Tekniska resurser för Oracle Cloud Infrastructure

Att komma igång på en funktionsrik plattform som Oracle Cloud Infrastructure kan vara skrämmande utan ordentligt teknisk information. Här hittar du listor över användbara dokument och presentationer som kan hjälpa dig på vägen.
 
 
 

Snabbstartsguider och tjänsteguider

Här följer ett antal tekniska resurser som kan hjälpa dig att komma igång med lösningarna i Oracle Cloud Infrastructure. Titta in ofta, för resurserna uppdateras ofta med nytt innehåll.
Kom igång med de här kategorilänkarna:

 

Guider till hantering och drift

Bästa praxis för att distribuera arkitekturer med hög tillgänglighet i Oracle Cloud Infrastructure
Lär dig mer om bästa arkitekturpraxis och hur du utformar lösningar med hög tillgänglighet i Oracles molninfrastruktur, inklusive hur du drar nytta av Oracle-specifika tjänster.
Distribuera Oracle Enterprise Manager 13
Distribuera Oracle Enterprise Manager med den här snabbstartsvitboken som täcker nyckelkoncept, förhandskrav, installation och konfiguration.
Komma igång med Terraform och Oracle Cloud Infrastructure
Det här tekniska blogginlägget täcker Terraform-orkestreringen i Oracles molninfrastruktur.

 

Beräkningslösningar

Distribuera anpassade operativsystemavbildningar
Den här vitboken innehåller steg-för-steg-riktlinjer när du ska skapa en anpassad avbildning och importera en avbildning till Oracles molninfrastruktur.
Komma igång med Oracle Linux för Oracle Cloud Infrastructure
I den här Komma igång-guiden får du information om hur du startar en Oracle Linux-instans i Oracles molninfrastruktur.
Installera och konfigurera KVM på instanser utan särskilt operativsystem med flera VNIC
Kom igång med KVM i instanser utan särskilt operativsystem där du följer stegen i den här vitboken.
Installera och konfigurera Oracle VM i Oracles molninfrastruktur
Kom igång med Oracle VM där du följer stegen i den här vitboken.
Distribuera Microsoft Hyper-V med dirigering
I den här vitboken får du information om hur du ställer in miljöer i Oracles molninfrastruktur och Microsoft Hyper-V.
Distribuera Kubernetes
I den här guiden med översikt och steg-för-steg-distribuering får du information om hur du distribuerar Kubernetes i Oracles molninfrastruktur.

 

Datahanteringslösningar

Referensarkitektur för Cloudera Enterprise Data Hub
I den här vitboken får du detaljinformation om bästa praxis för att köra Cloudera Enterprise Data Hub i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera Apache Cassandra
Distribuera NoSQL-databasen Apache Cassandra i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera och skydda MongoDB
Det här tekniska blogginlägget täcker bästa praxis för att skydda MongoDB i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera ett distribuerat cachningslager med hög tillgänglighet med Memcached & Redis
Den här vitboken jämför och delar bästa praxis för att distribuera de två mest använda minnesinterna cachemotorerna, Redis och Memcached, i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera Alltid igång-tillgänglighetsgrupper för Microsoft SQL Server
Learn how to deploy Microsoft SQL Server Always On availability groups on Oracle Cloud Infrastructure to meet enterprise-grade database service availability and security requirements.
Migrera Oracle-databaser från Amazon Web Services till Oracle Cloud Infrastructure Database
Den här vitboken tar itu med övervägandena kring att migrera databaserna till Oracles molninfrastruktur och förklarar i detalj de olika alternativen för sådana migreringar.
Distribuera Oracle NoSQL Database
Följ den här referensguiden om du vill distribuera Oracle NoSQL Database i Oracles molninfrastruktur, inklusive den preliminära inställningen och körningen av installationsskript för NoSQL-kluster.

 

Applikationslösningar

Flytta Oracle E-Business Suite till Oracles molninfrastruktur
Lär dig hur E-Business Suite (EBS) kan distribueras i Oracles molninfrastruktur, där du kombinerar de traditionella fördelarna i EBS med flexibiliteten, tillgängligheten och kostnadseffektiviteten i modern IaaS.
Distribuera JD Edwards EnterpriseOne Release 9.2 med enklicksetablering i Oracle Cloud Infrastructure
I den här hjälpcenterhandledningen får du information om hur du distribuerar JD Edwards EnterpriseOne utgåva 9.2 med enklicksetablering. Här anges också obligatoriska och valfria uppgifter som kan distribueras i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java i Oracles molninfrastruktur
Följ bästa praxis som föreslås i vitbokens referensguide om du vill distribuera SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java-databaser i Oracles molntjänster för databaser - Exadata
Följ bästa praxis som föreslås i den här vitboken om du vill distribuera Oracle-databaser i SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java-plattformen i Oracles molntjänster för databaser - Exadata.
Använda lastbalanseringen i Oracles molninfrastruktur för en WordPress-applikation med hög tillgänglighet
I den här vitboken finns en referensguide som du kan använda för att skapa en WordPress-webbplats med flera noder som konfigureras och hanteras av lastbalanseringen i Oracles molninfrastruktur.

 

Nätverkslösningar

Översikt och distributionsguide till virtuella molnnätverk
Lär dig om vanliga distribueringsscenarier och bästa praxis med virtuellt molnnätverk i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera en NAT-instans med Terraform
Det här blogginlägget beskriver hur du automatiskt ställer in en NAT-instans med Terraform och konfigurerar privata instanser för att dirigera internetförfrågningar via NAT-instansen.
Konfigurera NAT-instanser: internetåtkomst för privata delnät
Följ rekommenderade steg om du vill ställa in en NAT-instans i ditt virtuella molnnätverk och konfigurera ditt privata delnät för att dirigera internetförfrågningar.
Distribuera IPSec-tunnlar till VPN
Lär dig hur du ställer in och hanterar IPSec VPN för ditt virtuella molnnätverk med teknisk dokumentation.
Distribuera VPN IPsec-tunnlar med Cisco ASA/ASAv VTI
Den här vitboksguiden täcker alla nödvändiga steg när du konfigurerar Cisco ASA/ASAv-enheten för att skapa en IPSec-anslutning till ett virtuellt molnnätverk i Oracles molninfrastruktur.
Distribuera Microsoft Hyper-V med dirigering
I den här vitboken får du information om hur du ställer in miljöer i Oracles molninfrastruktur och Microsoft Hyper-V.
Bastionvärdar: skyddad åtkomst för virtuella molnnätverk
I den här vitboken får du information om bästa praxis för bastionvärdar och om hur du skyddar åtkomsten till instanser i Oracles molninfrastruktur.

 

Säkerhetslösningar

Säkerhetsöversikt i Oracles molninfrastruktur
I den här vitboken finns en översikt över säkerhetsfunktionerna i Oracles molninfrastruktur.
Microsoft Windows: bygga ut Active Directory till Oracles molninfrastruktur
I den här vitboken går vi igenom processen för att bygga ut Windows Active Directory till Oracles molninfrastruktur.
Samordna Okta och Oracles molninfrastruktur
I den här vitboken finns en steg-för-steg-guide för att konfigurera samordningen av Oracles molninfrastruktur med Okta.
Distribuera Oracle Audit Vault and Database Firewall
Den här vitboken fokuserar på användningen av Oracle Audit Vault-servern för att granska åtkomsten till databasinstanser i Oracles molninfrastruktur.
Hantera krypteringsnycklar i Oracle-databasen med Oracle Key Vault
Den här vitboken innehåller instruktioner för att installera och konfigurera Oracle Key Vault i instanser utan särskilt operativsystem för att hantera TDE-nycklar i Oracle-databasen.

 

Dataskyddslösningar

Använda Commvault för säkerhetskopiering till objektlagring i Oracles molninfrastruktur
Det här blogginlägget täcker Commvault-integreringen och stödet för Oracles molninfrastruktur, samt användningen av Oracles objektlagring som ett säkerhetskopieringsmål.

 

Lagringslösningar

Distribuera ett distribuerat Ceph-lagringskluster
Den här bloggen förklarar hur du distribuerar en miljö med distribuerat Ceph-lagringskluster i Oracles molninfrastruktur med Oracle Linux.
Distribuera GlusterFS
I den här bloggen finns en steg-för-steg-guide om en lagringsmiljö för GlusterFS med hög tillgänglighet i Oracles molninfrastruktur via en distribuerad GlusterFS-volym.
Distribuera Oracle Cluster File System
I det här blogginlägget finns en steg-för-steg-guide för Oracle Cluster File System (OCFS2) i Oracles molninfrastruktur med iSCSI.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Kom igång

Prova förkonfigurerade lösningar som körs i Oracles molninfrastruktur - gratis och bara inom några minuter.

×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud