Kontrollera och skydda företagets molnresurser i stor skala

Med ett flexibelt och effektivt identitets- och åtkomsthanteringssystem och granskningstjänst kan du anpassa och optimera din organisations kontroll av och åtkomst till IT-resurser.
 

Organisera

Skapa enkla policyer för hanteringen av resurser, åtkomst och kontroll i stor skala
 

Öka flexibiliteten

Effektivisera anskaffningen av IT-resurser i hela organisationen
 

Säker

Forma affärsstrukturer och behörigheter så att de passar dina säkerhets- och verksamhetsbehov
 

Förena

Skydda och övervaka alla dina tjänster i Oracles molninfrastruktur med sömlös integrering
 

Styrningsprodukter i Oracles molninfrastruktur

Oracles molninfrastruktur ger tillgång till Oracles tjänster för granskning och identitets- och åtkomsthantering utan extra kostnad för enkel styrning av och åtkomst till resurser.

Kontrolltjänsten i Oracles molninfrastruktur

Oracle Audit ger heltäckande insyn i dina tjänster i Oracles molninfrastruktur. Få åtkomst till alla offentliga API-aktiviteter i ditt innehav under de senaste 365 dagarna utan extra kostnad.
Logga automatiskt händelser som kan hämtas, lagras och analyseras för säkerhets-, efterlevnads- och resursoptimering från alla dina rättigheter och delområden i Oracles molninfrastruktur.

Identitets- och åtkomsthantering i Oracles molninfrastruktur

Med Oracle Identity and Access Management (IAM) kan du styra vem som har åtkomst till dina molnresurser, vilken typ av åtkomst de har och till vilka resurser. Hantera komplexa organisationer och regler med logiska grupper av användare och resurser och lättdefinierade policyer.
 
Använd en enda modell för autentisering och auktorisering för att styra åtkomsten på ett säkert sätt och enkelt hantera dina IT-resurser i alla tjänster i Oracles molninfrastruktur.

Oracles molninfrastruktur - Taggning

Med taggningstjänsten i Oracles molninfrastruktur kan du organisera, hantera och kontrollera dina molnresurser med en organisationsplan som du definierar.
 
Med taggning kan du tillämpa taggar på resurserna i informations- eller driftsyfte. Definierade taggar kan kontrolleras för att undvika att felaktiga taggar tillämpas på resurser. Taggar kan också utgöra en flexibel målinriktningsmekanism för administrativa skript.
 
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud