Leverera Hadoop, Spark och datavetenskap med Oracles säkerhet och enkelheten i molnet

Styrkan hos Hadoop och Spark levererad genom en säker, kraftfull och automatiserad tjänst som kan integreras fullt ut med befintliga företagsdata i Oracle Database och Oracle Applications.
 

Dedikerad

Dedikerade instanser, nätverk och direktkopplad lagring ger hög och jämn prestanda.
 

Optimerad

Konfigurationen optimeras baserat på specifika beräkningsformer för att möjliggöra snabbare avkastning.
 

Säker

Krypterade Hadoop-kluster med maximal säkerhet och möjlighet att utöka säkerheten i Oracle Database till Hadoop.
 

Heltäckande

Omfattar fullständigt stöd för ekosystemet Cloudera Hadoop (inklusive Apache Spark). Dessutom ingår följande Oracle-program: Dataintegrering, R Distribution, spatiala data och grafer.
 

Molnprodukter för stora datamängder

Oracles molntjänster omfattar flera tjänster och distributionsmodeller för stora datamängder. Med tjänstealternativen för stora datamängder kan företaget börja på den kostnads- och funktionsnivå som passar användningsbehoven och har samtidigt möjlighet att anpassa alternativen i takt med att behoven förändras. Med molntjänsterna för stora datamängder och SQL för stora datamängder får du en heltäckande produkt som kombinerar Oracles omfattande analysplattform med ledande Hadoop-distribution i en sömlös, integrerad och säker datasjö. Oracle har ett unikt erbjudande med de här tjänsterna i det publika molnet.

Molntjänst för stora datamängder

Oracles molntjänst för stora datamängder är en automatiserad tjänst som erbjuder en kraftfull miljö som är skräddarsydd för tillväxtföretags behov av analysfunktioner. Molntjänst för stora datamängder omfattar bland annat automatiserad livscykelhantering och enklickssäkerhet. Tjänsten är optimerad för säker körning av ett stort antal olika belastningar och tekniker för stora datamängder, samtidigt som driften förenklas.
Oracles molntjänst för stora datamängder är en Oracle-molntjänst som är särskilt utformad för arbetsbelastningar med stora datamängder i företagsklass. Tjänsten är optimerad för att köra en mångskiftande uppsättning med arbetsbelastningar - från enbart Hadoop-arbetsbelastningar (ETL, Spark, Hive, osv.) till interaktiva, allomfattande, interaktiva SQL-frågor med SQL-on-Hadoop-verktyg och/eller Oracles molntjänst för stora datamängder - SQL.
 
Tjänsten innehåller ett antal analyskomponenter med högt värde, till exempel:
 
Oracle Big Data Spatial and Graph
Oracle Big Data Connectors (inkl. Oracle Data Integrator EE)
Den fullständiga Cloudera Enterprise Data Hub-prenumerationen

Molntjänsten SQL för stora datamängder

Med Oracles molntjänst för stora datamängder - SQL kan organisationer omedelbart analysera data i såväl Apache Hadoop som NoSQL och Oracles databastjänst, och samtidigt utnyttja sina befintliga SQL-färdigheter, säkerhetsprinciper och applikationer med extrem prestanda. Från att förenkla datavetenskap till att låsa upp datasjöar: SQL för stora datamängder gör fördelarna med Stora datamängder tillgängliga för de allra flesta användare.
SQL för stora datamängder är Oracles banbrytande metod för att förenkla åtkomsten till källor med stora datamängder. Med Oracle Big Data SQL kan du söka i alla data - i Hadoop, NoSQL-datalager och Oracle-databas - i en enda sats.
 
Oracle Big Data SQL presenterar Hadoop och andra källor som förbättrade externa tabeller. Tabellerna är utformade för att transparent mappa dataåtkomstens externa semantik - horisontell parallellism, plats och schema - mot Oracles interna. Det bidrar till bästa möjliga optimeringar för åtkomst och intern bearbetning.
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud