Introduktionsvideor om tjänster

Med identitets- och åtkomsthanteringen (IAM) kan du styra vem som har åtkomst till dina molnresurser, vilken typ av åtkomst de har och till vilka resurser. Titta på videoklippet så får du se hur du kan använda en enda modell för autentisering och auktorisering för att styra åtkomsten på ett säkert sätt och enkelt hantera dina IT-resurser i alla tjänster i Oracles molninfrastruktur.
 
Huvudkonton för instanser är en funktion i Identitets- och åtkomsthantering. När de obligatoriska resurserna och policyerna väl har ställts in kan en applikation som körs på en instans anropa publika Oracle Cloud Infrastructure-tjänster, utan att användaruppgifter eller en konfigurationsfil behöver konfigureras. Med den här funktionen kan du auktorisera en instans så att den kan göra API-anrop i Oracle Cloud Infrastructure-tjänsterna. I den här videon får du information om funktionerna i Oracle Cloud Infrastructure Instance Principals i Identitets- och åtkomsthantering. Du får också se en demonstration där en instans kör ett Python-skript för att läsa data från objektlagringen.
 
Ett virtuellt molnnätverk är ett anpassningsbart privat nätverk i Oracles molninfrastruktur. Ett virtuellt molnnätverk ger dig fullständig kontroll över nätverksmiljön. I videon behandlas inställningen av det virtuella molnnätverket, inklusive att skapa delnät, skapa dirigeringstabeller och konfigurera tillståndsbaserade brandväggar. Den korta demon på slutet visar hur du kan skapa delområdet i ditt innehav och ett virtuellt molnnätverk inuti det.
 
Med Oracles molninfrastruktur kan du tilldela högtillgängliga beräkningsinstanser på servrar utan särskilt operativsystem utan att det behövs en hypervisor, vilket gör nätverket helt isolerat. Du kan dra nytta av samma molntjänstoptimerade maskinvara, inbyggda programvara, programvarustack och nätverksinfrastruktur för dina virtuella maskininstanser. Lär dig mer om instanser utan särskilt operativsystem och virtuella maskininstanser, och se en kort demo om hur du startar en instans med webbkonsolen i Oracles molninfrastruktur.
 
Blockvolymer i Oracles molninfrastruktur gör många olika högpresterande applikationer snabbare, och du kan välja till blocklagring med hög I/O-kapacitet samt sömlöst dataskydd och återställning. Håll koll efter nätverksbundna blocklagringsvolymer som ger kort svarstid och möjlighet att hantera tiotusentals IOPS per beräkningsinstans. I den korta demon visas hur enkelt det är att tilldela blockvolymer.
 
Objektlagring i Oracles molninfrastruktur är en mycket robust och tillgänglig lagringstjänst i internetskala, som är idealisk för att lagra ostrukturerade data som objekt. I den här videon får du lära dig mer om funktionerna och prestandan i Oracles objektlagringstjänst, hur hög hållbarhet och dataintegritet säkerställs genom att data replikeras och lagas i flera feldomäner. Efter funktionsöversikten kommer en kort demo.
 
Om du tilldelar molnet olika resurser i flera tillgänglighetsdomäner får du en bra grund till hög tillgänglighet och katastrofskydd. Det innebär att hanteringen av regioner och tillgänglighetsdomäner är väsentlig. I den här videon beskrivs regioner och tillgänglighetsdomäner och hur du kan hantera dem via konsolen.
 
Med lastbalanseringen i Oracles molninfrastruktur kan du distribuera trafiken över flera beräkningsinstanser, och på så sätt öka tillgängligheten och svarstiderna för era applikationer. I videon visas hur du kan hantera lastbalanseraren via API:t eller webbkonsolen och lägg till och ta bort applikationsnoder i trafikflödet dynamiskt.
 
Oracle ger företagskunder allt de behöver för IaaS och PaaS om de lägger till den branschledande DNS-lösningen från Oraclecloud.net till Oracles molnplattform. I den här videon får du information om funktionerna i Oracle Cloud Infrastructure DNS. Du får lära dig vilka posttyper som det finns stöd för, och hela den funktionsuppsättning för zonhantering som finns direkt i tjänstens användargränssnitt. Titta på videon om du vill veta mer.
 
Kontrolltjänsten i Oracles molninfrastruktur är en webbtjänst som automatiskt registrerar anrop till API-slutpunkter för ditt innehav i Oracles molninfrastruktur. Tjänsten skapar kontrollogghändelser för varje anrop som sedan kan granskas, hämtas, lagras och analyseras.
 
Taggning är en grundläggande tjänst i Oracles molninfrastruktur som gör att användare kan söka i, styra tillgången till och utföra massåtgärder med en uppsättning taggade resurser. I den här videon visars en översikt över taggningstjänsten, funktionerna, en lista över resurser som går att tagga och taggningspecifikationer.
 
E-postleverans i Oracles molninfrastruktur är en anpassningsbar, kostnadseffektiv och pålitlig tjänst. E-postleveranstjänsten stöds av branschledande experter på områdena leveransbarhet, autentisering, säkerhet och anseendehantering.
 
Oracle FastConnect är ett alternativ till nätverksanslutning när du vill använda internet för att kunna ansluta ditt nätverk till Oracles molntjänster. Snabbanslutning innebär ett enkelt, elastiskt och ekonomiskt sätt att skapa en dedikerad och privat anslutning med alternativ för högre bandbredd och pålitligare och jämnare upplevelse i jämförelse med internetbaserade anslutningar.
 
Containertekniken löser problemet med att få programvara att köras på ett pålitligt sätt i olika beräkningsmiljöer. I den här videon får du se hur Terraform Kubernetes Installer ger dig ett antal Terraform-moduler och en baskonfiguration att etablera och konfigurera i ett virtuellt molnnätverk och dess delnät, instanser där Kubernetes-kontrollplanet kan köras samt lastbalanserare för att köra etcd-kluster och Kubernetes-huvudkluster på klientsidan i ditt innehav i Oracle Cloud Infrastructure.
 
Ravello är en molntjänst som gör att företag kan köra sina VMWare- och KVM-arbetsbelastningar i nuvarande form i Oracles molninfrastruktur, utan att nätverken eller lagringen ändras. Det här videoklippet omfattar de funktioner och fördelar med Ravello som hjälper dig i alla steg under applikationslivscykeln, från koncepttest till test, produktion och utbildning.
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud