Förändra framtiden för bilindustrin

När framtiden för bilindustrin ska förändras behövs en skalbar molnplattform. Se hur Oracle kan hjälpa dig på bästa sätt när du påbörjar din resa till molnet.


Branschtrender

Nya affärsmodeller, nya möjligheter
Revolutionerande tekniker, såsom moln och sakernas internet, hjälper fordonsföretag att utveckla nya affärsmodeller. Läs om hur Oracle visar vägen.
Anpassa tillverkningen för den digitala tidsåldern
Om tillverkare ska kunna dra nytta av de möjligheter som ges i den digitala eran måste de snabbt införa flera nya tekniker. I det här numret av Manufacturing Leadership Journal kan du läsa om hur Oracle gör.
Mack Trucks: Skapa konkreta kundämnen med Oracles lösningar
Med bl.a. virtuell verklighet och sociala medier lanserade Mack Trucks sin nya modell Anthem Truck med hjälp av Oracles verktyg.
Transformativa tekniker
Med blockkedjetekniken skapas nya nivåer av förtroende, transparens och effektivitet som kommer att förändra det sätt på villket företag och branscher hanterar framtida logistikkedjor.
Vägen till Cloud PLM
Molntjänsterna drar in över landet och har förändrat marknaden fundamentalt på flera olika domäner. Nu står hantering av produktlivscykeln på tur.
Anpassa per förändringar
Tekniken medför djupgående förändringar inom alla branscher och även bilsektorn anpassar sig och förändras med molnet. Se varför och hur.

Branschlösningar

 
Med nya funktioner för förstärkt verklighet, maskinseende, digitala tvillingar och datavetenskap hjälper Oracle Industry 4.0 organisationer att få en heltäckande bild av resurser, datorer, anställda och fordon. Det innebär bland annat att organisationer kan optimera leveranskedjan, tillverkningen och logistiken, minska utvecklingstiden för nya produkter och implementera nya affärsmodeller.
Oracles lösning Digital innovation till lansering är en modern molnplattform med en digital tråd som spårar produktlivscykeln från den allra första idén till lanseringen, fältanvändningen och servicen.
Oracles lösning Från kundämne till betalning för den digitala tidsåldern utgör basen för en kundupplevelse via en omnikanal och genom den kan företaget på ett flexibelt sätt stödja nya intäktsmodeller, t.ex. genom att erbjuda produkter som en tjänst.
Oracles lösning Integrerad affärsplanering ger synlighet i logistikkedjan i realtid, adaptiv efterfrågeadministration, ansvarsfull sälj- och verksamhetsplanering samt hjälper företagen att snabbt anpassa sig efter förändringar i efterfrågan genom att justera produktionen, distributionen och upphandlingen.
Oracles branschlösning Digital logistikkedja med blockkedja erbjuder ett distribuerat digitalt register med smarta avtal som används för avtal mellan flera olika parter. Med dem blir det enklare att göra transaktionerna mer transparenta, hantera produktens ursprung på samtliga nivåer, effektivisera logistikkedjan och minska kostnaderna.
Oracles lösning Adaptiv digital tillverkning innehåller en kraftfull uppsättning med verktyg för att övervaka tillgångar och processer i realtid. I lösningen ingår prediktiva insikter och regelbaserade aviseringar om data om sakernas internet, konvergensen och kontextualiseringen av företagsdata med verksamhetsdata, utnyttjandet av adaptiv intelligens för att kunna uppsöka dolda insikter i stora datamängder och implementeringen av slutna kretslopp som ger snabbare korrigerande åtgärder baserat på insikterna. Du kan använda denna digitala produktivitetslösning om du behöver hjälp med de dynamiska behoven och omständigheterna inom tillverkningen och för att anpassa dig efter dem.
Med Oracle-lösningen Smart ansluten fabrik kan tillverkningsföretag på ett bättre sätt förutsäga och lösa sina underhållsbehov, korrelera kvalitetsproblem med maskin- och miljöfaktorer, minska stilleståndstider och förbättra kvaliteten.
Snabba variationer i kundefterfrågan, mänskliga fel och marknadskonkurrens sätter konstant press på företagen att effektivisera processer, förbättra kvaliteten och öka säkerheten. Genom att koppla utrustning, kvalitetssensorer och personal till lagerprocessen kan du enkelt hantera och förbättra lageraktiviteterna med Oracles moderna plattform. Oracles smarta anslutna lager ger en 360-gradersvy över alla aktiviteter och hjälper dig att förutse underhålls- och kvalitetsproblem, minska stilleståndstiden, förbättra lagerhanteringen, optimera utrymmesanvändningen och spåra produkter.
Från att effektivisera transportnätverk till att finjustera lagerdriften – Oracles lösning Digital logistik hjälper dig att hantera logistikkedjan, expediera snabbare och förenkla en rad affärsprocesser.
Oracles innovativa lösning Digital fältservice (DFS) för resurs- och servicekrävande branscher är ett genombrott. Den består av en integrerad plattform som kan användas i en serviceverksamhet och den optimerar schemaläggningen och dirigeringen av servicen för mobila applikationer.
Många företag inom diskret tillverkning går nu över till att erbjuda prenumerationsbaserade konsumtionsmodeller. Med hjälp av Oracles lösning Digital tjänst och intäktsgenerering kan de här företagen nu erbjuda ett spektrum av nya affärsmodeller - med allt från prenumerationer för konsumtionsvaror och tjänster, till produkter som en tjänst.
Digital kundupplevelse (CX) för bilindustrin är en heltäckande lösning som förser OEM-tillverkare och handlare inom bilindustrin med verktyg som täcker hela kundlivscykeln. OEM-tillverkare och handlare kan snabbt identifiera affärsmöjligheter, konvertera dessa onlinekunder till kundämnen med högt värde, engagera kunder och tillhandahålla en tilltalande och komplett köpupplevelse.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud