Oracle Cloud - Rivstart

Demolabb för rivstart - prova gratis nu

Klicka här om du vill starta och logga in på populära arbetsbelastningslösningar från Oracles ekosystem med OPN-partner baserat på Oracles molninfrastruktur.
 
Demolabb är en kostnadsfri, förkonfigurerad miljö där du lär dig mer om innovativa lösningar från Oracles konsult- och teknikpartner. Om du vill veta mer om affärs- och teknikvärdet för varje lösning är detta det snabbaste sättet.
Klicka på Prova gratis nu för att få veta mer om det demolabb du är intresserad av. Sedan är det bara att registrera sig hos partnern, och inom några minuter kan du börja uppleva lösningarna i Oracles molninfrastruktur. Prova så många lösningar du vill och kom tillbaka ofta eftersom nya lösningar läggs till regelbundet

Hantering och verktyg

Symantec Control Compliance Suite
Här får du se hur du enkelt kan automatisera säkerhetsbedömningar i dina viktiga databaser, operativsystem, applikationer och virtuella maskiner. Du får också åtkomst till rollbaserade, anpassningsbara infopaneler, och rapporter för att mäta risk och spåra prestanda i dina säkerhets- och regelefterlevnadsprogram.
Skapat av: Symantec
 
FireEye Email Security
Traditionella säkerhetslösningar kan helt enkelt inte stoppa dagens avancerade e-postattacker, som dag noll-attacker, skadlig programvara som döljs i bilagor, skadliga URL-adresser och utpressningsprogram. Men det kan FireEye Email Security. Här används den senaste intelligensen för att proaktivt inspektera e-post i realtid i syfte att hitta avvikande beteenden, och upptäcka och blockera attacker som andra missar.
Skapat av: FireEye
 
Commvault Orchestrate och CDM
Visa hur funktionerna för CommVault Orchestrate, återställningen av Oracle-datafiler och katastrofåterställningen i Oracle fungerar med administrationskonsolen i Commvault. Se hur enkelt det kan vara att upprätta en klon av Oracle-databasen eller återställa/återskapa med vår förenklade administrationskonsol.
Skapat av: Commvault
 
Dbvisit Standby och Oracles molninfrastruktur
I det här demolabbet får du se hur du kan använda Dbvisit Standby för att ställa in en helt replikerad Oracle Database SE-miljö. Det här demolabbet ger dig praktisk erfarenhet och innehåller både ett webbgränssnitt som är enkelt att använda och omfattande kommandoradsverktyg.
Skapat av: Dbvisit
 
Enkel databasmigrering till molnet
I det här labbet får du en introduktion till DART-produkten och du får även se hur enkel databastilldelningen och dataförflyttningen med stora volymer kan vara om du använder DART-produkten i molnmiljön i Oracles molninfrastruktur. Labbets scenarier med användningsfall innehåller databasmigreringar (mellan databaser i molnet och lokalt till molnet) och dataförflyttning med hög hastighet till databaser i molnet.
Skapat av: Symantec
 
Tidal Workload Automation
Arbetsbelastningsautomatiseringen och jobbschemaläggningen förändras hela tiden. Om du använder Tidals automatiseringsprogram är du beredd på detta. Prova en praktisk demo av Tidal Workload Automation.
Skapat av: STA Group
 
Fortinet FortiGate
I det här demolabbet kommer du att konfigurera policyhanteringsfunktionen i FortiGate för att kontrollera åtkomsten till webbservern i ett privat delnät som skyddas av FortiGate med ett grafiskt användargränssnitt och kommandoradsgränssnitt.
Skapat av: Fortinet
 
Onesait People mBanking
I det här demolabbet kan användaren utforska enkelheten med en mobil bankupplevelse.
Skapat av: Indra Sistemas S.A.
 
Autonomt datalager - Maskininlärning
Kom igång med Oracles molntjänst Autonomt datalager - Maskininlärning och använd algoritmer från OML-funktionsurval för att automatiskt filtrera bland 100 000 kunder där alla har mer än 100 variabler var. Du kan då upptäcka mönster och förutsäga kundbeteenden.
Skapat av: Oracle
 
Oracles visuella utvecklingsverktyg
Kom igång med Oracles visuella utvecklingsplattform, som inte kräver mycket kod, för JavaScript-baserade applikationer med inbyggda autonoma funktioner.
Skapat av: Oracle
 
Säker applikationsarkitektur för flera moln
I detta demolabb får du se hur du kan optimera dirigeringen mellan publika moln med hjälp av en programvarudefinierad sammankoppling som låter applikationer, arbetsbelastningar och data flöda omedelbart och sömlöst från moln till moln över högpresterande, privata och skalbara anslutningar.
Skapat av: FireEye
 
Underhåll pågår
Check Point CloudGuard
Check Point CloudGuard för Oracles molninfrastruktur ger samma omfattande skydd som skyddar kundens lokala nätverk i ett paket som optimerats för det dynamiska och elastiska formatet i molninfrastrukturen. Skydda dina resurser och data i molnet mot de mest sofistikerade hoten med hjälp av skydd i flera skikt. I det här demolabbet kan du ta del av Check Points Gen V-skydd i miljön i Oracles molninfrastruktur.
Skapat av: Teradici
Kommer snart

Utvecklingsaktiviteter

Mikrotjänster i Kubernetes
Kom igång med Kubernetes och lär dig om distributioner, tjänster, utskalning med mera!
Skapat av: Oracle
 
FlexDeploy & Oracles SOA-svit
I det här demolabbet kan du prova FlexDeploy - en plattform för utvecklingsaktiviteter med automatisering av kontinuerliga leveranser och utgåvor. FlexDeploy har färdigkonfigurerat stöd för Oracles mellanprogramvara, E-Business Suite, databas och moln samt många tekniker med öppen källkod och kommersiella tekniker. Du lär dig hur du automatiserar distributionen av koden och konfigurationerna för SOA-sviten och WebLogic. Du får även direkt se hur du genom FlexDeploy kan leverera en programvara av högre kvalitet snabbare med både lägre kostnader och mindre risker.
Skapat av: Flexagon
 
FlexDeploy och behållare
I det här demolabbet får du lära dig hur mikrotjänster kan skapas som Docker-avbildningar och distribueras i Oracles Kubernetes-motor. Du får även direkt se hur du genom FlexDeploy kan leverera en programvara av högre kvalitet snabbare med både lägre kostnader och mindre risker. FlexDeploy är en plattform för utvecklingsaktiviteter med automatisering av kontinuerliga leveranser och utgåvor. FlexDeploy har stöd för Oracles mellanprogramvara, E-Business Suite, databas och moln samt många tekniker med öppen källkod och kommersiella tekniker.
Skapat av: Flexagon
 
FlexDeploy för Oracle E-Business Suite
I det här demolabbet får du lära dig hur du automatiserar distributionen av anpassningar av Oracle EBS. Du får även direkt se hur du genom FlexDeploy kan leverera en programvara av högre kvalitet snabbare med både lägre kostnader och mindre risker. FlexDeploy är en plattform för utvecklingsaktiviteter med automatisering av kontinuerliga leveranser och utgåvor. FlexDeploy har stöd för Oracles mellanprogramvara, E-Business Suite, databas och moln samt många tekniker med öppen källkod och kommersiella tekniker.
Skapat av: Flexagon
 
Jenkins certifierat av Bitnami
Här kan du prova grundfunktionerna i ett av de mest använda systemen för kontinuerlig integrering. Jenkins är en Java-baserad automationsserver med öppen källkod som nästan är synonym med kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans. Programutvecklingsteam använder det för att bli mer effektiva genom att bygga, testa och distribuera uppdateringar automatiskt, och göra så att ändringar integreras oftare.
Skapat av: Bitnami
 
SonarQube certifierat av Bitnami
I det här demolabbet kan du prova grundfunktionerna i en av de mest använda plattformarna för kvalitetskodshantering. SonarQube är ett verktyg med öppen källkod som ger en kontinuerlig kodkvalitet. Det utför automatiska granskningar av koden för att upptäcka buggar, programröta och sårbarhetsproblem hos över 20 programmeringsspråk. Verktyget spårar statistik och skapar diagram som utvecklarna kan använda för att snabbt identifiera problemområden i koden.
Skapat av: Bitnami
 
Redmine certifierat av Bitnami
I det här demolabbet kan du prova grundfunktionerna i en av de mest använda plattformarna för projekthantering. Redmine är en kraftfull plattform inom projekthantering och problemspårning som låter teamen hantera flera projekt från samma plats. Den är helt gratis och har öppen källkod, men innehåller ändå många av de funktioner som finns i verktygen för projekthantering och buggspårning i företagsklass.
Skapat av: Bitnami
 
Använd NodeJs Server
Här i demolabbet Sofbang kan du lära dig att effektivisera konfigurationen och användningen av CHEF i Oracles molntjänst för infrastruktur. Du får också veta hur du kan köra ett förkonfigurerat CHEF-recept och på så sätt installera en Node.js-server och Node.js-exempelapplikationen HelloWorld snabbt och korrekt. Denna demo gör en avancerad installation till en enkel process på tio minuter.
Skapat av: Meta7
Oracle EBS + Terraform & Jenkins
I detta labb lär du dig hur du kan implementera Oracle E-Business Suite på bara några minuter med hjälp av Terraform. Du lär dig också hur du automatiserar installationen av programfixar med hjälp av Terraform och hur du distribuerar automatisering med hjälp av Jenkins. Skapa en upplevelse som hjälper organisationer att minska kostnaderna, öka prestanda och utforma en miljö som tillhandahåller resultat.
Skapat av: Meta7
Docker i Oracles moln
Kom igång med Docker-kommandon mot en applikationsdistribution med flera containrar via Oracles molninfrastruktur. En fullständig Docker-applikation tilldelas via beräkning, nätverk och lagring från Oracle. Titta på videoklippet om du vill få en detaljerad översikt samtidigt som labbet tilldelar.
Skapat av: Oracle
 
Tänk dig produktionsdata, fast de är säkra och kan användas i utveckling/test
Att använda riktiga data har varit det bästa sättet att utveckla/testa, men efterlevnaden av säkerhetsbestämmelser begränsar hur de kan användas. Tänk dig om de är tillgängliga nu! ShieldIO ger dig Realtime-Homomorphic Encryption med en ojämförlig nivå av säkerhet och prestanda. Kom igång och kör frågor på krypterade känsliga data som aldrig avslöjas.
Skapat av: Oracle
 

HPC och beräkning av stora datamängder

Univa Grid Engine HPC-kluster
Här startar du enkelt ett Grid Engine-kluster för att köra och hantera HPC-arbetsbelastningar. Grid Engine-programvaran hanterar arbetsbelastningar automatiskt, maximerar delade resurser och snabbar upp distributionen av alla containrar, applikationer och tjänster i valfri miljö, lokal eller i molnet.
Skapat av: UNIVA
 
Cloudera - rivstartshandledning
Rivstartshandledningen ger dig en introduktion till Big Data med hjälp av Cloudera Hadoop i Oracle Cloud-infrastrukturen. I handledningen får du genom praktiska labbar övning inom områden som dataladdning, att använda loggfilsanalys, Spark-baserad bearbetning, analyser och en introduktion till Cloudera Manager.
Skapat av: Cloudera
DataStax Enterprise
I detta demolabb får du uppleva en fullständig miljö med DataStax Enterprise Graph och CQL i Oracles molninfrastruktur.
Skapat av: DataStax Enterprise
Qubole Data Service
I detta demolabb får du veta hur Quboles autonoma plattform för stora datamängder kan användas för att analysera strukturerade data med halvstrukturerade data för att utvinna viktiga insikter i verksamheten.
Skapat av: Qubole
Teradicis programvara för molnåtkomst för Oracles molninfrastruktur
Cloud Access Software bygger på den branschledande PCoIP®-tekniken, vilket ger en rik användarupplevelse och flexibiliteten att tillhandahålla skrivbord från Oracles molninfrastruktur eller en hybridmiljö till en rad olika slutpunktsenheter. Leverera högpresterande Windows- och Linux-skrivbord på ett säkert sätt till den kunniga personalen och expertanvändarna som kräver grafikintensiva applikationer. Flytta över de befintliga applikationerna och arbetsbelastningarna till en centraliserad miljö, spara kostnaden för att skriva om applikationerna för molnet och omvandla dem till molnaktiverade applikationer. Samlokalisera data, beräkning och grafik i Oracle Cloud, vilket innebär flexibel åtkomst från alla platser och en förbättrad användarproduktivitet. Data lämnar aldrig värdmiljön eftersom PCoIP-protokollet komprimerar och krypterar skrivbordet och överför bara pixlar till slutpunkterna.
Skapat av: Teradici
SAS Viya 3.3
SAS Visual Analytics innehåller en modern, integrerad miljö för en styrd utforskning. Även användare som saknar avancerade analysfärdigheter kan undersöka och förstå mönster, trender och relationer i data. Det är enkelt att skapa och dela rapporter och infopaneler som övervakar affärsresultatet. Med hjälp av enkla analyser och visualiseringar kan alla få insikter från data, så att de på ett bättre sätt kan lösa komplexa affärsproblem.
Skapat av: Oracle
 

Oracle-applikationer

Modernisering och prestandamätning för PeopleSoft
I det här demolabbet får du ser hur en modern och skalbar infrastruktur förbättrar PeopleSofts prestanda vid krävande föränderliga belastningar.
Skapat av: Mythics
Oracle E Business Suite
Det här demolabbet visar en instans av Oracle E-Business Suite när den körs i Oracles molninfrastruktur. I labbet demonstreras en enhetlig användarupplevelse och prestanda jämfört med en vanlig lokal implementering.
Skapat av: Denovo
Oracle Secure Global Desktop
I det här labbet visas en förkonfigurerad Secure Global Desktop-miljö (SGD) för kunderna. Under genomgången på 20 minuter får användaren information om hur han/hon får åtkomst till befintliga skrivbordsmiljöer och applikationer som förkonfigurerats i SGD-miljön.
Skapat av: Oracle
 

Affärsapplikationer

Lastbalanserad Linux SQL Server-kluster
I detta demolabb får du uppleva en webbserver på klientsidan och ett kluster av databaser på serversidan som kör SQL Server 2012 i Linux. En lastbalanserare distribuerar trafiken till databasservrarna med resursallokering.
Skapat av: Meta7
Utöka Oracle Cloud ERP med Denovo Quick Calculator
I detta demolabb får du se ett fungerande exempel av Denovo Quick Calculator när den körs på Oracle PaaS. I labbet demonstreras hur du med snabbkalkylatorn enkelt kan utöka Oracle Cloud ERP med egna beräkningar.
Skapat av: Denovo
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud