Oracle HCM Cloud

Skapa morgondagen redan i dag

Driv på den digitala transformeringen med en enkel men ändå kraftfull molnlösning för HCM som skapats för framtiden och dra nytta av de bredaste och djupaste HCM-funktionerna på marknaden.
 
 

Flexibilitet

Anpassa personalstrategin så att den stöder den växlande affärsstrategin.
 

Överlägsen personalupplevelse

Dra nytta av tekniken för att kunna ge en rolig, flexibel och intelligent upplevelse.
 

Obevekligt fokus på innovation

Implementera moderna tekniker, inklusive artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och digitala assistenter.

Oracle HCM Cloud

Implementera en enda global HR-lösning som samordnar vanliga globala HR-processer, uppfyller lokala regelefterlevnadsbehov i flera länder och engagerar anställda.
Hantera hela talanglivscykeln - rekrytering av kandidater, prestationshantering, karriärsutveckling, utbildning, talanggranskning och successionsplanering.
Attrahera och behåll talanger med differentierade belöningar och hantera enkla och komplexa organisatoriska ersättningsbehov.
Kontrollera arbetskostnader, hantera projekt effektivt och optimera verksamheten med Oracles personalhantering.
Attrahera och behåll topptalanger med en svit med innovativa lösningar som hjälper anställda att bli mer produktiva.
Hantera personaltrender och få nödvändig insikt genom kraftfull rapportering, infopaneler och analyser
 
 

Höjdpunkter

Låt personalens engagemang bli labbet för digital innovation
I den här poddsändningen kommer vi att diskutera hur de digitala teknikerna transformerar personalens engagemang, företagets flexibilitet och innovationen i organisationerna. Vi kommer också att avslöja hur företagen som utnyttjar denna framtida teknik alltid ligger steget före.
Genom hela dagen
Du vill ha en smidig lösning som följer med genom hela arbetsdagen där appar och enheter inte spelar roll och alla användargränssnitt är snygga och enkla att använda.
Skilja på prat och fakta med Workday
Nucleus Research lyssnade på användarna och hittade synpunkter som gick emot bilden vi vanligtvis har av Workday.
Skanska moderniserar sin HR med Oracles molntjänster för HCM
Annika Lindholm, Global HR Owner på Skanska - ett ledande byggföretag, diskuterar hur de använder sig av kraften i HCM-molnet.
Skapa morgondagen idag med Oracles molntjänster för HCM
Skapa morgondagen idag med Oracles kraftfulla molntjänster för HCM. De förstärker människors förmågor genom en kraftfull adaptiv intelligens som förbereder organisationer inför framtiden. Utnyttja dina kunskaper och se till att arbetet blir gjort så att organisationsproduktiviteten ökar.
Definiera framtiden för områdena Ekonomi, HR och Logistikkedja
Modern Business Experience kombinerar Modern Finance Experience, Oracle HCM World och Modern Supply Chain Experience till ett enda evenemang med kunskaper och nätverkande som gynnar karriären.

Relaterade produkter

Utforska de här relaterade produkterna som ingår i Oracles lösning för sakernas internet.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud