Stora datamängder på ett enklare sätt

Apache Hadoop och Apache Spark i form av en elastisk och integrerad plattform - till strömning, buntanalys och interaktiv analys.
 

Enkel

Fokusera på data och insikter - inte grovgörat
 

Säker

Åtkomst-, nätverks- och datasäkerhetsfunktioner för en säker tjänst för stora datamängder i företagsklass
 

Integrerad

Färdigkonfigurerad integrering med Oracles lösningar för databehandling och analys
 

Snabb

Konstruerad för att erbjuda förutsägbar prestanda från infrastrukturlagret och hela vägen upp
 

Molnprodukter för stora datamängder

Oracles molntjänster omfattar flera tjänster och distributionsmodeller för stora datamängder. Med tjänstealternativen för stora datamängder kan företaget börja på den kostnads- och funktionsnivå som passar användningsbehoven och har samtidigt möjlighet att anpassa alternativen i takt med att behoven förändras. Oracles moln för stora datamängder är byggd som en molnplattform som låter stora företag köra arbetsbelastningar med stora datamängder, till exempel batchbearbetning, strömning och/eller maskininlärning. Oracle har ett unikt erbjudande med de här tjänsterna i det publika molnet och i molnet hos kunden.

Moln för stora datamängder

Oracles moln för stora datamängder är en plattformsmolntjänst som är särskilt utformad för arbetsbelastningar med stora datamängder i företagsklass. Tjänsten är optimerad för att köra många olika typer av arbetsbelastningar med stora datamängder.
Oracles moln för stora datamängder tillhandahålls som en hanterad, säker, högpresterande, elastisk och integrerad plattformsmolntjänst på Oracles publika moln. Molnet för stora datamängder omfattar bland annat automatiserad livscykelhantering och säkerhet. Tjänsten är optimerad för säker körning av ett stort antal olika belastningar och tekniker för stora datamängder, samtidigt som driften förenklas.

Moln hos kunden

Oracles molnmaskin erbjuder samma värde som molnet för stora datamängder (och/eller andra molntjänster) till kunder vars plattform för stora datamängder (och/eller andra molntjänster) måste finnas lokalt.
Oracles molnmaskin levererar molntjänsten för stora datamängder - beräkningsversion och andra molntjänster till ditt datacenter, fullt hanterade av Oracle, så att du kan dra nytta av flexibiliteten, innovationerna och den prenumerationsbaserade prissättningen i Oracle Cloud samtidigt som du kan uppfylla kraven på datalagringsplats.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud