Teknisk information om Oracles molninfrastruktur

Att komma igång på en funktionsrik plattform som Oracles molninfrastruktur kan vara skrämmande utan utförlig teknisk information. Här hittar du listor över användbara dokument och presentationer som kan hjälpa dig på vägen.
 
 
 

Snabbstartsguider och tjänsteguider

Här följer teknisk information av olika slag som kan hjälpa dig att komma igång med lösningarna i Oracles molninfrastruktur. Titta in ofta, för resurserna uppdateras ofta med nytt innehåll.
Kom igång med de här kategorilänkarna:

 

Guider till hantering och drift

Bästa praxis för katastrofåterställning i Oracles molninfrastruktur
I den här vitboken får du information om de bästa metoderna för design och implementering av katastrofåterställningen för applikationer i Oracles molninfrastruktur.
Bästa praxis för att distribuera arkitekturer med hög tillgänglighet i Oracles molninfrastruktur
Lär dig mer om bästa arkitekturpraxis och hur du utformar lösningar med hög tillgänglighet i Oracles molninfrastruktur, inklusive hur du drar nytta av Oracle-specifika tjänster.
Distribuera Oracle Enterprise Manager 13
Distribuera Oracle Enterprise Manager med den här snabbstartsvitboken som täcker nyckelkoncept, förhandskrav, installation och konfiguration.
Kom igång med Terraform och Oracles molninfrastruktur
Det här tekniska blogginlägget omfattar Terraform-orkestreringen i Oracles molninfrastruktur.

 

Beräkningslösningar

Skapa domäntjänster för Active Directory i Oracles molninfrastruktur
I den här vitboken går vi igenom processen för att skapa en Active Directory-miljö i ditt innehav i Oracles molninfrastruktur.
Ändra storleken på beräkningsinstanser i Oracles molninfrastruktur
Här får du information om processen och bästa praxis för att ändra storleken på standardberäkningsinstanserna i Oracles molninfrastruktur. Processen illustrerar storleksändringen av en distribuerad Windows 2012 R2 Server-instans som kör en domänstyrenhet och Active Directory.
Köra grafiska applikationer säkert i Oracles molninfrastruktur
I det här dokumentet förklaras hur du på ett säkert sätt konfigurerar Linux-beräkningsinstanserna, som konfigurerats med endast SSH för kommandorad som standard, för att köra grafiska applikationer som kräver antingen en fullständig datormiljö eller en delmängd med grafiska funktioner.
Distribuera anpassade operativsystemavbilder
Den här vitboken innehåller stegvisa riktlinjer när du ska skapa en anpassad avbild och importera en avbild till Oracles molninfrastruktur.
Kom igång med Oracle Linux för Oracles molninfrastruktur
I den här Kom igång-guiden får du information om hur du startar en Oracle Linux-instans i Oracles molninfrastruktur.
Installera och konfigurera KVM på instanser utan särskilt operativsystem med flera VNIC
Kom igång med KVM i instanser utan särskilt operativsystem där du följer stegen i den här vitboken.
Installera och konfigurera Oracle VM i Oracles molninfrastruktur
Kom igång med Oracle VM där du följer stegen i den här vitboken.
Distribuera Hyper-V i Oracles molninfrastruktur
I den här vitboken får du information om hur du ställer in miljöer i Oracles molninfrastruktur och Microsoft Hyper-V.
Distribuera Kubernetes
Guiden ger en översikt av och stegvisa instruktioner om hur du distribuerar Kubernetes i Oracles molninfrastruktur.

 

Datahanteringslösningar

Migrera databaser till Oracles molninfrastruktur med objektlagringen och en dataöverföringstjänst
Den här vitboken beskriver i detalj hur du migrerar Oracle Database-arbetsbelastningar till en beräkningsinstans i Oracles molninfrastruktur. Den innehåller också olika alternativ och exempel som kan hjälp dig under migreringen.
Migrera databaser till Databas som tjänst (DbaaS) i Oracles molninfrastruktur med objektlagringen
Den här vitboken beskriver i detalj hur du migrerar Oracle Database-arbetsbelastningar till användarhanterade Oracle Database-instanser i DbaaS i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera Exadata i Oracles molninfrastruktur
Den här vitboken innehåller detaljerade instruktioner om hur du distribuerar ett Exadata-databassystem, inklusive allt som krävs vad gäller nätverket.
Referensarkitektur för Cloudera Enterprise Data Hub
I den här vitboken får du detaljinformation om bästa praxis för att köra Cloudera Enterprise Data Hub i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera Apache Cassandra
Distribuera NoSQL-databasen Apache Cassandra i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera och skydda MongoDB
Det här tekniska blogginlägget omfattar bästa praxis för att skydda MongoDB i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera ett distribuerat cachningslager med hög tillgänglighet med Memcached & Redis
Den här vitboken jämför och delar bästa praxis för att distribuera de två mest använda minnesinterna cachemotorerna, Redis och Memcached, i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera Alltid igång-tillgänglighetsgrupper för Microsoft SQL Server
Lär dig hur du distribuerar tillgänglighetsgrupper för Microsoft SQL Server Always On i Oracles molninfrastruktur för att uppfylla tillgänglighets- och säkerhetskrav för databastjänster i företagsklass.
Migrera Oracle-databaser från Amazon Web Services till Oracles molninfrastruktur Database
Den här vitboken tar itu med övervägandena kring att migrera databaserna till Oracles molninfrastruktur och förklarar i detalj de olika alternativen för sådana migreringar.
Distribuera Oracle NoSQL Database
Följ den här referensguiden om du vill distribuera Oracle NoSQL Database i Oracles molninfrastruktur, inklusive den preliminära inställningen och körningen av installationsskript för NoSQL-kluster.

 

Applikationslösningar

Oracle Application Express (APEX) on Oracle Cloud Infrastructure Database
This paper provides step-by-step guidance for deploying Oracle APEX on Oracle Cloud Infrastructure Database by using the Terraform template.
Flytta Oracle E-Business Suite till Oracles molninfrastruktur
Lär dig hur E-Business Suite (EBS) kan distribueras i Oracles molninfrastruktur, där du kombinerar de traditionella fördelarna i EBS med flexibiliteten, tillgängligheten och kostnadseffektiviteten i modern IaaS.
Distribuera SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java i Oracles molninfrastruktur
Följ bästa praxis som föreslås i vitbokens referensguide om du vill distribuera SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java-databaser i Oracles molntjänster för databaser - Exadata
Följ bästa praxis som föreslås i den här vitboken om du vill distribuera Oracle-databaser i SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java-plattformen i Oracles molntjänster för databaser - Exadata.
Använda lastbalanseringen i Oracles molninfrastruktur för en WordPress-applikation med hög tillgänglighet
I den här vitboken finns en referensguide som du kan använda för att skapa en WordPress-webbplats med flera noder som konfigureras och hanteras av lastbalanseringen i Oracles molninfrastruktur.

 

Nätverkslösningar

Översikt och distributionsguide till virtuella molnnätverk
Lär dig mer om nätverkstjänsten och vanliga distributionsscenarier för ett virtuellt molnnätverk i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera en NAT-instans med Terraform
Det här blogginlägget beskriver hur du automatiskt ställer in en NAT-instans med Terraform och konfigurerar privata instanser för att dirigera internetförfrågningar via NAT-instansen.
Konfigurera NAT-instanser: internetåtkomst för privata delnät
Följ rekommenderade steg om du vill ställa in en NAT-instans i ditt virtuella molnnätverk och konfigurera ditt privata delnät för att dirigera internetförfrågningar.
Distribuera IPSec-tunnlar till VPN
Lär dig hur du ställer in och hanterar IPSec VPN för ditt virtuella molnnätverk med teknisk dokumentation.
Distribuera VPN IPsec-tunnlar med Cisco ASA/ASAv VTI
Den här vitboksguiden täcker alla nödvändiga steg när du konfigurerar Cisco ASA/ASAv-enheten för att skapa en IPSec-anslutning till ett virtuellt molnnätverk i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera Hyper-V i Oracles molninfrastruktur
I den här vitboken får du information om hur du ställer in miljöer i Oracles molninfrastruktur och Microsoft Hyper-V.
Bastionvärdar: skyddad åtkomst för virtuella molnnätverk
I den här vitboken får du information om bästa praxis för bastionvärdar och om hur du skyddar åtkomsten till instanser i Oracles molninfrastruktur.

 

Säkerhetslösningar

Översikt över säkerheten i Oracles molninfrastruktur
I den här vitboken finns en översikt över säkerhetsfunktionerna i Oracles molninfrastruktur.
Oracles molninfrastruktur och GDPR
Det här dokumentet förklarar hur funktionerna i Oracles molninfrastruktur kan hjälpa kunder uppfylla vissa av sina GDPR-krav.
Bastionvärdar: skyddad åtkomst för virtuella molnnätverk
Här presenteras bästa praxis för bastionvärdar och hur man får säker åtkomst till instanser av Oracles molninfrastruktur.
Vitböcker och informationsblad om Oracles molntjänst för CASB
Lär dig mer om hur Oracles molntjänst för CASB skyddar ditt molnsystem med automatiserad säkerhetsövervakning.
Samordna Oracle Access Manager med Oracles molninfrastruktur
I det här dokumentet förklaras de steg som krävs för att konfigurera samordningen av Oracles molninfrastruktur med Oracle Access Manager.
Bästa praxis för identitets- och åtkomsthantering (IAM) i Oracles molninfrastruktur
Den här vitboken presenterar bästa praxis för att använda tjänsten för identitets- och åtkomsthantering (IAM) i Oracles molninfrastruktur när du planerar, designar och distribuerar lösningar i Oracles molninfrastruktur.
Microsoft Windows: Utöka Active Directory till Oracles molninfrastruktur
I den här vitboken går vi igenom processen för att bygga ut Windows Active Directory till Oracles molninfrastruktur.
Samordna Okta och Oracles molninfrastruktur
I den här vitboken finns en steg-för-steg-guide för att konfigurera samordningen av Oracles molninfrastruktur med Okta.
Distribuera Oracle Audit Vault and Database Firewall
Den här vitboken fokuserar på användningen av Oracle Audit Vault-servern för att granska åtkomsten till databasinstanser i Oracles molninfrastruktur.
Hantera krypteringsnycklar i Oracle-databasen med Oracle Key Vault
Den här vitboken innehåller instruktioner för att installera och konfigurera Oracle Key Vault i instanser utan särskilt operativsystem för att hantera TDE-nycklar i Oracle-databasen.

 

Dataskyddslösningar

Bästa praxis för katastrofåterställning i Oracles molninfrastruktur
I den här vitboken får du information om de bästa metoderna för design och implementering av katastrofåterställningen för applikationer i Oracles molninfrastruktur.
Använda Commvault för säkerhetskopiering till objektlagring i Oracles molninfrastruktur
Det här blogginlägget omfattar Commvault-integreringen och stödet för Oracles molninfrastruktur, samt användningen av Oracles objektlagring som ett säkerhetskopieringsmål.

 

Lagringslösningar

Använda objektlagring för att migrera databaser till Oracles molninfrastruktur
Den här vitboken beskriver i detalj hur du migrerar Oracle Database-arbetsbelastningar till en beräkningsinstans i Oracles molninfrastruktur med hjälp av objektlagringen.
Använda objektlagring för att migrera databaser till Databas som tjänst (DbaaS) i Oracles molninfrastruktur
Den här vitboken beskriver i detalj hur du migrerar Oracle Database-arbetsbelastningar till användarhanterade Oracle Database-instanser i DbaaS i Oracles molninfrastruktur med hjälp av objektlagringen.
Prestandaguide för fillagertjänsten
Det här dokumentet beskriver prestandan hos fillagertjänsten i Oracles molninfrastruktur.
Överföra data till objektlagring från andra molnleverantörer eller lokala filsystem
Det här dokumentet fokuserar på ett huvudsakligt användningsfall där data överförs till objektlagring från andra molnleverantörer.
Distribuera ett distribuerat Ceph-lagringskluster
Den här bloggen förklarar hur du distribuerar en miljö med distribuerat Ceph-lagringskluster i Oracles molninfrastruktur med Oracle Linux.
Distribuera GlusterFS
I den här bloggen finns en steg-för-steg-guide om en lagringsmiljö för GlusterFS med hög tillgänglighet i Oracles molninfrastruktur via en distribuerad GlusterFS-volym.
Distribuera Oracle Cluster File System
I det här blogginlägget finns en steg-för-steg-guide för Oracle Cluster File System (OCFS2) i Oracles molninfrastruktur med iSCSI.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
Läs tekniska blogginlägg

Håll dig à jour med de senaste tekniska bloggarna från Oracles molninfrastruktur.

Kom igång

Prova förkonfigurerade lösningar som körs i Oracles molninfrastruktur - gratis och bara inom några minuter.

×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud