Konfiguration och regelefterlevnad

Automatisera konfigurationsbedömningar för applikationer och infrastruktur

Med Oracles tjänst för konfiguration och regelefterföljnad kan regelverk för IT och affärsverksamheten bedöma, poängsätta och åtgärda överträdelser enligt branschstandarder och egna regler. Med Oracles tjänst för konfiguration och regelefterlevnad kan du utvärdera infrastrukturen, både lokalt och i molnet. Tjänsten är byggd på den säkra, enhetliga plattform för stora datamängder som kännetecknar Oracles moln för systemhantering.
 

Baserad på standarder

Använd riktmärken för regelefterlevnad som uppfyller branschstandard
 

Applikations- och molnmedveten

Utvärdera efterlevnad mot infrastruktur- och applikationsstackar, lokalt eller i molnet
 

Effektiv och leder till åtgärder

Fastställ företagets regelefterlevnad och åtgärda överträdelser snabbt
 

Utökningsbar

Kör anpassade skript och tillämpa din organisations standarder
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud