Insikter från ansluta tillgångar i realtid

Förbättra lönsamheten med automatiserad övervakning av och avisering om tillgångar. Få insyn i resursernas hälsa och användandegrad i realtid samt förutsäg kommande händelser.
 

Övervaka resurserna

Spåra alla resurser, var som helst, när som helst, inomhus eller utomhus och uppnå avkastning på investeringen på bara några dagar.
 

Digitalisera fysiska resurser

Förvandla omedelbart resurser till digitala tvillingar och dra nytta av den smarta övervakningen av resursernas tillstånd, position och användandegrad.
 
 

Förebyggande underhåll

Förutsäg fel på resurser och utrustning innan de inträffar och minimera oplanerade driftavbrott.
 

Företagsanpassad

Optimera företagets logistikkedja och förbättra kundupplevelsen med smarta sakernas internet-insikter.
 

Höjdpunkter

E-bok om tillgångsövervakning
De enheter och sensorer som utgör Sakernas internet är logistikkedjans ögon och öron. Men hur kan du förvandla deras signaler till insikter som det går att agera på, och hur kan du automatisera åtgärderna i dina SCM-applikationer?
Hitta sönderfallande länkar i logistikkedjan med sakernas internet - tillgångsövervakning
Sakernas internet kan göra logistikprocesserna digitala med resursanvändning och tillgångsspårning.
Upplev sakernas internet - tillgångsövervakning
Gör logistikkedjan effektivare genom att snabbt sammanföra kraftfulla insikter från sakernas internet-enheter med affärsapplikationerna och skapa nästa generation av tjänster.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud