Förändra framtiden för konsumtionsvarorna och detaljhandeln

När framtiden för konsumtionsvarorna och detaljhandeln ska förändras behövs en skalbar molnplattform. Se hur Oracle kan hjälpa dig på bästa sätt när du påbörjar din resa till molnet.
 
 

Branschtrender

Nya konsumtionsmönster, nya affärsmodeller
Dagens konsumenter är ständigt uppkopplade. Om leverantörer, tillverkare och detaljister ska kunna lyckas i det nya konsumentlandskapet måste de erkänna, vara en del av samt driva på förändringen.
Omdefiniera kundupplevelsen
Oracle och Euromonitor International samarbetar för att kunna utforska en ny väg till digital relevans och, viktigast av allt, hur branschen kan vara förberedd genom nya teorier om teknisk idéframtagning och innovation.
Digital relevans
Även om det är svårt att förutsäga framtiden är det avgörande för verksamhetens tillstånd på lång sikt att kunna förutse konsumenttrender och distribuera innovationer som förbättrar kundupplevelsen och förenklar åtgärder.
Utnyttja affärsmöjligheterna
Upptäck fem datastyrda tekniktrender som formar kundernas förväntningar och lär dig hur verksamheterna snabbt kan anpassa sig efter de här viktiga influenserna. Ta reda på hur dataanalyserna kan bidra till en djupare kundförståelse i hela organisationen, från mikroögonblicken i mobilen till den AI-influerade kundvyn i 360 grader.
Samarbete i värdekedjan
När de konsumentförpackade varorna nu alltmer finns på de digitala hyllorna är det gamla sättet att marknadsföra varumärkena på omodernt. Varumärkesleverantörerna behöver kunna ompröva produktvärdet, uppfylla konsumenternas behov i de digitala och fysiska ögonblicken samt öka insynen i de efterfrågebaserade expedieringsmodellerna.
Vad kommer efter detta?
I den här Wall Street Journal-artikeln diskuterar Michael Forhez, global VD för Oracle Industry Solutions Group, hur den artificiella intelligensen kommer att göra detaljhandeln intelligentare.

Branschlösningar

 
Det är bara Oracle som erbjuder en beprövad, fullständig och integrerad molnlösning som kan anpassa marknadsföringskanalerna efter enskilda konsumenters beteenden. Genom modulariteten kan du använda endast de funktioner som uppfyller de aktuella behoven och passar in i miljön.
Oracles digitala butik är en modern, molnbaserad lösning som integrerar teknikerna för butiksinfrastrukturen och konsumentengagemanget. Lösningen hjälper dig att öka butikstrafiken, förbättra engagemanget, driva på konverteringen och öka kundernas korgstorlek.
Oracles Intäktsgenerering på digitala ytor kombinerar Oracles ledarskap inom molnmarknadsföring med mobilitet och sakernas internet. Härigenom kan marknadsförare och globala varumärken generera intäkter från flera miljoner människor som förekommer på målytor.
 
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud