Beräkning - instanser utan särskilt operativsystem

Instanstyp
Form
Användningsbaserad betalning
(OCPU per timme)
Månadsprenumeration
(OCPU per timme)
Inkl. tjänster per månad
Standard
BM.Standard1.36
 • OCPU: 36
 • Minne: 256 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
BM.Standard2.52
 • OCPU: 52
 • Minne: 768 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Tät I/O-kapacitet
BM.DenseIO1.36
 • OCPU: 36
 • Minne: 512 Gbyte
 • Lokal disk: 28,8 Tbyte NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Tät I/O-kapacitet
BM.DenseIO2.52
 • OCPU: 52
 • Minne: 768 Gbyte
 • Lokal disk: 51,2 Tbyte NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Uppgraderingsalternativ för föregående former, inklusive BM.HighIO, finns på sidan Beräkning – Frågor och svar.

Beräkning - GPU-instanser

Instanstyp
Form
Användningsbaserad betalning
(GPU per timme)
Månadsprenumeration
(GPU per timme)
Inkl. tjänster per månad
Pascal GPU virtuell maskin
VM.GPU2.1
(Coming Soon)
 • GPU: 1x P100
 • OCPU: 12
 • Minne: 104 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
 • Nätverk: 1x 25 Gbps
Pascal GPU utan särskilt operativsystem
BM.GPU2.2
 • GPU: 2x P100
 • OCPU: 28
 • Minne: 192 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
 • Nätverk: 2x 25 Gbps
Volta GPU virtuell maskin
VM.GPU3.1
(kommer snart)
 • GPU: 1x V100
 • OCPU: 6
 • Minne: 90 Gbyte
 • Nätverk: 400 Mbps
Volta GPU virtuell maskin
VM.GPU3.2
(kommer snart)
 • GPU: 2x V100
 • Anslutning: NVLINK
 • OCPU: 12
 • Minne: 180 Gbyte
 • Nätverk: 800 Mbps
Volta GPU virtuell maskin
VM.GPU3.4
(kommer snart)
 • GPU: 4x V100
 • Anslutning: NVLINK
 • OCPU: 24
 • Minne: 360 Gbyte
 • Nätverk: 1x 25 Gbps
Volta GPU utan särskilt operativsystem
BM.GPU3.8
 • GPU: 8x V100
 • Anslutning: NVLINK
 • OCPU: 52
 • Minne: 768 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
 • Nätverk: 2x 25 Gbps

Beräkning - Virtuella maskininstanser

Instanstyp
Form
Användningsbaserad betalning
(OCPU per timme)
Månadsprenumeration
(OCPU per timme)
Inkl. tjänster per månad
Standard
VM.Standard1.1
 • OCPU: 1
 • Minne: 7 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.1
 • OCPU: 1
 • Minne: 15 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard1.2
 • OCPU: 2
 • Minne: 14 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.2
 • OCPU: 2
 • Minne: 30 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard1.4
 • OCPU: 4
 • Minne: 28 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.4
 • OCPU: 4
 • Minne: 60 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard1.8
 • OCPU: 8
 • Minne: 56 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.8
 • OCPU: 8
 • Minne: 120 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard1.16
 • OCPU: 16
 • Minne: 112 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.16
 • OCPU: 16
 • Minne: 240 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.24
 • OCPU: 24
 • Minne: 320 Gbyte
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO1.4
 • OCPU: 4
 • Minne: 60 Gbyte
 • Lokal disk: 3,2 Tbyte NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO1.8
 • OCPU: 8
 • Minne: 120 Gbyte
 • Lokal disk: 6,4 Tbyte NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO2.8
 • OCPU: 8
 • Minne: 120 Gbyte
 • Lokal disk: 6,4 Tbyte NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO1.16
 • OCPU: 16
 • Minne: 240 Gbyte
 • Lokal disk: 12,8 Tbyte NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO2.16
 • OCPU: 16
 • Minne: 240 Gbyte
 • Lokal disk: 12,8 Tbyte NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO2.24
 • OCPU: 24
 • Minne: 320 Gbyte
 • Lokal disk: 25,6 Tbyte NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
*Alla beräkningsinstanser använder startvolymer som systemdisk. Startvolymer faktureras med standardpriset för blockvolymtjänsten. Observera att detta är utöver priset för beräkningsinstansen.
 

Beräkning - operativsystem

Operativsystem
Användningsbaserad betalning
(OCPU per timme)
Månadsprenumeration
(OCPU per timme)
Oracle Linux 6/7*
Kostnadsfri Kostnadsfri
CentOS 6.x/7.x
Kostnadsfri Kostnadsfri
Ubuntu 14.x/16.x
Kostnadsfri Kostnadsfri
Windows Server-operativsystem**
 • Server 2016 Standard och Datacenter
 • Server 2012 R2 Standard och Datacenter
 • Server 2012 Standard och Datacenter
 • Server 2008 R2 Standard, Enterprise och Datacenter
 
*Oracle Linux Premier Support ingår. Kunder kan använda Ksplices uppdateringar utan avbrott med hjälp av UEK (Unbreakable Enterprise Kernel) som ingår i Oracle Linux.
 
**Licenskostnaderna för Windows Server är ett tillägg till det underliggande beräkningsinstanspriset. Kostnaden för beräkningsinstanser och licenskostnaden för Windows betalas separat.
 

Lagring

 
Produkt
Användningsbaserad betalning
Månadsprenumeration
Mätetal
Blockvolymer
Lagringskapacitet i Gbyte/månad
Objektlagring - lagring
Lagringskapacitet i Gbyte/månad
Objektlagring - begäranden
10 000 begäranden/månad
Fillager
Lagringskapacitet i Gbyte/månad
Arkivlagring
Lagringskapacitet i Gbyte/månad
Dataöverföringstjänst (HDD)*
Kostnadsfri Kostnadsfri
*Kunden ansvarar för att köpa hårddiskar och för att betala för leverans av data till och från Oracles anläggning för dataöverföring.
 

Nätverk

Produkt
Användningsbaserad betalning
(utgående dataöverföring i Gbyte per månad)
Månadsprenumeration
(utgående dataöverföring i Gbyte per månad)
Utgående dataöverföring - första 10 TB/månad
Kostnadsfri Kostnadsfri
Utgående dataöverföring - över 10 TB/månad
Inkommande dataöverföring
Kostnadsfri Kostnadsfri
 

DNS-tjänst i Oracles molninfrastruktur

 
Produkt
Användningsbaserad betalning
Månadsprenumeration
Mätetal
DNS-tjänster
(1 000 zoner som stöds, 25 000 poster per zon)
1 000 000 frågor/faktureringsperiod
 

DNS för Oracles molninfrastruktur - fast pris

 
Produkt
Listpris
Mätetal
Privat pool och personlig namnserver – fast pris
USD $5,000 Privat pool
 
 

Oracles molninfrastruktur - e-postleverans

 
Produkt
Användningsbaserad betalning
Månadsprenumeration
Mätetal
E-postleveranstjänster
Kostnad per 1 000 skickade e-postmeddelanden1,2
 1. Skickade e-postmeddelanden definieras som antalet unika utgående leveranser under en kalendermånad.
 2. Utgående leveranser definieras av antalet unika meddelanden samt antalet unika mottagare per meddelande.
 

Snabbanslutning

Produkt
Användningsbaserad betalning
(porttimme)
Månadsprenumeration
(porttimme)
Ingår
Snabbanslutning 1 Gbps
Inga separata avgifter för inkommande eller utgående dataöverföring
Snabbanslutning 10 Gbps
 

Lastbalansering

Instanstyp
Användningsbaserad betalning
(lastbalanserare per timme)
Månadsprenumeration
(lastbalanserare per timme)
Ingår
100 Mbit/s lastbalanserarkapacitet
Inga separata avgifter för data som hanteras i lastbalanseringsskiktet.
400 Mbit/s lastbalanserarkapacitet
8 000 Mbit/s lastbalanserarkapacitet
 

Oracles molntjänst för databaser - Virtuella maskiner

Licens för Oracle Database
Användningsbaserad betalning
(OCPU per timme)
Månadsprenumeration
(OCPU per timme)
Fler detaljer
Databas, standardversion
 • För de former med virtuella maskiner som stöds, läs våra Frågor och svar.
 • Lagring: 256 GB - 40 TB NVMe SSD-fjärrblockvolymer
Databas, företagsversion
 • För de former med virtuella maskiner som stöds, läs våra Frågor och svar.
 • Lagring: 256 GB - 40 TB NVMe SSD-fjärrblockvolymer
Databas - Företagsversion - Högpresterande
 • För de former med virtuella maskiner som stöds, läs våra Frågor och svar.
 • Lagring: 256 GB - 40 TB NVMe SSD-fjärrblockvolymer
Databas, företagsversion, extrempresterande
 • För de former med virtuella maskiner som stöds, läs våra Frågor och svar.
 • Lagring: 256 GB - 40 TB NVMe SSD-fjärrblockvolymer
 • Paketet för extrempresterande utökar paketet för högpresterande med följande tillval: RAC (Real Application Clusters), Minnesintern databas, Aktivt dataskydd. RAC-stöd kräver två virtuella maskiner med minst två OCPU:er var.

Oracle Database Transparent Data Encryption ingår i samtliga versioner.

 • Oracle Database Standardversion 2 ingår i standardversionen.
 • I företagsversionen ingår Oracle Database Enterprise Edition, Pack för datamaskering och undergruppering, Diagnostikpack, Justeringspack samt Äkta applikationstestning.
 • Företag - högpresterande utökar företagsversionen med följande alternativ: Multitenans, Partitionering, Avancerad komprimering, Avancerad säkerhet, Åtkomstsäkerhet, Databasvalv, OLAP, Avancerad analys, Spatiala data & diagram, Pack för hantering av databasers livscykel och Cloud Management Pack för Oracle Database.
 • Företag - extrempresterande utökar paketet för högpresterande med följande tillval: Minnesintern databas, Aktivt dataskydd och RAC (kräver två virtuella maskiner med minst två OCPU:er var).
 

Oracles molntjänst för databaser - Virtuella maskiner,
använd egen licens (BYOL)

Licens för Oracle Database
Användningsbaserad betalning
(OCPU per timme)
Månadsprenumeration
(OCPU per timme)
Fler detaljer
Standardpaketet
 • För de former med virtuella maskiner som stöds, läs våra Frågor och svar.
 • Lagring: 256 GB - 40 TB NVMe SSD-fjärrblockvolymer.
Enterprise-paketet
 • För de former med virtuella maskiner som stöds, läs våra Frågor och svar.
 • Lagring: 256 GB - 40 TB NVMe SSD-fjärrblockvolymer.
Paket för högpresterande datorer
Paket för extrempresterande datorer
 • För Standard-paketet tilldelas en instans av Oracle Database Standard Edition 2, och du behöver använda en egen licens (BYOL) till antingen Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One eller Oracle Database Standard Edition 2.
 • För paketen för företag, högpresterande och extrempresterande krävs att du använder en egen licens av Oracle Database Enterprise Edition och en egen licens av de Oracle Database Enterprise Edition-tillval som du använder inom respektive tjänst, förutom Pack för datamaskering och undergruppering, Diagnostikpack, Justeringspack och Äkta applikationstestning, vilka ingår licensfritt när du använder en licens för Oracle Database Enterprise Edition till Oracle Cloud.
 

Oracles molntjänst för databaser – Utan särskilt operativsystem – X5 – Tät I/O-kapacitet

Licens för Oracle Database
Användningsbaserad betalning
(värdbaserad miljö per timme)
Månadsprenumeration
(värdbaserad miljö per timme)
Fler detaljer
Databas, standardversion
 • 2 aktiva OCPU:er.
 • Databaslicens för 2 OCPU:er.
 • Upp till 6 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • Databasinstans(er) med 512 Gbyte RAM, 28,8 Tbyte NVMe SSD-rådata, ~9,4 Tbyte med tvåvägsspegling, ~5,4 Tbyte med trevägsspegling.
Databas, företagsversion
 • 2 aktiva OCPU:er.
 • Databaslicens för 2 OCPU:er.
 • Upp till 34 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • Databasinstans(er) med 512 Gbyte RAM, 28,8 Tbyte NVMe SSD-rådata, ~9,4 Tbyte med tvåvägsspegling, ~5,4 Tbyte med trevägsspegling.
Databas - Företagsversion - Högpresterande
Databas, företagsversion, extrempresterande
Ytterligare kapacitet
Användningsbaserad betalning
(OCPU per timme)
Månadsprenumeration
(OCPU per timme)
Fler detaljer
Databas, standardversion
 • Ytterligare aktiva OCPU:er.
 • Tillagda OCPU:er måste anges i multipler om 2.
 • Den totala OCPU-kapaciteten anges i pristabellen för databasen i Oracles molninfrastruktur.
Databas, företagsversion
Databas - Företagsversion - Högpresterande
Databas, företagsversion, extrempresterande

Oracle Database Transparent Data Encryption ingår i samtliga versioner.

 • Oracle Database Standardversion 2 ingår i standardversionen.
 • I företagsversionen ingår Oracle Database Enterprise Edition, Pack för datamaskering och undergruppering, Diagnostikpack, Justeringspack samt Äkta applikationstestning.
 • Företag - högpresterande utökar företagsversionen med följande alternativ: Multitenans, Partitionering, Avancerad komprimering, Avancerad säkerhet, Åtkomstsäkerhet, Databasvalv, OLAP, Avancerad analys, Spatiala data & diagram, Pack för hantering av databasers livscykel och Cloud Management Pack för Oracle Database.
 • Företag - extrempresterande utökar paketet för högpresterande med följande tillval: Minnesintern databas och Aktivt dataskydd.
Mer information om Oracles molntjänst för databaser finns i dokumentationen.
 

Oracles molntjänst för databaser – Utan särskilt operativsystem – X5 – Använda egen licens (BYOL)

Licens för Oracle Database
Användningsbaserad betalning
(värdbaserad miljö per timme)
Månadsprenumeration
(värdbaserad miljö per timme)
Fler detaljer
Databas samtliga versioner – BYOL
 • 2 aktiva OCPU:er.
 • Databas med 2 OCPU:er - BYOL-licens.
 • Upp till 6 ytterligare OCPU:er – BYOL (köps separat) för medtagen egen Standard Edition-licens. Upp till 34 ytterligare OCPU:er - BYOL (köpta separat) för egen köpt företagsversionslicens.
 • Databasinstans(er) med 512 Gbyte RAM, 28,8 Tbyte NVMe SSD-rådata, ~9,4 Tbyte med tvåvägsspegling, ~5,4 Tbyte med trevägsspegling.
Ytterligare kapacitet
Användningsbaserad betalning
(OCPU per timme)
Månadsprenumeration
(OCPU per timme)
Fler detaljer
Databas, alla versioner - Ytterligare kapacitet - BYOL
 • Ytterligare aktiva BYOL OCPU:er.
 • Tillagda OCPU:er (BYOL) måste anges i multipler om 2.
 • Den totala OCPU-kapaciteten anges i pristabellen för databasen i Oracles molninfrastruktur.
 • För standardversionen tilldelas en instans av Oracle Database Standard Edition 2, och du behöver använda en egen licens (BYOL) till antingen Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One eller Oracle Database Standard Edition 2.
 • För paketen för företag, högpresterande och extrempresterande krävs att du använder en egen licens av Oracle Database Enterprise Edition och en egen licens av de Oracle Database Enterprise Edition-tillval som du använder inom respektive tjänst, förutom Pack för datamaskering och undergruppering, Diagnostikpack, Justeringspack och Äkta applikationstestning, vilka ingår licensfritt när du använder en licens för Oracle Database Enterprise Edition till Oracle Cloud.
 

Oracles molntjänst för databaser – Utan särskilt operativsystem – X7 – Tät I/O-kapacitet

Licens för Oracle Database
Listpris
(Värdbaserad miljö per timme)
Månadsprenumeration
(värdbaserad miljö per timme)
Fler detaljer
Databas, standardversion
 • 2 aktiva OCPU:er.
 • Databaslicens för 2 OCPU:er.
 • Upp till 6 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • Databasinstans(er) med 768 Gbyte RAM, 51,2 Tbyte NVMe SSD-rådata, ~16 Tbyte med tvåvägsspegling, ~9 Tbyte med trevägsspegling.
Databas, företagsversion
 • 2 aktiva OCPU:er.
 • Databaslicens för 2 OCPU:er.
 • Upp till 50 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • Databasinstans(er) med 768 Gbyte RAM, 51,2 Tbyte NVMe SSD-rådata, ~16 Tbyte med tvåvägsspegling, ~9 Tbyte med trevägsspegling.
Databas - Företagsversion - Högpresterande
Databas, företagsversion, extrempresterande
Ytterligare kapacitet
Listpris
(OCPU per timme)
Flexibelt per månad
(värdbaserad miljö per timme)
Fler detaljer
Databas, standardversion
 • Ytterligare aktiva OCPU:er.
 • Tillagda OCPU:er måste anges i multipler om 2.
 • Den totala OCPU-kapaciteten anges i pristabellen för databasen i Oracles molninfrastruktur.
Databas, företagsversion
Databas - Företagsversion - Högpresterande
Databas, företagsversion, extrempresterande

Oracle Database Transparent Data Encryption ingår i samtliga versioner.

 • Oracle Database Standardversion 2 ingår i standardversionen.
 • I företagsversionen ingår Oracle Database Enterprise Edition, Pack för datamaskering och undergruppering, Diagnostikpack, Justeringspack samt Äkta applikationstestning.
 • Företag - högpresterande utökar företagsversionen med följande alternativ: Multitenans, Partitionering, Avancerad komprimering, Avancerad säkerhet, Åtkomstsäkerhet, Databasvalv, OLAP, Avancerad analys, Spatiala data & diagram, Pack för hantering av databasers livscykel och Cloud Management Pack för Oracle Database.
 • Företag - extrempresterande utökar paketet för högpresterande med följande tillval: Minnesintern databas och Aktivt dataskydd.
Mer information om Oracles molntjänst för databaser finns i dokumentationen.
 

Oracles molntjänst för databaser – Utan särskilt operativsystem – X7 – DenseI/O – Använda egen licens (BYOL)

Licens för Oracle Database
Listpris
(Värdbaserad miljö per timme)
Månadsprenumeration
(värdbaserad miljö per timme)
Fler detaljer
Databas samtliga versioner – BYOL
 • 2 aktiva OCPU:er.
 • Databas med 2 OCPU:er - BYOL-licens.
 • Upp till 6 ytterligare OCPU:er – BYOL (köps separat) för medtagen egen Standard Edition-licens. Upp till 50 ytterligare OCPU:er – BYOL (köps separat) för medtagen egen Enterprise Edition-licens.
 • Databasinstans(er) med 768 Gbyte RAM, 51,2 Tbyte NVMe SSD-rådata, ~16 Tbyte med tvåvägsspegling, ~9 Tbyte med trevägsspegling.
Ytterligare kapacitet
Användningsbaserad betalning
(OCPU per timme)
Månadsprenumeration
(OCPU per timme)
Fler detaljer
Databas, alla versioner - Ytterligare kapacitet - BYOL
 • Ytterligare aktiva BYOL OCPU:er.
 • Tillagda OCPU:er (BYOL) måste anges i multipler om 2.
 • Den totala OCPU-kapaciteten anges i pristabellen för databasen i Oracles molninfrastruktur.
 • För standardversionen tilldelas en instans av Oracle Database Standard Edition 2, och du behöver använda en egen licens (BYOL) till antingen Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One eller Oracle Database Standard Edition 2.
 • För paketen för företag, högpresterande och extrempresterande krävs att du använder en egen licens av Oracle Database Enterprise Edition och en egen licens av de Oracle Database Enterprise Edition-tillval som du använder inom respektive tjänst, förutom Pack för datamaskering och undergruppering, Diagnostikpack, Justeringspack och Äkta applikationstestning, vilka ingår licensfritt när du använder en licens för Oracle Database Enterprise Edition till Oracle Cloud.
 

Oracle Exadata Cloud Service X7

Licens för Oracle Database
Användningsbaserad betalning
(värdbaserad miljö per timme)
Månadsprenumeration
(värdbaserad miljö per timme)
Fler detaljer
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Quarter Rack - X7
 • 0 enabled OCPUs.
 • Upp till 92 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • 2 databasnoder med 720 GB RAM per nod.
 • 360 TB rålagring eller 106 TB användbar lagring.
 • Obegränsad I/O.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Half Rack - X7
 • 0 enabled OCPUs.
 • Upp till 184 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • 4 databasnoder med 720 GB RAM per nod.
 • 720 TB rålagring eller 212 TB användbar lagring.
 • Obegränsad I/O.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Full Rack - X7
 • 0 enabled OCPUs.
 • Upp till 368 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • 8 databasnoder med 720 GB RAM per nod.
 • 1440 TB rålagring eller 414 TB användbar lagring.
 • Obegränsad I/O.
 
Exadata Cloud Service shapes are charged a minimum of 744 hours for the first month of the cloud service, whether or not you are actively using, and whether or not you terminate that cloud service prior to usage of the entire 744 hours. For ongoing use of the same instance after the first month you will be charged for all active hours. Additional OCPUs are billed for active hours for the first month and ongoing use.
Exadata Infrastructure cost are the same for BYOL as for PAYG on the X7 shapes.

Oracle Exadata Cloud Service X7 - Additional Capacity

Licens för Oracle Database
Användningsbaserad betalning
(OCPU per timme)
Månadsprenumeration
(OCPU per timme)
Fler detaljer
Molntjänst för Exadata - Ytterligare OCPU:er
 • Ytterligare aktiva OCPU:er.
 • Minsta tillåtna köp på 1 per databasnod.
 • OCPU:er måste läggas till i multipler av 2 för kvartshöjdsrack, 4 för halvhöjdsrack eller 8 för fullhöjdsrack.
 • Det totala antalet OCPU:er i racket får inte överstiga den högsta gränsen för just det racket.
Exadata Cloud Service - Additional OCPU's - BYOL
 • Ytterligare aktiva OCPU:er för Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Minsta tillåtna köp på 1 per databasnod.
 • OCPU:er måste läggas till i multipler av 2 för kvartshöjdsrack, 4 för halvhöjdsrack eller 8 för fullhöjdsrack.
 • Det totala antalet OCPU:er i racket får inte överstiga den högsta gränsen för just det racket.

Oracle Exadata Cloud Service X6

Licens för Oracle Database
Användningsbaserad betalning
(värdbaserad miljö per timme)
Månadsprenumeration
(värdbaserad miljö per timme)
Fler detaljer
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Quarter Rack - X6
 • 22 aktiva OCPU:er.
 • Upp till 62 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • 2 databasnoder med 720 GB RAM per nod.
 • 288 TB rålagring eller 84 TB användbar lagring.
 • Obegränsad I/O.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Half Rack - X6
 • 44 aktiva OCPU:er.
 • Upp till 124 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • 4 databasnoder med 720 GB RAM per nod.
 • 576 TB rålagring eller 168 TB användbar lagring.
 • Obegränsad I/O.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Full Rack - X6
 • 88 aktiva OCPU:er.
 • Upp till 248 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • 8 databasnoder med 720 GB RAM per nod.
 • 1 152 TB rålagring eller 336 TB användbar lagring.
 • Obegränsad I/O.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Quarter Rack - X6 - BYOL
 • 22 aktiva OCPU:er för Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Upp till 62 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • 2 databasnoder med 720 GB RAM per nod.
 • 288 TB rålagring eller 84 TB användbar lagring.
 • Obegränsad I/O.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Half Rack - X6 - BYOL
 • 44 aktiva OCPU:er för Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Upp till 124 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • 4 databasnoder med 720 GB RAM per nod.
 • 576 TB rålagring eller 166 TB användbar lagring.
 • Obegränsad I/O.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Full Rack - X6 - BYOL
 • 88 aktiva OCPU:er för Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Upp till 248 ytterligare OCPU:er (köps separat).
 • 8 databasnoder med 720 GB RAM per nod.
 • 1 152 TB rålagring eller 336 TB användbar lagring.
 • Obegränsad I/O.
 
Exadata Cloud Service shapes are charged a minimum of 744 hours for the first month of the cloud service, whether or not you are actively using, and whether or not you terminate that cloud service prior to usage of the entire 744 hours. For ongoing use of the same instance after the first month you will be charged for all active hours. Additional OCPUs are billed for active hours for the first month and ongoing use.

Oracle Exadata Cloud Service X6 - Additional Capacity

Licens för Oracle Database
Användningsbaserad betalning
(OCPU per timme)
Månadsprenumeration
(OCPU per timme)
Fler detaljer
Molntjänst för Exadata - Ytterligare OCPU:er
 • Ytterligare aktiva OCPU:er.
 • Minsta tillåtna köp på 1 per databasnod.
 • OCPU:er måste läggas till i multipler av 2 för kvartshöjdsrack, 4 för halvhöjdsrack eller 8 för fullhöjdsrack.
 • Det totala antalet OCPU:er i racket får inte överstiga den högsta gränsen för just det racket.
Exadata Cloud Service - Additional OCPU's - BYOL
 • Ytterligare aktiva OCPU:er för Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Minsta tillåtna köp på 1 per databasnod.
 • OCPU:er måste läggas till i multipler av 2 för kvartshöjdsrack, 4 för halvhöjdsrack eller 8 för fullhöjdsrack.
 • Det totala antalet OCPU:er i racket får inte överstiga den högsta gränsen för just det racket.
 
I Exadata-molntjänsten ingår licensiering av paketet för extrempresterande datorer.
Mer information om Oracles molntjänst för databaser - Exadata finns i dokumentationen.
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud