Framtiden för utbildningen och forskningen kommer att vara i molnet

Oracle tillhandahåller de mest omfattande lösningarna för dagens högskolecampus, allteftersom den högre utbildningen håller på att förändras. Lär dig mer om Oracles molnlösningar inom utbildning och forskning.


Campustrender

En unik förändringsmetod
Varför ska du välja Oracle till den digitala förändringen? Det är enkelt. Du kan vara säker på att vi, en partner under lång tid inom högre utbildning, kan hjälpa till att förbättra studenternas resultat och verksamhetens effektivitet genom våra molntjänster.
Den fullständiga studentupplevelsen
Med studentmolnet kan lärosätena förutse studenternas behov, belysa deras akademiska bana och hjälpa dem att lyckas.
Bemöta den föränderliga ekonomiska verkligheten på campus
Oracle förändrar högskolor och universitet över hela världen med nya och engagerande molntjänster för studenternas och de anställdas hela livscykel.
Vikten av forskning
Oracle har radikalt förändrat vad som är möjligt inom den datastyrda forskningen med framsteg i viktiga tekniker, däribland stora datamängder, maskininlärning/AI och sakernas internet.
Olika moln för olika syften
På Penn State är det ultimata målet att låta forskarna slippa tänka på beräkningsresurser och i stället ge dem tid att ägna sig åt sina resultat, modeller och teorier.
Oracle Academy samarbetar med Bloodhound Education 
Oracle Academy och Bloodhound Education Programme kommer att samarbeta och ta fram två projekt som utformas för att hjälpa studenter att bygga upp kunskap inom ingenjörsvetenskap, dataanalys och Java-programmering.

Branschlösningar

 
Oracle har bred erfarenhet när det handlar om att skapa innovativa branschlösningar i molnet. Nu har Oracle möjligheten att hjälpa högskolorna och universiteten när de skapar nästa generations digitala campusupplevelse som binder samman personer, processer, saker och tjänster.
Oracles branschlösning för lärosätesoptimering hjälper lärosätena inom högre utbildning att modernisera systemen, minska kostnaderna och förbättra ekonomi- och programinsikterna.
Med Oracles studentmoln kan lärosätena omdefiniera studenternas resa, så att deras moderna förväntningar kan uppfyllas över hela studentlivscykeln. Om lärosätena använder de rätta verktygen kommer de att kunna förutse studenternas behov samt visa dem rätt bana som hjälper dem att lyckas.
Oracles lösning IT-moln för forskare/fakultet ger forskarna och de akademiska institutionerna en samlad portal innehållande molntjänster för infrastruktur och plattform med datainsamling, hantering, samarbete och analyser i stor skala.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud