitnami
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud