Moln för lagerstyrning

Global lager- och kostnadsstyrning i molnet

Få heltäckande insyn i och hantera effektivt materialflöden, lagerarbete och produktkostnader genom hela logistikkedjan med molnet för lager- och kostnadsstyrning.
 

Heltäckande materialhantering

Kompletta funktioner för inleverans, lagerstyrning och frakt.
 

Hantera globala koncerntransaktioner

Hantera handeln mellan parter flexibelt inom koncernen.
 

Konfigurerbar och flexibel kostnadsberäkning

Kan enkelt konfigureras för att uppfylla affärsbehoven.
 

Avancerade expedieringsfunktioner

Hantera effektivt komplexa expedieringsprocesser.
 

Höjdpunkter

Varför flyttar ledande företag sin logistikkedja till molnet?
Spelreglerna håller på att ändras - och det måste din logistikkedja också göra.
En resa genom den moderna logistikkedjan
Se hur Oracle SCM Cloud har affärsprocesser för hela logistikkedjan.
Modern Supply Chain Experience 2018
Oracles största logistikkonferens hölls den 23–31 januari 2018. Oracle SCM-användare - kunder, chefer och partner - samlades för att diskutera och demonstrera den senaste utvecklingen inom Oracles SCM-applikationer.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud