Tjänstmappning i Oracles molninfrastruktur

 
 

Mappning av molntjänster

Jämförbara molntjänster erbjuds av Oracles molninfrastruktur, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure och Google Cloud Platform. I följande tabell visas en mappning på hög nivå av de fyra molnleverantörernas tjänster.
Uppdaterad februari 2019.
Kategori
Oracles molninfrastruktur
AWS
Azure
Google
Regioner
Tillgänglighetsdomän Tillgänglighetszon Tillgänglighetszon Zoner
Leverans av nätverk och innehåll
Virtuella molnnätverk i Oracle Cloud Infrastructure Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Virtuellt nätverk Virtual Private Cloud
Leverans av nätverk och innehåll
Oracles molninfrastruktur - lasbalansering Elastic Load Balancing Lastbalanserare; applikationsnätsluss Cloud Load Balancing
Leverans av nätverk och innehåll
Snabbanslutning i Oracles molninfrastruktur AWS Direct Connect Azure ExpressRoute Cloud Interconnect
Beräkning
Oracles molninfrastruktur - beräkning - virtuella maskiner Amazon EC2 Azure Virtual Machines Compute Engine
Beräkning
Oracles molninfrastruktur - beräkning - utan särskilt operativsystem Amazon EC2 - I3.metal    
Beräkning
Oracles molninfrastruktur - beräkning - GPU Amazon EC2 - P2-, P3-, G3-instanser Azure N-serie Google GPU
Beräkning
Oracles molninfrastruktur - containermotor för Kubernetes Amazon Elastic Compute Cloud Container Service Azure Kubernetes Service Kubernetes Engine
Beräkning
Oracles molninfrastruktur för containerregister EC2 Container Registry Azure Container Registry Containerregister
Beräkning
Oracle Functions (kommer snart) AWS Lambda Azure Functions; Azure Event Grid Cloud Functions
Lagring
Oracles molninfrastruktur - blockvolymer Amazon Elastic Block Store (EBS) Azure Storage Disk Compute Engine Persistent Disks
Lagring
Fillager i Oracles molninfrastruktur Amazon Elastic File System Azure Files ZFS / Avere; Cloud Filestore (beta)
Lagring
Objektlagring i Oracles molninfrastruktur Amazon Simple Storage Service (S3) Azure Storage Cloud Storage; Cloud Storage Nearline
Lagring
Arkivlagring i Oracles molninfrastruktur Amazon Glacier Azure Storage - Standard Cloud Storage Coldline
Lagring
Dataöverföringstjänster i Oracles molninfrastruktur Import/Export Disk; Import/Export Snowball; Import/Export Snowmobile Import/Export; Azure Data Box Transfer Appliance; Transfer Service
Lagring
Oracles molninfrastruktur, lagringsnätsluss Nätsluss för lagring StorSimple ZFS / Avere
Säkerhet, identitet och regelefterlevnad
Identitets- och åtkomsthantering i Oracles molninfrastruktur AWS Identity and Access Management (IAM); AWS Organizations Azure Active Directory; Azure Subscription and Service Management + Azure RBAC Cloud Identity & Access Management
Säkerhet, identitet och regelefterlevnad
Nyckelhanteringstjänst i Oracles molninfrastruktur Key Management Service Key Vault Cloud Key Management Service
Säkerhet, identitet och regelefterlevnad
Kontrolltjänsten i Oracles molninfrastruktur AWS CloudTrail Activity Logging Cloud Audit Logging
Databas
Oracles molntjänst för databaser Amazon Relational Database Service (RDS) Azure SQL Database Cloud SQL (MySQL, Postgres); Cloud Spanner
Databas
Oracles molntjänst för autonom transaktionsbearbetning Amazon Aurora Azure SQL Database; Azure Cosmos DB Cloud SQL; Cloud Spanner
Databas
Oracle Autonomous Data Warehouse Amazon Redshift Azure SQL Data Warehouse BigQuery
Databas
Oracle NoSQL Amazon DynamoDB Azure Cosmos DB Cloud Datastore, Cloud Bigtable
Gräns
DNS-tjänst i Oracles molninfrastruktur Amazon Route53 Azure DNS; Azure Traffic Manager Cloud DNS
Gräns
E-postleverans i Oracles molninfrastruktur Amazon SES Marketplace - Email Partner
Gräns
Oracles molninfrastruktur - Webbapplikationsbrandvägg Webbapplikationsbrandvägg Application Gateway Web Application Firewall Partner
Gräns
Tjänst för DDoS-skydd i Oracles molninfrastruktur AWS Shield Azure DDoS Protection Service Cloud Armor
 
 
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud