Förändra framtiden för kommunikationsbranschen

När framtiden för kommunikationsbranschen ska förändras behövs en skalbar molnplattform. Se hur Oracle kan hjälpa dig på bästa sätt när du påbörjar din resa till molnet.


Branschtrender

Stick ut från mängden för att överleva
Om telekomföretagen ska kunna överleva, vara ledande och utvecklas framgångsrikt i ett växlande och utmanande landskap måste de ha en förändringsstrategi. Den drivande kraften bakom detta är teknikfunktionerna.
Lyckas på sociala medier
Vodafone diskuterar hur viktiga insikterna om sociala medier är i stödet till säljteamen och profilkunderna och när relevant och personanpassat innehåll skapas.
Fånga marknadsmöjligheter
Cablevision, som är den största leverantören av kabel-TV i Argentina, har bestämt sig för att börja använda Oracles försäljningsmoln och förändra tekniken så att behoven hos deras tre miljoner kunder kan uppfyllas på ett bättre sätt.
Driv på digital förändring
Enbart digitala tjänster och kanaler i sig innebär inte någon förändring, men de kan vara betydande bidragande faktorer. I synnerhet de digitala kanalerna kan förbättra upplevelsen och göra kundens resa smidig.
Förändra tekniken
Orange valde Oracles ERP-moln tack vare innovationen och det enkla införandet, men också för att de behövde hjälp med att hantera komplexiteten i att ha 249 000 000 kunder i 29 länder.
Öka innovationstakten
Transit Wireless drar nytta av bästa praxis och lämnar därför ett traditionellt lokalt system bakom sig och flyttar till en enhetlig molnplattform för ERP och HCM med Oracle Cloud.

Branschlösningar

 
Med Oracles lösning Digital konvergens kan kommunikationstjänstleverantörerna personanpassa engagemanget med kunderna och via lösningen kan de också göra tjänsterna mer värdefulla för kunderna, vilket leder till en ökad plånboksandel från innovativa, konvergerade och digitala tjänster.
Med Oracles lösning Disruptiva tjänster kan kommunikationstjänstleverantörerna attrahera kunder och skaffa sig marknadsandelar med en enkel, personanpassad kundupplevelse. Den ger kunderna fullständig kontroll över användningsupplevelserna via de digitala kanalerna och eftersom den är flexibel kan kunderna också anpassa sig efter växlande marknadsförhållanden och kundkrav. Det betyder att kommunikationstjänstleverantörerna kan konkurrera med tjänster som är innovativt förenklade och disruptivt prissatta med en enkel, digital upplevelse.
Med Oracles lösning Inte bara anslutningar kan kommunikationstjänstleverantörerna se till att företagets tillväxt tilltar genom att öka intäkterna med innovativa digitala tjänster och intäktsgenerering av data. I den här lösningen ingår erbjudanden som anpassats efter företagskundernas behov och beteende. Lösningen ökar också effektiviseringen av försäljningen med moderna och personanpassade köpupplevelser och den driver på den operativa effektiviteten, ökar flexibiliteten och främjar innovationer med en molnintern lösning från kundämne-till-betalning-till-service.
Med Oracles lösning Optimering av logistikkedjan för telekombranschen kan kommunikationstjänstleverantörerna minska driftkostnaderna genom en flytt till molnet och minska antalet logistiksystem genom att modernisera och förändra logistikprocesserna. Detta stöder den affärsförändring som krävs för att kunna möta alla ändringar som kommunikationsbranschen står inför.
Live Experience Cloud is a mobile-first customer experience platform that helps you deliver transformative customer engagements. In-app, real-time interaction channels help you engage customers at key moments of their individual journey and deliver proactive, seamless, and meaningful experiences. Companies can increase loyalty, retention, and customer satisfaction.
Monetization Cloud accelerates time to market for launching innovative digital and subscription-based services. Monetizing these services requires rapid creation of flexible new offers with consumption-based charging, rating on any metric, and managing balances in real time.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud