Varför ska jag gå över till Oracles molninfrastruktur?
 

Migrering av företagsarbetsbelastningar


 

Med allt från världens mest kraftfulla databaser till verksamhetskritiska affärsapplikationer har Oracle skapat teknik som hjälpt företagskunder i över fyrtio år. Oracle använde den erfarenheten för att skapa Oracles molninfrastruktur – det första publika molnet som från grunden utformats för att vara den bästa plattformen för företagsapplikationer. Oracles molninfrastruktur ger företagskunder:

  • Den mest högpresterande blocklagringen
  • Nätverk utan blockering
  • Konsekventa, förutsägbara resultat för beräkningsinstanser
  • Enkla prissättningsmodeller
  • Upp till 50 % lägre total ägandekostnad jämfört med andra molnleverantörer

Fördelar med Oracles molninfrastruktur

 
 
Lägre total ägandekostnad

Lägre total ägandekostnad

 
Med Oracles molninfrastruktur kan användarna snabbt skalförändra IT-resurser både upp och ned allteftersom affärskraven förändras. Kunderna betalar bara för vad de använder – för att de ska kunna sänka kostnaderna för IT-driften och få ut mer av sina IT-budgetar.
 
Lägre total ägandekostnad

Motståndskraftig och säker IT

 
Att migrera till molnet är det enklaste sättet att skapa säkrare arkitekturer med optimal prestanda. Den grundläggande arkitekturen i Oracles molninfrastruktur ger dig flera regioner, tillgänglighetsdomäner, feldomäner och andra sätt att automatisera många av de tidsödande uppgifter som hör till att driva en lokal IT-miljö.
 
Lägre total ägandekostnad

Flexibilitet i verksamhet och drift

 
Det kan ta 6–18 månader att införskaffa infrastrukturkomponenter, och på många företag är etablerandet av lokala IT-resurser är ett stort hinder för flexibiliteten. Med Oracle förkortas den tidsperioden till några veckor. Fördelarna är bland annat lägre total ägandekostnad och större flexibilitet.
 
Lägre total ägandekostnad

Konsolidering av infrastrukturen

 
Genom att konsolidera sina IT-system i Oracles moln kan organisationer befria sig från den komplexitet och de kapitalinvesteringar som krävs för att köpa eller leasa datacenterutrymme och för att hantera och underhålla en IT-infrastruktur. Kunderna kan också migrera för att kunna efterleva regler och bestämmelser eller på grund av att de behöver expandera geografiskt.
 
 

Kostnadsberäkning

 

Det är enkelt att beräkna den totala ägandekostnaden (TCO) för Oracles molninfrastruktur med TCO-kalkylatorn. Med det verktyget kan du ta reda på hur mycket ni kan sänka era nuvarande IT-kostnader genom att migrera till Oracles molninfrastruktur.

 
 

Strategier för migrering till molnet

 

Det finns många sätt att införa molnet. Vissa är enkla och ger en snabb avkastning. Andra är mer komplexa och tar mer tid, men ger bättre avkastning på lång sikt. För de flesta företag innebär en migrering till molnet att några av följande tre strategier kombineras:

 
 

Migrera befintliga IT-miljöer till molnet

 
Att migrera befintliga IT-miljöer med minimala ändringar är det snabbaste och mest ekonomiska sättet att gå över till molnet. Sådana migreringar kan utföras på beräknings- och lagringsnivåerna med ögonblicksbilder, eller genom att applikationerna installeras om och data migreras.
 

Göra om applikationerna för molnet

 
Att göra om lokala resurser till optimerade, molnbaserade applikationer kräver betydande förändringar i både arkitektur och programkod. Med den här metoden kan företagen få ut så mycket som möjligt av molnets kapacitet, men det är också en av de mest komplexa strategierna för att migrera till molnet.
 

Byta till SaaS-applikationer (Software as a Service)

 
För att minska komplexiteten väljer företagen ibland att sluta använda lokala applikationer och i stället börja använda liknande SaaS-applikationer i molnet. SaaS-applikationer är robusta och enkla att hantera.
 
 

Det snabbaste sättet att uppleva fördelarna med Oracles moln är att migrera befintliga IT-miljöer med minimala ändringar. Oracle har skapat den här sidan, Migreringscentral, för att samla alla de resurser som kunderna behöver för att genomföra en lyckad molnmigrering, oavsett om de bara tänker migrera några få applikationer och virtuella maskiner eller om det handlar om flera datacenter.

 
 

Migrera till Oracles molninfrastruktur

 

Företag använder ofta ett stort antal applikationer från många olika leverantörer, som integrerats med hjälp av några standardverktyg eller specialframtagna applikationer. Genom att tillhandahålla en uppsättning verktyg, både interna och från tredje part, gör Oracles molninfrastruktur det enkelt för företag att migrera fysiska och virtuella infrastrukturer från lokala datacenter eller andra moln – oavsett vilken typ av applikationer de kör. En vanlig molnmigrering består av fem steg, varav det första är en utvärdering av den IT-miljö som ska migreras och det sista är den lyckade starten av de molnbaserade IT-resurserna, vars funktionalitet och prestanda testats ingående.

 
Planering av migrering till Oracles molninfrastruktur
 
 

Utvärdering och planering

En nyckelkomponent för varje lyckat migreringsmönster är en noggrann planering av hur migreringen ska utföras.

Mer information >

Inhämtning av källan och förberedelser

Att hämta in all information som behöver migreras till Oracles molninfrastruktur är mycket viktigt för att målmiljön ska vara fullständig och fungerande.

Mer information >

Transportera virtuella maskiner, data och filer till Oracles molninfrastruktur

När du har hämtat in källinstanserna är nästa steg att transportera dem till målmiljön i Oracles molninfrastruktur.

Mer information >

Etablering och optimering av målmiljön

När målmiljön etableras är det viktigt att den optimeras för prestanda, tillgänglighet, säkerhet och styrning.

Mer information >

Övergången till Oracles molninfrastruktur

När målmiljön i Oracles molninfrastruktur är klar är det dags att påbörja övergångsåtgärderna.

Mer information >

Migreringspartner

 

Småskaliga migreringar på upp till 50 virtuella maskiner kan utföras med hjälp av de inbyggda verktygen i Oracles molninfrastruktur och manuella steg. Men om det handlar om en storskalig migrering av hela datacenter och hundratals eller tusentals virtuella maskiner är det en god idé att samarbeta med någon i Oracles omfattande partnernätverk. Här är några resurser att välja bland:

  • Oracle Consulting Service hjälper användarna med sin ingående migreringsexpertis.
  • På Oracles teknikpartnersida kan du utforska specialiserade migreringsverktyg från partner som är oberoende programvaruutvecklare.
  • På sidan med systemintegreringspartner kan du dra nytta av Oracles beprövade nätverk av molnmigreringspartner.

Mer information om molnmigreringspartner för Oracles molninfrastruktur ❯

 

Ta kontakt med oss

Om du vill veta mer kan du kontakta Oracle-säljteamet på 1-800-633-0738 eller chatta med en säljare på en gång och få dina frågor besvarade online.


#ffffff
linear-gradient(to top, #afb1b2 0%, #eeeeee 90%, #eeeeee 100%);
Prova Oracles molninfrastruktur – med 300 USD i molnkrediter
 
 
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud