Verksamhetsinformation för modern IT

Oracles molntjänst för IT-analys ger 360-graders insikt i applikationernas och infrastrukturens prestanda, tillgänglighet och kapacitet så att affärsområdes- och IT-chefer, analytiker och administratörer kan ta viktiga beslut om IT-egendomen. Tjänsten är byggd på den säkra, enhetliga plattform för stora datamängder som kännetecknar Oracles moln för systemhantering.
 

Proaktiv

Identifiera och åtgärda återkommande problem innan de orsakar fel
 

Enkel

Använd enkla infopaneler utformade för operativa chefer, affärsområdeschefer och högre chefer
 

Förutsägbar

Planera framtida kapacitetsbehov baserat på aktuell och prognostiserad efterfrågan
 

Informativ

Få heltäckande insikt i prestanda, tillgänglighet och kapacitet i dina applikationer och infrastrukturinvesteringar
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud