Oracle ERP Cloud

Åtta skäl till att Oracle är den perfekta partnern för din företagsmodernisering

Du har fattat beslutet att modernisera företagets ekonomiska och operativa processer i molnet. Nu kommer den svåra biten - att välja rätt partner.
 
 

Affärssystem (ERP)

Effektivisera företagets affärsprocesser med molnet för affärssystem (ERP). Med ERP-molnets funktioner för hantering av ekonomi, upphandlingar och projektportföljer med mera kan du öka produktiviteten, minska kostnaderna och förbättra kontroller.

Den mest heltäckande integrerade och skalbara ekonomihanteringslösningen. Oracle Financials Cloud erbjuder heltäckande stöd för globala företag inom en rad olika branscher.
Säkerställ regelefterlevnaden av ASC 606 och IFRS 15 med Oracle Revenue Management Cloud.
Oracle Accounting Hub Cloud skapar en och samma redovisning för flera disparata system och för samman allting i din primära huvudbok, och skapar på så sätt en enda informationskälla som låter dig upprätthålla redovisningspolicyer och ger heltäckande och snabba insikter.
Moderna lösningar i företagsklass för projektorienterade verksamheter ger bra kontroll och enkel åtkomst till information, med komplett och integrerad hantering av projektens ekonomi.
Moln för projekthantering tillhandahåller moderna projektverktyg och projektmetoder som du kan integrera som en del av en Oracle Cloud-svit eller distribuera med befintliga lösningar.
Med Upphandlingsmoln kan du effektivisera företagets upphandlings- och inköpsprocess genom automatisering och socialt samarbete samtidigt som du kontrollerar kostnaderna och får högre marginaler.
Använd Moln för regelefterlevnad för ekonomisk rapportering för att optimera kontroller i och utanför företagets ekonomiska processer med hjälp av en integrerad lösning som en del av Oracle ERP-molndistributionen.
Effektivisera det operativa arbetet och dra nytta av intelligenta affärsprocesser med hjälp av branschbeprövad ERP-praxis, fördefinierade infopaneler, rapporter och mätetal.
Hjälp medelstora organisationer att minska komplexiteten, öka tillväxten och utmärka sig från konkurrenterna - samtidigt som IT-kostnaderna sänks.
 
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud