Förändra framtiden för kommunikationsbranschen

När framtiden för kommunikationsbranschen ska förändras behövs en skalbar molnplattform. Se hur Oracle kan hjälpa dig på bästa sätt när du påbörjar din resa till molnet.


Branschtrender

Stick ut från mängden för att överleva
Om telekomföretag ska kunna överleva, vara ledande och utvecklas framgångsrikt i ett växlande och utmanande landskap måste de ha en förändringsstrategi. Den drivande kraften bakom detta är teknikfunktionerna.
Lyckas på sociala medier
Vodafone berättar om vikten av sociala insikter i sitt stöd till säljteam och profilkunder och när relevant och personanpassat innehåll skapas.
Fånga marknadsmöjligheter
Cablevision, som är den största leverantören av kabel-TV i Argentina, har bestämt sig för att börja använda Oracles försäljningsmoln och förändra tekniken så att behoven hos deras tre miljoner kunder kan uppfyllas på ett bättre sätt.
Omdefiniera processer
Läs om IDC:s syn på aktuella och framtida strategiska affärsutmaningar för kommunikationstjänstleverantörer och hur Oracles moln för CX inom kommunikation kan stödja dem.
Förändra tekniken
Orange valde Oracles ERP-moln tack vare innovationen och det enkla införandet, men också för att de behövde hjälp med att hantera komplexiteten i att ha 249 000 000 kunder i 29 länder.
Öka innovationstakten
Transit Wireless drar nytta av praxis och lämnar därför ett traditionellt lokalt system bakom sig och flyttar till en enhetlig molnplattform för ERP och HCM med Oracle Cloud.

Branschlösningar

 
Med Oracle-lösningen Bortom anslutningsbarhet kan kommunikationstjänstleverantörer se till att företagets tillväxt tilltar genom att öka intäkterna med innovativa digitala tjänster och intäktsgenerering av data. I lösningen ingår erbjudanden som anpassats per företagskundernas behov och beteende. Lösningen ökar också effektiviseringen av försäljningen med moderna och personanpassade köpupplevelser och styr den operativa effektiviteten, ökar flexibiliteten och främjar innovationer med en molnintern lösning från kundämne-till-betalning-till-service.
Med Oracles datastyrda innovationer kan kommunikationstjänstleverantörer (CSP) utnyttja, samordna, anpassa och optimera stora mängder data. Kommunikationstjänstleverantörer har extremt värdefulla och i hög grad outnyttjade resurser: mängder av kund-, enhets- och nätverksdata. Med Oracles datadrivna innovationer har kommunikationstjänstleverantörer tillgång till en enhetlig plattform där de kan aggregera, analysera och aktivera data för att skapa nya intäktsströmmar, särskilja tjänster, öka effektiviteten och stärka sin digitala omvandling.
Med molnet för intäktsgenerering blir utvecklingstiden kortare för innovativa digitala och prenumerationsbaserade tjänster. Om du vill tjäna pengar på sådana tjänster måste flexibla erbjudanden lanseras snabbt med konsumtionsbaserade debiteringar, flexibel prissättning och hantering av saldon i realtid.
Med Oracle-lösningen Digital konvergens kan kommunikationstjänstleverantörer personanpassa sina kundengagemang och göra tjänsterna mer värdefulla för kunderna, vilket leder till en ökad kundandel från innovativa, konvergerade och digitala tjänster.
Med Oracle-lösningen Disruptiva tjänster kan kommunikationstjänstleverantörer attrahera kunder och skaffa sig marknadsandelar med en enkel, personanpassad kundupplevelse. Den ger kunderna fullständig kontroll över användningsupplevelserna via de digitala kanalerna och eftersom den är flexibel kan kunderna också anpassa sig per växlande marknadsförhållanden och kundkrav. Det betyder att kommunikationstjänstleverantörerna kan konkurrera med tjänster som är innovativt förenklade och disruptivt prissatta med en enkel, digital upplevelse.
Med Oracle-lösningen Optimering av logistikkedjan för telekombranschen kan kommunikationstjänstleverantörer minska sina driftkostnader genom en flytt till molnet och minska antalet logistiksystem genom att modernisera och förändra logistikprocesserna. Detta stöder den verksamhetsomvandling som krävs för att alla ändringar som kommunikationsbranschen står inför.
Moln för liveupplevelse är en mobilinriktad plattform för kundupplevelser med vilken du kan tillhandahålla transformativa kundengagemang. Med hjälp av interaktionskanaler i realtid i appen kan du engagera kunderna vid viktiga tillfällen i deras resa och ge proaktiva, effektiva och meningsfulla upplevelser. Företag kan öka lojaliteten, mängden trogna kunder och kundnöjdheten.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud