Datahantering

Datahantering enkelt, snabbt och flexibelt.

Om omfattande plattform för datahantering för traditionella och moderna lösningar som kombinerar olika typer av arbetsbelastningar och datatyper. Oracles datahanteringplattform är den enda plattformen som är särskilt utformad och optimerad både för krävande arbetsbelastningar i databaser och stora datamängder och strömmade arbetsbelastningar. Plattformen innebär ojämförlig anpassning för relationsdata, grafer, spatiala data, semistrukturerade och ostrukturerade andra data än relationsdata. Den har också stöd för en rad olika användningsfall, som OLTP, lager, maskininlärning, textsökning, bildanalys och djupinlärning.
 
 

Data Management

Databas

Beprövad databastjänst i molnet som stöder alla typer av arbetsbelastning, från utveckling och testning till storskalig produktionsdistribution.

Säkerhetskopiering av databaser

Lagring som uppfyller alla dina säkerhetskopieringsbehov med Oracles databas.

Big Data

Delivering Hadoop, Spark and Data Science with Oracle Security and Cloud Simplicity.

Moln för stora datamängder

Apache Hadoop och Apache Spark i form av en hanterad, elastisk och integrerad plattform - till strömning, buntanalys och interaktiv analys.

Händelsenav

Med Oracles molntjänst för händelsenav får du Kafkas styrka i form av en hanterad dataplattform med strömning som är integrerad med resten av Oracles molntjänster.

MySQL

MySQL in the Oracle Cloud for your Enterprise Needs.

NoSQL-databas

Oracle NoSQL Database : skala data i molnet.

Data Hub

Nu erbjuder Oracles molntjänsten för datanav en skalbar NoSQL-databas med breda kolumner och distribuerade nyckelvärden för extra kraft till dina applikationer på Oracles molnplattform.

Autonomous Data Warehouse Cloud

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Service is a fully-managed, high-performance, and elastic service. You will have all of the performance of the market-leading Oracle Database, in a fully-managed environment that is tuned and optimized for data warehouse workloads.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud