Moln för kostnadsstyrning i minnet

Maximera intäkterna. Öka vinsterna. Optimera driftskostnader och rörelsekapital.

Med molnet för minnesintern kostnadsstyrning kan du definiera en kostnadsstrategi för hela företaget, simulera obegränsade konsekvensscenarier och analysera kostnader, marginaler och lönsamhet - allt i realtid.
 

Analyser av kostnader och lönsamhet i realtid

Kör komplexa, flerdimensionella lönsamhetsanalyser och maximera marginalerna genom att snabbt och effektivt arbeta med historiska, planerade och prognostiserade försäljningsdata.
 

Härled kostnader med precision

Syntetisera planeringskostnader för flera tillverkningsanläggningar, processer och kontraktstillverkare för att beräkna vad saker rimligen ”borde” kosta.
 

Optimera driftskostnader och rörelsekapital

Skapa obegränsade kostnadsscenarier, gör jämförelser och borra djupt ned i produktkostnaderna för att identifiera extremvärden och avvägningar för kostnaderna.
 

Identifiera den mest lönsamma produktmixen

Kör kostnads- och lönsamhetsanalyser i realtid för att identifiera den mest lönsamma produktmixen och nollpunkten.
 

Höjdpunkter

Kostnadsstyrning är a och o
Mängden kostnadsdata fullkomligt exploderar. Så, hur kan du vara säker på att dina analyser är heltäckande, uppdaterade och exakta?
Kostnadsfri utbildning om Oracle Manufacturing
Lär dig hur du kan maximera värdet från, implementera och konfigurera Oracle Manufacturing-applikationer.
Oracle Cloud Day
Framtiden är i molnet. Men vilken är den bästa vägen dit? Lär dig mer på Oracle Cloud Day.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud