Framtiden för utbildning och forskning kommer att vara i molnet

I takt med att den högre utbildningen förändras tillhandahåller Oracle de mest omfattande lösningarna för dagens högskolecampus. Lär dig mer om Oracles molnlösningar inom utbildning och forskning.


Campustrender

En unik omvandlingsmetod
Varför ska du välja Oracle till den digitala omvandlingen? Det är enkelt. Med vår långa erfarenhet inom högre utbildning kan du lita på att våra kompletta molntjänster kan hjälpa till att förbättra studenternas resultat och verksamhetens effektivitet.
Den kompletta studentupplevelsen
Med studentmolnet kan lärosätena förutse studenternas behov, belysa deras akademiska bana och hjälpa dem att lyckas.
Bemöt den föränderliga ekonomiska verkligheten på campus
Oracle förändrar högskolor och universitet över hela världen med nya och engagerande molntjänster för studenternas och de anställdas hela livscykel.
Vikten av forskning
Oracle har radikalt förändrat vad som är möjligt inom den datastyrda forskningen med framsteg i viktiga tekniker, däribland stora datamängder, maskininlärning/AI och sakernas internet.
New Mexico-högskola distribuerar blockkedjor för akademisk examen i digital form
Varje nyutexaminerad från Central New Mexico Community College lämnar högskolan med ett vackert diplom i pappersform med fin kalligrafi, färgstarka sigill och officiella signaturer. Den här sommaren fick alla nyutexaminerade också samma information autentiserad och registrerad med blockkedjor.
Forskare använder molnbaserade superdatorer för att nå vetenskapliga genombrott inom fysik och medicin
Vid Cardiff University i Wales löser vetenskapsmännen Einsteins ekvationer som beskriver hur svarta hål cirkulerar runt varandra innan de slås ihop. Detta är en del i det banbrytande arbete som ledde till de första upptäckterna av svaga vågor från massiva kollisioner för en miljard år sedan.

Branschlösningar

 
Oracle har stor erfarenhet i att skapa innovativa branschlösningar i molnet. Nu har Oracle möjligheten att hjälpa högskolor och universitet när de skapar nästa generations digitala campusupplevelse som kopplar ihop personer, processer, saker och tjänster.
Oracles branschlösning för lärosätesoptimering hjälper lärosätena inom högre utbildning att modernisera systemen, minska kostnaderna och förbättra ekonomi- och programinsikterna.
Med Oracles studentmoln kan lärosätena omdefiniera studenternas resa, så att deras moderna förväntningar kan uppfyllas under hela studentlivscykeln. Med rätta verktyg kan lärosätena förutse studenternas behov och belysa den inriktning och studieväg som hjälper dem att lyckas.
Oracles lösning IT-moln för forskare/fakulteter ger forskare och de akademiska institutionerna en samlad portal innehållande molntjänster för infrastruktur och plattform med datainsamling, administration, samarbete och storskaliga analyser.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud