Meet the Enterprise Cloud

Cloud experts discuss the foundations of Oracle's next generation enterprise cloud architecture.
 
 

Företagsmoln. Utan kompromisser.

 
Hur skulle det vara om man kunde bygga molnet på nytt? Vad skulle man göra bättre idag? Vilka möjligheter och fördelar finns med ny teknik och nya tillvägagångssätt?
 
Det här är några av de frågor vi ställde oss innan vi byggde upp Oracles molninfrastruktur för att erbjuda företagskunder en helt ny typ av moln. Vi har fokuserat på säkerhet, hög tillförlitlighet, hantering av stora och komplexa distributioner och flexibilitet att välja de system som du behöver – Allt detta medan vi överträffar branschens prestanda- och prisstandarder.

Hög tillgänglighet på företagsnivå.

 
Tillgänglighet och åtkomst när som helst, var som helst. Hög tillgänglighet, från nätverksdesign till fysisk uppbyggnad, är en fundamental aspekt i Oracles molninfrastruktur.
 
Vi distribuerar våra moln i regioner. Inom varje region finns minst tre feloberoende tillgänglighetsdomäner. Varje tillgänglighetsdomän innehåller ett oberoende datacenter med ström-, värme- och nätverksisolering.
 
Kort svarstid och anslutning med hög bandbredd möjliggör arkitekturer utan dataförlust för applikationer som Oracle Database och hög tillgänglighet för utskalningsteknik som Cassandra.

Förutsägbar prestanda, utan blockering.

 
Nätverk är hörnstenen i alla molnplattformar. Nätverket definierar prestandan och kundupplevelsen.
 
Vårt platta och snabba nätverk ger samma svarstid och dataflöde som du får med närliggande rack, vilket möjliggör synkron replikering och konstanta drifttider. Genom att undvika nätverks- och processoröverprenumeration säkerställs förutsägbar bandbredd och prestanda.
 
Nätverksanslutning med hög bandbredd ger svarstider på mindre än 100 µs mellan två värdar i en tillgänglighetsdomän, och mindre än 1 ms mellan tillgänglighetsdomäner i en region.

Maximal flexibilitet och säkerhet.

 
Oracles molninfrastruktur är den första molnplattformen som flyttar virtualiseringen av nätverks- och block-I/O från programvarustacken till nätverket, där den hör hemma.
 
Därmed kan du för första gången tillhandahålla helt flexibla molnservrar utan särskilt operativsystem med självbetjäning och användningsbaserade priser. Nästa generations infrastruktur kommer även göra det möjligt att köra servrar utan särskilt operativsystem sida vid sida med alla systemklasser — från virtuella maskiner till integrerade system.

Ledande maskinvara för en modern arkitektur.

 
Låt dig inte begränsas av gårdagens teknik för att driva ditt företag idag. Oracles molninfrastruktur använder den senaste beräknings- och NVMe-lagringen i en modern arkitektur och erbjuder:
  • Kompromisslös säkerhet: Fysisk isolering och fullständig kontroll över utrustningen
  • Kompromisslös prestanda: Utklassar konkurrentens största instanstyper och är idealisk för arbetsbelastningar med stora in- och utdatamängder.
  • Bättre förhållande mellan pris och prestanda: Få mer, betala mindre

Ingen mer skugg-IT.

 
Hur många moln kör du? Vem har åtkomst till dina data?
Oracles molninfrastruktur kan organiseras i delområden, som fungerar som isolerade delmoln som är tillgängliga för olika avdelningar och projekt. Styr aktiviteter och resurser baserat på grupper. Ge varje molnanvändare policyer för säkerhet och dataskydd. Få detaljerad fakturering och mätning av resurserna inom de enskilda avdelningarna eller isoleringsbegränsningarna.
 
IT-personalens uppgift är att möjliggöra programvaruutveckling, inte utföra den. Gör det möjligt för varje division och avdelning att hantera egna molnarbetsbelastningar, definierade med ett policyspråk som är enkelt och lätt att förstå.

Datacenterregioner för Oracle Cloud-applikationer

 
Följande diagram visar den rekommenderade VPN-distribueringen för hög tillgänglighet med tre konfigurerade tunnlar per CPE.

 

Östra USA - Ashburn EU Storbritannien – London
Centrala USA - Chicago EU Storbritannien - Slough
Västra USA - Phoenix EU Tyskland - Frankfurt
US Gov - Chicago EU Nederländerna - Amsterdam
US Gov - Ashburn JAPAC Australien - Sydney
  JAPAC Japan - Tatebayashi*
  Sydamerika Brasilien – São Paulo

*Tatebayashi i Japan är en oberoende datacenterregion och har regionspecifika tilldelningskontroller

×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud