Applikationsutveckling

Modern applikationsutveckling

En omfattande svit med produkter och verktyg som gör att utvecklare kan bygga, utveckla och distribuera affärsapplikationer, mobila applikationer och molninterna applikationer.
 
 

Tjänster för applikationsutveckling

Java-molntjänst

Enkel, snabb och flexibel distribuering av Java-applikationer. Ha full kontroll över och flexibilitet i din applikation i det offentliga molnet.

Applikationscontainer

Utveckla molninterna applikationer med 12-faktorsformat på en modern, flerspråkig plattform med Java SE, PHP, Node.js med flera.

Mobilt och chattrobotar

Gör utvecklingen och integreringen av mobilappar och chattrobotar snabb, säker och enkel att distribuera och underhålla.

Visuellt utvecklingsverktyg

Skapa och hantera enkelt engagerande affärsapplikationer med en visuell utvecklingsmiljö direkt från webbläsaren.

AI Platform

The Oracle AI Platform Cloud Service provides machine learning practitioners and data scientists with a simple and fast way to set up a complete environment for work on machine learning in the cloud.

Blockchain

Securely, reliably extend business processes and accelerate B2B transactions.

Molntjänst för utvecklingsverktyg

En värdbaserad plattform för teamutveckling och leverans innehåller problemspårning, kodversionering, wiki, agila utvecklingsverktyg, kontinuerlig integrering och automatiserad leverans.

API-katalog

Molntjänsten för API-katalog är en samling med maskinläsbara API:er (Swagger 2.0) som representerar några av Oracles mest populära SaaS- och PaaS-applikationer. Använd beskrivningarna för att generera kodstubbar och underlätta integreringen mellan dina applikationer och andra i Oracles publika moln.

Molntjänst för meddelandehantering

Anslut valfria internetbaserade applikationer och tjänster i molnet och lokalt på ett flexibelt, tillförlitligt och säkert sätt.

Containerpipelines

Oracle Container Pipelines är en CI/CD-automatiseringsplattform för utvecklare som tagits fram för arkitekturer för mikrotjänster och containrar.
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud