Förändra framtiden för konsumtionsvarorna och detaljhandeln

När framtiden för konsumtionsvarorna och detaljhandeln ska förändras behövs en skalbar molnplattform. Se hur Oracle kan hjälpa dig på bästa sätt när du påbörjar din resa till molnet.
 
 

Branschtrender

Nya konsumtionsmönster, nya affärsmodeller
Dagens konsumenter är ständigt uppkopplade. Om leverantörer, tillverkare och detaljister ska kunna lyckas i det nya konsumentlandskapet måste de erkänna, vara en del av samt driva på förändringen.
Omdefiniera kundupplevelsen
Oracle och Euromonitor International samarbetar för att hitta en ny väg till digital relevans och, viktigast av allt, hur branschen kan förbereda sig genom nya teorier om teknisk idéframtagning och innovation.
Digital relevans
Även om det är svårt att förutsäga framtiden är det avgörande för verksamhetens tillstånd på lång sikt att kunna förutse konsumenttrender och distribuera innovationer som förbättrar kundupplevelsen och förenklar åtgärder.
Översikt över värden inom industrin
Dagens konsumentvarubransch befinner sig i en tidsålder som definieras av globala, digitalt uppkopplade kunder som kräver personlig anpassning och innovation. Se vår anpassningsbara molnbaserade infografik för accelererad teknikintegrering i hela företaget.
Samarbete i värdekedjan
När de konsumentförpackade varorna nu alltmer finns på de digitala hyllorna är det gamla sättet att marknadsföra varumärkena på omodernt. Varumärkesleverantörerna behöver kunna ompröva produktvärdet, uppfylla konsumenternas behov i de digitala och fysiska ögonblicken samt öka insynen i de efterfrågebaserade expedieringsmodellerna.
Halka inte per
Framtidens logistikkedja kräver radikala verksamhetsförändringar som i sin tur kräver radikala teknik-, process- och organisationsförändringar. Företag måste prestera på en tidigare oanad effektivitetsnivå, och vara förberedda på stora förändringar.

Branschlösningar

 
Det är bara Oracle som erbjuder en beprövad, fullständig och integrerad molnlösning som kan anpassa marknadsföringskanalerna per enskilda konsumenters beteenden. Genom modulariteten kan du använda endast de funktioner som uppfyller de aktuella behoven och passar in i miljön.
Från att effektivisera transportnätverk till att finjustera lagerdriften – Oracles lösning Digital logistik hjälper dig att hantera logistikkedjan, expediera snabbare och förenkla en rad affärsprocesser.
Med Intäktsgenerering på digitala ytor kombineras Oracles ledarskap inom molnmarknadsföring med mobilitet och sakernas internet varvid marknadsförare och globala varumärken kan generera intäkter från flera miljoner människor från olika målytor.
Oracles digitala butik är en modern, molnbaserad lösning som integrerar teknik för butiksinfrastruktur och konsumentengagemang. Lösningen hjälper dig att öka butikstrafiken, förbättra engagemanget, driva på konverteringen och öka kundernas korgstorlek.
Snabba variationer i kundefterfrågan, mänskliga fel och marknadskonkurrens sätter konstant press på företagen att effektivisera processer, förbättra kvaliteten och öka säkerheten. Genom att koppla utrustning, kvalitetssensorer och personal till lagerprocessen kan du enkelt hantera och förbättra lageraktiviteterna med Oracles moderna plattform. Oracles smarta anslutna lager ger en 360-gradersvy över alla aktiviteter och hjälper dig att förutse underhålls- och kvalitetsproblem, minska stilleståndstiden, förbättra lagerhanteringen, optimera utrymmesanvändningen och spåra produkter.
 
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud